MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

KARIPO

Partnerem projektu v aktivitě KARIPO je Pedagogicko- psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace (PPP Teplice), která bude mít zřízeny pozice koordinátora KARIPO. Koordinátoři KARIPO v rámci PPP budou proškoleni v oblasti kariérového poradenství a práce se SW KARIPO. Speciální software KARIPO bude tvořit komplexní podporu kariérové poradenství. Pomocí práce se speciálním softwarem bude možno provádět diagnostické testy žáka (psychologické, zájmové), bude umožněna tvorba plánů a cílů, zajistí se propojení na databázi povolání a škol, budou získána agregovaná data o profilech žáků pro školu.

Koordinátoři KARIPO budou v rámci své činnosti spolupracovat přímo s kariérovými poradci/výchovnými poradci na základních školách a zaučí je v práci s diagnostickými nástroji a SW KARIPO. Jednotlivá škola tak získá speciální nástroje pro plánování kariéry.

Kariéroví/ výchovní poradci pracovníci na školách se naučí aktivně využívat SW Karipo pro své žáky. Tím bude lépe podpořena jedinečnost každého žáka, usnadní se mu vhodný výběr navazujícího studia a zamezí se předčasným odchodům ze vzdělávání. Využity pro práci s žáky a pro výchovné poradce ze škol budou také již zpracované materiály vč. spotů na obory zdravotnictví, stavebnictví atd.

Školy budou vybrány na území Ústeckého kraje - okres Litoměřice, Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Most, Chomutov, Louny.


Termíny setkání Pracovní skupiny KARIPO

Pracovní skupina KARIPO 07. 12. 2020

Pracovní skupina KARIPO 29. 03. 2021

Pracovní skupina KARIPO 09. 06. 2021

Pracovní skupina KARIPO 11. 10. 2021

Pracovní skupina KARIPO 09. 12. 2021

Pracovní skupina KARIPO 26. 04. 2022

Pracovní skupina KARIPO 06. 06. 2022

Pracovní skupina KARIPO 04. 10. 2022

Pracovní skupina KARIPO15. 12. 2022

Pracovní skupina KARIPO 07. 03. 2023


 

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Rozvoj kariérového poradenstvíKARIPO

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies