MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Letní škola pro pedagogy

Smyslem aktivity je uspořádat vícedenní vzdělávací aktivity pro pedagogy se zaměřením na vzdělávání žáků se SVP vč. žáků nadaných. Přednášející lektoři se budou zaměřovat např. na formativní hodnocení, poruchy chování, stoupající agresi a agresivitu žáků, práci s žáky nadanými, předcházení syndromu vyhoření apod.

Cílem bude motivovat učitele v jejich práci a ukazovat jim nové možnosti v jejich pedagogické praxi, rozšířit vědomosti z oblasti pedagogiky a dětské psychologie apod..

Letní škola předpokládá 25- 30 účastníků z řad koordinátorů SV a mentorů společného vzdělávání a proběhne 3x za dobu projektu. Účastníci letní školy budou také absolvovat vzdělávací seminář zaměřený zejména na:

-       nutné podmínky pro přiznání dg. SPU, které školní potíže pod pojem SPU nespadají

-       související pojmy – ADHD, ADD pozornost, paměť učení, intelektová pásma

-       charakteristika jednotlivých SPU

-       metody, pomůcky, uzpůsobení podmínek práce s dítětem při výuce na 1. a 2. stupni ZŠ a v jednotlivých předmětech

-       odborné termíny užívané ve zprávách z vyšetření v PPP  - zpracování podpůrných opatření

-       konzultace pedagoga a rodičů nad zprávou z vyšetření

-       konkrétní ukázky zpráv – workshop – stěžejní část vzdělávací akce

 

Letní školy PP a Letní škola AP  na sebe budou navazovat, aby došlo k provázání a jeden den bude věnován společnému semináři pro AP i PP

k sdílení praxe, výměně zkušeností, jak spolu pracovat ve třídě apod.


Účastníci se na Letních školách mohou opakovat.

Místem vzdělávací akce bude ubytovací zařízení na území Ústeckého kraje.


Letní škola pro pedagogy 2020

https://rskuk.cz/vzdelavani-veda-a-vyzkum/letni-skola-pro-pedagogy-2020-318

zvětšit/zmenšit

Letní škola pro pedagogy 2021

https://rskuk.cz/vzdelavani-veda-a-vyzkum/letni-skola-pro-pedagogy-552


Letní škola pro pedagogy 2022

https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2/letni-skola-pro-pedagogicke-pracovniky-884

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Podpora rovných příležitostí ve vzděláváníLetní škola pro pedagogy

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies