MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Matematická gramotnost

Odborná metodická skupina (OMS) pro matematickou gramotnost, kterou vede krajský metodik ve spolupráci s týmem expertů, je zaměřena na podporu a rozvoj matematické gramotnosti u dětí a žáků ZŠ, SŠ a VOŠ. Metodik spolu s experty pomocí pravidelných setkávání zajistí a vzájemně propojí pedagogické pracovníky ze ZŠ, SŠ a VOŠ v kraji.

OMS prostřednictvím metodiků a expertů zajišťuje ve spolupráci s dalšími subjekty pravidelná setkávání v rámci OMS zaměřených na pedagogy ZŠ a SŠ tzv. lídři ZŠ a SŠ. Na těchto setkávání probíhá výměna zkušeností mezi pedagogickými pracovníky, příklady dobré praxe, ale také zde učitelé mohou sdílet své problémy. Zároveň ve spolupráci s VŠ budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s aktuálními poznatky v didaktice, novinkami a zároveň s využitím IT při výuce.  

Metodik dále koordinuje setkání a vzdělávání ve speciálních, zajímavých vzdělávacích programech pro pedagogy ze ZŠ, SŠ a VOŠ. V rámci OMS bude realizováno vzdělávání pro pedagogické pracovníky (např. formou letní školy) se zaměřením na cílené vzdělávací programy v oblasti matematické gramotnosti, které budou cílit na nové metody a formy práce a výuku pedagogických pracovníků. Metodik se také podílí na dalším zvyšování kvality výuky zavádění vč. prolínání funkčních gramotností (v tomto případě matematické gramotnosti) přímo do jednotlivých předmětů, a to zejména fyziky, chemie a biologie, ale i dalších a do aktivit projektu. Termíny setkávání OMS a letních škol jsou uveřejňovány v kalendáři akcí.

Metodik zabezpečuje odbornou náplň Mobilního centra kolegiální podpory pro matematickou gramotnost (MCKP), které vzniklo v rámci OMS. Ve spolupráci s dalšími odborníky - experty bylo zřízeno a je provozováno MCKP, které s motivačními aktivitami (ukázky pokusů, her a dalšími zajímavými aktivitami) navštěvuje přímo pedagogické pracovníky i děti a žáky z MŠ, ZŠ i SŠ


Propagační spot - Matiku Potřebuješ

zvětšit/zmenšit

Propagační spot - Máme rádi matiku

zvětšit/zmenšit

Mobilní centrum kolegiální podpory pro matematickou gramotnost (MCKP):

Název programuUčivo RVPDélka programuUrčeno proDetail
Tvorba didaktické pomůckyZaměřeno především na matematické uvažování, modelování a užívání pomůcek a nástrojů (průřezové, především prostor a tvar, kvantita a změna a vztahy)2-3 hodiny2.stupeň ZŠ               SŠ             GymnáziaProgram ve formátu PDF
Experimentování s funkčními závislostiZaměřeno především na matematické uvažování, vymezování problémů a jejich řešení, matematická argumentace (průřezové, především změna a vztahy, kvantita a prostor a tvar)2-3 hodiny2.stupeň ZŠ               SŠ             GymnáziaProgram ve formátu PDF
Bádání nad iracionalitou číslaZaměřeno především na matematické uvažování, matematické argumentování a matematická komunikace (průřezové, především, kvantita, prostor a tvar a změna a vztahy)2-3 hodiny2.stupeň ZŠ               SŠ             GymnáziaProgram ve formátu PDF
Teorie chaosuZměřeno především na matematické uvažování, modelování a užívání pomůcek a nástrojů (průřezové, především prostor a tvar, kvantita a změna a vztahy)2-3 hodiny2.stupeň ZŠ               SŠ             GymnáziaProgram ve formátu PDF
Matematický BenjamínZaměřeno především na jazyk matematiky matematické uvažování a modelování  (kvantita a tvary ve 2D  a 3D)2-3 hodinyMŠ                    1. stupeň ZŠ            Program ve formátu PDF
Matematika a náhoda, kombinatorikaZahrnuje obecný modul o matematice a jejím využití a speciální modul věnovaný učiteli neoblíbené disciplíny – kombinatoriky a částečně i pravděpodobnosti2-3 hodiny2. stupeň ZŠ
Program ve formátu PDF
Statistika a zpracování datZahrnuje obecný modul o matematice a jejím využití a speciální modul věnovaný učiteli a žáky dosti neoblíbené disciplíny – statistiky2-3 hodiny2. stupeň ZŠ
Program ve formátu PDF

Půjčovna:

Tabulka obsahuje pomůcky, které si může škola bezplatně vypůjčit. Pro bližší info o dostupnosti pomůcek kontaktujte, prosím, paní Bc. Markétu Žateckou, DiS. (tel: 607 743 379; e-mail: zatecka@email.cz).


Elektronika

NázevSpecifikaceFotografie + popis / parametryPočet
Tablet ASUSElektronikaFOTO8

Hry


POMŮCKY MONTESSORI + HEJNÉHO METODASpecifikaceFotografiePočet
Montessori sada korálky Materiál se používá k výstavbe dekanomického ctverce.FOTO1
Zlomkové věže Zlomkové věžeFOTO1
Hejný – dřevěné parkety Deska má magnetický podklad, na kterém jednotlivé dílky drží. FOTO1
Hejný – magnetické parkety – velké Parkety jsou jedno z prvních prostředí v Hejného metodě.FOTO1
Hejný – magnetické parkety – malé  FOTO1
Hejný – výseče – velké Sada různobarevných dřevěných kruhů, rozdělených na poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny, šestiny, sedminy, osminy, desetiny, dvanáctiny. FOTO1
Hejný – výseče – malé  FOTO2
Hejný – výseče – přídavné díly – malé  FOTO2
Hejný – početní koberec Krokovací pás.FOTO1
Mindok – IQ Fit 6+ IQ FIT je malý hlavolam v kompaktní krabičce.FOTO2
Mindok – IQ Fokus 8+ Hra obsahuje celkem 120 úloh v několika úrovních obtížnosti.FOTO2
Mindok IQ Blox 6+ Hlavolamy pro 1 hráče.FOTO2
Mindok Kvadrilion 7+ Hlavolamová hra pro 1 hráče z řady SMART games.FOTO2

Učebnice

 NázevSpecifikaceNakladatelstvíFotografie Počet
Učebnice pro ZŠMatematika - učebnice pro 1.ročník zákl. školypřemýšlení a počítání 1 - 1.dílfrausFOTO1
Matematika - učebnice pro 1.ročník zákl. školypřemýšlení a počítání 1 - 2.dílfraus1
Matematika - učebnice pro 2.ročník zákl. školypracovní učebnice 2 - 1.dílfrausFOTO1
Matematika - učebnice pro 2.ročník zákl. školypracovní učebnice 2 - 2.dílfraus1
Matematika - učebnice pro 2.ročník zákl. školypracovní učebnice 2 - 3.dílfraus1
Matematika - učebnice pro 3.ročník zákl. školyučebnice 3 frausFOTO1
Matematika - učebnice pro 3.ročník zákl. školypracovní sešit - 1.dílfraus1
Matematika - učebnice pro 3.ročník zákl. školypracovní sešit - 2.dílfraus1
Matematika - učebnice pro 4.ročník zákl. školyučebnice 4frausFOTO1
Matematika - učebnice pro 4.ročník zákl. školypracovní sešit- 1.díl s přílohou Přehled učivafraus1
Matematika - učebnice pro 4.ročník zákl. školypracovní sešit- 2. dílfraus1
Matematika - Aritmetika pro zákl. školy a víceletá gymnáziaučebnice 6frausFOTO1
Matematika - Geometrie pro zákl. školy a víceletá gymnáziaučebnice 6fraus1
Matematika - Aritmetika pro zákl. školy a víceletá gymnáziapracovní sešit 6fraus1
Matematika - Geometrie pro zákl. školy a víceletá gymnáziapracovní sešit 6fraus1
Matematika - Aritmetika pro zákl. školy a víceletá gymnáziaučebnice 7frausFOTO1
Matematika - Geometrie pro zákl. školy a víceletá gymnáziaučebnice 7fraus1
Matematika - Aritmetika pro zákl. školy a víceletá gymnáziapracovní sešit 7fraus1
Matematika - Geometrie pro zákl. školy a víceletá gymnáziapracovní sešit 7fraus1
Matematika - Aritmetika pro zákl. školy a víceletá gymnáziaučebnice 8frausFOTO1
Matematika - Geometrie pro zákl. školy a víceletá gymnáziaučebnice 8fraus1
Matematika - Aritmetika pro zákl. školy a víceletá gymnáziapracovní sešit 8fraus1
Matematika - Geometrie pro zákl. školy a víceletá gymnáziapracovní sešit 8fraus1
Matematika - Algebra pro základní školy a víceletá gymnáziaučebnice 9frausFOTO1
Matematika - Geometrie pro základní školy a víceletá gymnáziaučebnice 9fraus1
Matematika - Algebra pro základní školy a víceletá gymnáziapracovní sešit 9fraus1
Matematika - Geometrie pro základní školy a víceletá gymnáziapracovní sešit 9fraus1
Matematika 6učebnice 1. dílprometheusFOTO1
Matematika 6učebnice 2. dílprometheus1
Matematika 7 učebnice 1. dílprometheusFOTO1
Matematika 7 učebnice 2. dílprometheus1
Matematika 8učebnice 1. dílprometheusFOTO1
Matematika 8učebnice 2. dílprometheus1
Matematika 9učebnice 1. dílprometheusFOTO1
Matematika 9učebnice 2.dílprometheus1
Matematika 1- pro 1. ročník základní školyučebnice - 1. díldidaktisFOTO1
Matematika 2- pro 1. ročník základní školyučebnice- 2. díldidaktis1
Matematika 3- pro 1. ročník základní školyučebnice - 3. díldidaktis1
Matematika pro základní školyučebnice - 2. ročníkdidaktisFOTO1
Matematika pro základní školyučebnice - 3. ročníkdidaktis1
Matematika pro základní školyučebnice - 4. ročníkdidaktis1
Matematika pro základní školyučebnice - 5. ročníkdidaktis1
Učebnice pro SŠMatematika pro střední školy 1.dílzákladní poznatky - učebnice 1didaktisFOTO1
Matematika pro střední školy 1.dílzákladní poznatky - pracovní sešit 1didaktis1
Matematika pro střední školy 2.dílvýrazy, rovnice a nerovnice - učebnice2didaktisFOTO1
Matematika pro střední školy 2.dílvýrazy, rovnice a nerovnice- prac. sešit 2didaktis1
Matematika pro střední školy 3. dílučebnice 3 - planimetriedidaktis

FOTO

FOTO

1
Matematika pro střední školy 4.dílfunkce I - pracovní sešit 4didaktis1
Matematika pro střední školy 5.dílfunkce II - učebnice 5didaktisFOTO1
Matematika pro střední školy 5.dílfunkce II - pracovní sešit 5didaktis1
Matematika pro střední školy 6.dílstereometrie - učebnice 6didaktisFOTO1
Matematika pro střední školy 6.dílstereometrie - prac. sešit 6 didaktis1
Matematika pro střední školy 7.díl- Aanalytická geometrie v rovině - učebnice 7AdidaktisFOTO1
Matematika pro střední školy 7.díl- Aanalytická geometrie v rovině - prac. sešit 7Adidaktis1
Matematika pro střední školy 7.díl- Banalytická geometrie v prostoru - učebnice 7BdidaktisFOTO1
Matematika pro střední školy 7.díl- Banalytická geometrie v prostoru - prac. sešit 7Bdidaktis1
Matematika pro střední školy 8.dílkombinatorika, pravděpodobnost, statistika - učebnice 8didaktisFOTO1
Matematika pro střední školy 8.dílkombinatorika, pravděpodobnost, statistika - prac. sešit 8didaktis1
Matematika pro střední školy 9.dílposloupnosti, řady, finanční matematika - učebnice 9didaktisFOTO1
Matematika pro střední školy 9.dílposloupnosti, řady, finanční matematika - prac. sešit 9didaktis1
Matematika pro střední školyučebnice - základní poznatkyprometheusFOTO1
Matematika pro střední školyučebnice - rovnice a nerovniceprometheus1
Matematika pro střední školyučebnice - funkceprometheus1
Matematika pro střední školyučebnice - komplexní čísla, kombinatorika, pravděpodobnost a statistikaprometheus1
Matematika pro střední odborné školyučebnice - planimetrieprometheus1
Matematika pro SOŠ a SO SOUučebnice 1.částprometheusFOTO1
Matematika pro SOŠ a SO SOUučebnice 2.částprometheus1
Matematika pro SOŠ a SO SOUučebnice 3. částprometheus1
Matematika pro SOŠ a SO SOUučebnice 4. částprometheus1
Matematika pro SOŠ a SO SOUučebnice 5. částprometheus1
Matematika pro SOŠ a SO SOUučebnice- posloupnost a finanční matematikaprometheus1
Učebnice pro gymnáziaMatematika pro gymnáziaposloupnosti a řadyprometheusFOTO1
Matematika pro gymnáziastereometrieprometheus1
Matematika pro gymnáziaKombinatorika, pravděpodobnost, statistikaprometheus1
Matematika pro gymnáziaGoniometrieprometheus1
Matematika pro gymnáziaKomplexní číslaprometheus1
Matematika pro gymnáziaDiferenciální a integrální početprometheus1
Matematika pro gymnáziaAnalytická geometrieprometheus1
Matematika pro gymnáziaFunkceprometheus1
Matematika pro gymnáziaPlanimetrieprometheus1
Matematika pro gymnáziaRovnice a nerovniceprometheus1
Matematika pro gymnáziaZákladní poznatky z matematikyprometheus1

ext Sbornik-Matematicka-gramotnost.pdf

Licence Creative Commons
SDÍLENÉ ZKUŠENOSTI UČITELŮ PRO MATEMATICKOU GRAMOTNOST, jehož autorem je Mgr. Jiří Henzl, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: https://databaze.opvvv.msmt.cz/">http://Licence Creative Commons
SDÍLENÉ ZKUŠENOSTI UČITELŮ PRO MATEMATICKOU GRAMOTNOST, jehož autorem je Mgr. Jiří Henzl, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: https://databaze.opvvv.msmt.cz/

Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINY, MOBILNÍ CENTRA KOLEGIÁLNÍ PODPORY, PŮJČOVNAMatematická gramotnost

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies