MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Letní škola pro asistenty pedagoga

Smyslem aktivity je uspořádat pro asistenty pedagoga vícedenní vzdělávací aktivity se zaměřením na vzdělávání žáků s různými typy postižení.

Přednášející lektoři se budou zaměřovat např. na etopedii, surdopedii apod. Cílem bude motivovat AP a rozšířit vědomosti z oblasti pedagogiky

a dětské psychologie pro jejich práci, sdílet příklady dobré praxe a umožnit komunikaci asistentů mezi sebou napříč školami a zároveň mimo

školské prostředí.

Zařazeni budou asistenti pedagoga na doporučení koordinátorů společného vzdělávání na školách či mentorů PPP. Finální pravidla určí koordinátor

(žáci se SVP) po domluvě s mentory PPP.


Letní školy PP a AP budou na sebe navazovat, aby došlo k provázání a jeden den bude věnován společnému semináři pro AP i PP k sdílení praxe,

výměně zkušeností, jak spolu pracovat ve třídě apod.


Účastníci se na Letních školách mohou opakovat, Letní škola proběhne 3x za dobu projektu.

Místem konání bude zařízení na území Ústeckého kraje.


Letní škola 2020:

https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2/letni-skola-pro-asistenty-pedagoga-322


Letní škola 2021:

https://rskuk.cz/vzdelavani-veda-a-vyzkum/seminar-pro-asistenty-pedagoga-837


Letní škola 2022:

https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2/letni-skola-pro-asistenty-pedagoga-885

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Podpora rovných příležitostí ve vzděláváníLetní škola pro asistenty pedagoga

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies