MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Fyzika (polytechnika)

Odborná metodická skupina (OMS) pro fyziku, kterou vede krajský metodik ve spolupráci s týmem expertů, je zaměřena na podporu a zkvalitnění výuky v předmětu fyziky pro děti a žáky ZŠ, SŠ a VOŠ. Metodik spolu s experty pomocí pravidelných setkávání zajistí a vzájemně propojí pedagogické pracovníky ze ZŠ, SŠ a VOŠ v kraji.

OMS prostřednictvím metodiků a expertů zajišťuje ve spolupráci s dalšími subjekty pravidelná setkávání v rámci OMS zaměřených na pedagogy ZŠ a SŠ tzv. lídři ZŠ a SŠ. Na těchto setkávání probíhá výměna zkušeností mezi pedagogickými pracovníky, příklady dobré praxe, ale také zde učitelé mohou sdílet své problémy. Zároveň ve spolupráci s VŠ budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s aktuálními poznatky v didaktice, novinkami a zároveň s využitím IT při výuce.  

Metodik dále koordinuje setkání a vzdělávání ve speciálních, zajímavých vzdělávacích programech pro pedagogy ze ZŠ, SŠ a VOŠ. V rámci OMS bude realizováno vzdělávání pro pedagogické pracovníky (např. formou letní školy) se zaměřením na cílené vzdělávací programy v oblasti fyziky, které budou cílit na nové metody a formy práce a výuku pedagogických pracovníků.

Termíny setkávání OMS a letních škol jsou uveřejňovány v kalendáři akcí.

Metodik zabezpečuje odbornou náplň Mobilního centra kolegiální podpory pro fyziku (MCKP), které vzniklo v rámci OMS. Ve spolupráci s dalšími odborníky - experty bylo zřízeno a je provozováno MCKP, které s motivačními aktivitami (ukázky pokusů, her a dalšími zajímavými aktivitami) navštěvuje přímo pedagogické pracovníky i děti a žáky z MŠ, ZŠ i SŠ.


Propagační spot -  Jak na metodu Concept Cartoon

zvětšit/zmenšit

Propagační spot -  Otazníky nad badatelsky orientovanou výukou

zvětšit/zmenšit

Mobilní centrum kolegiální podpory pro fyziku (MCKP):


Název programuUčivo RVPDélka programuUrčeno proDetail
Newtonovy zákony a jejich správné místo v současném chápání fyziky Pohyb těles a jejich vzájemné působení3 hodinyGymnáziaProgram ve formátu PDF
Newtonovy zákony a jejich správné místo v současném chápání fyziky Pohyb těles a jejich vzájemné působení3 hodinyProgram ve formátu PDF
Demonstrování s kapalným dusíkemStavba a vlastnosti látek2 hodinyGymnáziaProgram ve formátu PDF
Demonstrování s kapalným dusíkemStavba a vlastnosti látek2 hodinyProgram ve formátu PDF
Demonstrování s kapalným dusíkemLátky a tělesa, energie, elektromagnetické a světelné děje2 hodiny2. stupeň ZŠProgram ve formátu PDF
Geometrová procházka časoprostorem (aneb středoškolský úvod do geometrických vlastností speciální relativity)Mikrosvět (nadstavbové) / Geometrie (nadstavbové)5 hodinGymnáziaProgram ve formátu PDF
Geometrová procházka časoprostorem (aneb středoškolský úvod do geometrických vlastností speciální relativity)Mikrosvět (nadstavbové) / Geometrie (nadstavbové)5 hodinProgram ve formátu PDF
Pohádková fyzikaDítě a svět2 hodinyMŠ                          1. stupeň ZŠ           Program ve formátu PDF
Inspirativní experimenty s Vernierem  2 vyučovací hodiny (PP) + 1 ukázková hodina (žáci)Gymnázia, SŠ, 2. stupeň ZŠProgram ve formátu PDF
Vizualizace tepelných jevů pomocí termovizní kamery Stavba a vlastnosti látek (vnitřní energie a její změna, teplo, různé způsoby přenosu vnitřní energie v rozličných systémech)2-3 vyučovací hodinyGymnázia, SŠProgram ve formátu PDF
Zkoumáme vzorky látek z neznámé planety ZŠ – 1. stupeň - Člověk a jeho svět
ZŠ – 2. stupeň – Člověk a příroda 
2 vyučovací hodiny (PP) + 1 ukázková hodina (žáci)ZŠ,  víceletá gymnázia – 5. a 6. ročníkProgram ve formátu PDF
Průzkum radioaktivity s Gamabetou Mikrosvět: žák využívá zákon radioaktivní přeměny k předvídání chování radioaktivních látek
navrhne možné způsoby ochrany člověka před nebezpečnými druhy záření
1-2 vyučovací hodiny (PP) + možnost ukázkové hodiny (žáci)Gymnázia, SŠProgram ve formátu PDF
Jednoduché optické experimenty Elektromagnetické jevy. Světlo: využívá zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy.1 vyučovací hodina (PP) + možnost ukázkové hodiny (žáci).Gymnázia, SŠProgram ve formátu PDF

Půjčovna:

Tabulka obsahuje pomůcky, které si může škola bezplatně vypůjčit. Pro bližší info o dostupnosti pomůcek kontaktujte, prosím, paní Lenku Svatuškovou (tel.: 724 705 526 e- mail: L.Svatuskova@seznam.cz).


NázevSpecifikaceBližší informaceFotografiePočet
Logger Pro 3CD s programem Logger Pro, který umožňuje účinně zpracovávat data naměřená čidly Vernierhttp://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/lp 1
GO-LINK Go!LinkRozhraní pro připojení jednoho analogového rozhraní Venier se vzorkovací frevencí až 200 Hz.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/GO-LINKFoto: GoLink22
LabQuest MiniRozhraní disponuje 5 porty pro připojení senzorů Vernier a podporuje vzorkovací frekvenci až 100 kHz.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/lq-mini/Foto: LabQuestMini22
WRT-BTA wide range temperture probeOdolné a velmi přesné teplotní čidlo s rozsahem od -20 °C do 330 °C.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/wrt-bta/Foto: Temperaturewiderange14
STS-BTA surface teperature sensorČidlo pro kontaktní měření teploty v jednom bodě.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/sts-bta/Foto: Temperaturesurface14
TCA-BTA TermocoupleOdolné čidlo určené k orientačnímu měření teploty v rozsahu -200 °C do 1400 °C.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/TCA-BTAFoto: Termocouple1
LS-BTA light sensorČidlo fungující jako luxmetr, tj. reagující na intenzitu světla obdobně jako lidské oko.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/ls-bta/Foto: Light16
GPS-BTA gas pressure sensor Čidlo tlaku plynu umožňuje svým rozsahem od 0 kPa do 210 kPa většinu běžných fyzikálních, chemických a biologických experimentů. Měřenou veličinou je absolutní tlak.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/wrt-bta/Foto: Gaspressure15
MG-BTA Magnetic Field Sensor Dvourozsahový senzor, vyznačující se jak citlivostí dostatečnou pro studium zemského magnetismu, tak rozsahem umožňujícím měření poměrně silných polí trvalých magnetů či elektrických spotřebičů.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/mg-bta/Foto: Magneticfield3
UVA-BTA UVA sensorSenzor dlouhovlnného ultrafialového záření, citlivý na vlnové délky cca (320 - 390) nm.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/uva-bta/Foto: UV-AB1
UVB-BTA UVB sensorSenzor středněvlnného ultrafialového záření, citlivý na vlnové délky cca (290 - 320) nm.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/uvb-bta/Foto: UV-AB1
SLM-BTA Sound Level MeterSenzor se dvěma rozsahy od 35 dB do 90 dB a od 75 dB do 130 dB umožňuje měřit hladinu hluku. Lze používat i samostatně (má vlastní displej a baterii).http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/slm-bta/Foto: Soundlevel1
30V-BTA 30-volt voltage probeJednoduchý voltmetr s rozsahem od 30 V, použitelný ve stejnosměrných i střídavých obvodech.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/30v-bta/Foto: Voltage30V2
DFS-BTA Dual-Range Force SensorUniverzální dvourozsahový siloměr pro měření síly v tlaku i v tahu.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/dfs-bta/Foto: Forcedual1
Dynamic Cart and Track System with Motion Encoder Souprava pro mechaniku s optickým snímáním pohybu (délka dráhy s nízkým třením je 2,2 m)http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/DTS-EC-LONGFoto: Tracksystem2
GamabetaSouprava sloužící k demonstraci vlastností, jevů a zákonitostí z oblasti jaderné fyziky, ionizujícího záření a způsobů ochrany před ním.https://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/pro-pedagogy/materialy-pro-vyuku/gamabeta/3.htmlFoto: Gamabeta1

ext Sbornik-Fyzika.pdf

Licence Creative Commons
VÝBĚR Z DATABÁZE OPVK A PŘÍSPĚVKY EXPERTNÍ SKUPINY IKAP PRO UČITELE FYZIKY, jehož autorem je RNDr. Jiří Králík, Ph.D., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: https://databaze.opvvv.msmt.cz/">http://Licence Creative Commons
VÝBĚR Z DATABÁZE OPVK A PŘÍSPĚVKY EXPERTNÍ SKUPINY IKAP PRO UČITELE FYZIKY, jehož autorem je RNDr. Jiří Králík, Ph.D., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: https://databaze.opvvv.msmt.cz/

Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINY, MOBILNÍ CENTRA KOLEGIÁLNÍ PODPORY, PŮJČOVNAFyzika (polytechnika)

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies