MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

FlájePravčická bránaŘípHorní JiřetínKlínovecTolštejnMostŽatecErbenova vyhlídkaLounyDěčínRanáMilesovkaLitoměřickoVarnsdorfNechraniceRubmurkTepliceHazmburkČeské ŠvýcarskoÚstí nad LabemRoudniceChřibskáKadaňChomutov

GDPR


Na tomto místě naleznete informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů, souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (známe také pod zkratkou „GDPR“), v platném znění a v souladu s dalšími právními předpisy, v platném znění.


Správa a zpracování osobních údajů

Tyto níže popsané zásady ochrany osobních údajů stanoví podmínky, za kterých provozovatel používá a chrání veškeré osobní údaje a další informace s tím souvisící, které jí poskytnete při používání jejích webových stránek. Společnost je povinna chránit vaše soukromí, včetně osobních údajů, a tuto povinnost se zavazuje řádně dodržovat. Jakékoli požadavky na sdělení vašich osobních údajů činíme při používání tohoto webu, i při jiných případných příležitostech vždy pouze v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně našich interních předpisů, které je doplňují. Neustále sledujeme aktuální stav legislativy v oblasti ochrany osobních údajů a průběžně podle toho aktualizujeme i ochranu osobních údajů v naší společnosti. Tyto změny a doplnění pravidel ochrany osobních údajů pak aktualizujeme i na našich webových stránkách, což se projeví i ve změnách a aktualizaci těchto zásad ochrany osobních údajů. Proto vás žádáme, abyste tyto naše zásady ochrany osobních údajů pravidelně sledovali. Všechny změny našich zásad ochrany osobních údajů však hodláme provádět právě k posílení ochrany vašich osobních údajů a ke zvýšení vašeho komfortu při kontaktu s námi.

Pro účely komunikace s návštěvníky našich webových stránek shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné k plnění našich povinností nebo pro účely naší co nejlepší vzájemné komunikace a zlepšování našich služeb, či komunikace se zájemci o naše služby. Pro výše uvedené účely získáváme zpravidla údaje jako je vaše jméno, e-mailovou adresu. Tyto osobní údaje získáváme vždy jen tehdy, pokud je to nutné z důvodu komunikace nebo náš zákonný nárok, ostatní osobní údaje, jako jsou například vaše zájmy a preference, či informace o vašich návštěvách našich webových stránek, pak shromažďujeme pouze s vaším výslovným souhlasem. A tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo vůbec neudělit.


Zabezpečení osobních údajů

Ochrana soukromí a ochrana vašich osobních údajů je pro společnost nás velmi důležitá. Dodržujeme všechny platné předpisy Evropské unie, české zákony a další předpisy na ochranu osobních údajů a všechny vaše informace považujeme za důvěrné. Máme zavedené účinné systémy na ochranu osobních údajů a usilujeme o to, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo poškození osobních údajů zpracovávaných nebo shromážděných naším prostřednictvím, včetně našich webových stránek.


Prohlášení o cookies

Tyto webové stránky provozované společností umísťují na Vaše zařízení textové soubory nazývané cookies. V rámci provozu webu jsou však používány pouze tzv. Technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze je deaktivovat.

Návody ke změně nastavení cookies k nejvíce používaným internetovým prohlížečům naleznete na těchto odkazech:

Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/
Opera – https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari iOS – https://support.apple.com/cs-cz/HT201265


Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích stran. Nad cizími webovými stránkami však nemáme žádnou kontrolu a těmto našim zásadám ochrany osobních údajů nepodléhají. Jejich vlastní zásady ochrany soukromí se budou vztahovat na vaše osobní údaje, které se mohou lišit od našich zásad. Pokud máte jakékoli dotazy, měli byste se řídit informacemi na jejich webových stránkách.


Vaše kontrola nad osobními údaji

Zpracování vašich osobních údajů můžete omezit zejména následujícími způsoby:

  • Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, distribuovat ani poskytovat třetím stranám, pokud k tomu nebudeme mít váš výslovný souhlas, nebo pokud k tomu nebudeme oprávněni ze zákona,
  • za podmínek stanovených právními předpisy vám na vaši žádost poskytneme i další informace týkající se vašich osobních údajů, nebo vaše osobní údaje za podmínek stanovených právními předpisy přeneseme na základě vašeho požadavku vámi určené osobě,
  • pokud nás o to výslovně požádáte, vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, v souladu s příslušnými právními předpisy vymažeme, případně můžete využít i svého práva na vaše tzv. zapomenutí, pokud to bude v souladu s příslušnými právními předpisy.

Pokud se domníváte, že jakékoli vaše osobní údaje, které spravujeme nebo zpracováváme, jsou nesprávné, napište nám to na některou z výše uvedených adres, kde také můžete obdržet odpovědi na své dotazy ohledně ochrany vašich osobních údajů.


 

GDPR

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies