MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Inovativní přístup KARIPO

Efektivita aktivit realizovaných v oblasti kariérního poradenství je zejména u žáků pocházejících z rodin s nízkým socioekonomickým statutem nebo odlišným sociokulturním zázemím nezřídka ovlivněna mírou spolupráce s rodiči a mírou jejich participace na výběru další vzdělávací cesty směřující k získání kvalifikace. Důsledkem je často nedostatečné zmapování případných bariér
a specifických potřeb rodin a následné předčasné ukončení vzdělávání.
  V Ústeckém kraji je nadto podílově nejvyšší počet žáků opakujících ročník i počet žáků ukončujících povinnou školní docházku v nižším ročníku než devátém (podrobněji Školská inkluzivní koncepce Ústeckého kraje, 2019 či Výkonové ukazatele MŠMT).

Úkolem pozice „EXPERT SV A ROZVOJE KARIPO NA ŠKOLÁCH“ bude vedení procesu pilotního ověřování inovativních postupů kariérového poradenství na školách. Na podkladě vstupní rešerše a kontaktu se základními školami Expert SV a rozvoje KARIPO na školách vytipuje 3 základní školy, kde bude dohodnuta možnost pilotního ověření využití nových forem práce v oblasti kariérního poradenství.


Metodika kariérového poradenství 

pro prevenci předčasných odchodů ze v zdělávání

extMetodika_kariérového poradenství.pdf

 

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Prevence předčasných odchodů ze vzděláváníInovativní přístup KARIPO

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies