MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení:


Kontakty na koordinátory spolupráce,

ext Kontakty_OMS_spoluprace.pdf


koordinátoři jsou rozděleni dle jednotlivých okresů Ústeckého kraje. V případě zájmu o navázání spolupráce jsou vám k dispozici.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Projekt Pospolu - Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a trval do 31. října 2015. Projekt připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy. Realizátorem projektu bylo MŠMT, partnerem projektu byl Národní ústav pro vzdělávání.

Kráčíme POSPOLU k efektivnější spolupráci škol a firem:

ext Kracime_Pospolu.pdf ukazuje školám cestu, jak navázat spolupráci se zaměstnavateli a jak zkvalitnit již existující spolupráci.


Leták Formy spolupráce:

ext Letak_formy_spoluprace_final.pdf


Leták Návrhy systémových opatření:

ext Letak_modul_Pospolu_Navrhy-systemovych-opatreni.pdf


zdroj: http://www.nuv.cz/pospolu

výstupy projektu naleznete na tomto odkaze: https://pospolu.rvp.cz/


VZORY:

Pro potřeby navázání spolupráce přikládáme vzor smlouvy - Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování:

ext smlouva-o-obsahu-rozsahu-a-podminkach-praktickeho-vyucovani.docx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Posouzení spolupráce mezi středními školami Ústeckého kraje a podnikatelským sektorem:

ext Posouzeni-spoluprace-mezi-strednimi-skolami-Usteckeho-kraje-a-podnikatelskym-sektorem.pdf

Databáze spolupráce škol a firem v ÚKDatabáze spolupráce škol a firem ÚK - databáze školDokumenty ke stažení

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies