MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

KARIPO

Partnerem projektu v aktivitě KARIPO je Pedagogicko- psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace (PPP Teplice), která bude mít zřízeny pozice koordinátora KARIPO. Koordinátoři KARIPO v rámci PPP budou proškoleni v oblasti kariérového poradenství a práce se SW KARIPO. Speciální software KARIPO bude tvořit komplexní podporu kariérové poradenství. Pomocí práce se speciálním softwarem bude možno provádět diagnostické testy žáka (psychologické, zájmové), bude umožněna tvorba plánů a cílů, zajistí se propojení na databázi povolání a škol, budou získána agregovaná data o profilech žáků pro školu.

Koordinátoři KARIPO budou v rámci své činnosti spolupracovat přímo s kariérovými poradci/výchovnými poradci na základních školách a zaučí je v práci s diagnostickými nástroji a SW KARIPO. Jednotlivá škola tak získá speciální nástroje pro plánování kariéry.

Kariéroví/ výchovní poradci pracovníci na školách se naučí aktivně využívat SW Karipo pro své žáky. Tím bude lépe podpořena jedinečnost každého žáka, usnadní se mu vhodný výběr navazujícího studia a zamezí se předčasným odchodům ze vzdělávání. Využity pro práci s žáky a pro výchovné poradce ze škol budou také již zpracované materiály vč. spotů na obory zdravotnictví, stavebnictví atd.

Školy budou vybrány na území Ústeckého kraje - okres Litoměřice, Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Most, Chomutov, Louny.


 

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Rozvoj kariérového poradenstvíKARIPO

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies