MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení:

VZOR Smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování:

ext smlouva-o-obsahu-rozsahu-a-podminkach-praktickeho-vyucovani.docx

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Projekt Pospolu - Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a trval do 31. října 2015. Projekt připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy. Realizátorem projektu bylo MŠMT, partnerem projektu byl Národní ústav pro vzdělávání.

Kráčíme POSPOLU k efektivnější spolupráci škol a firem:

ext Kracime_Pospolu.pdf ukazuje školám cestu, jak navázat spolupráci se zaměstnavateli a jak zkvalitnit již existující spolupráci.


Formy spolupráce:

ext Letak_formy_spoluprace_final.pdf

Pospolu PRŮVODCE PRO FIRMY:

popisuje jednotlivé kroky od navazování spolupráce až po náležitosti smlouvy a zároveň uvádí legislativní, finanční a daňové aspekty spolupráce.

ext Pruvodce_pro_firmy-cast1.pdf

ext Pruvodce_pro_firmy-cast2.pdf

ext Pruvodce_pro_firmy-cast3.pdf


zdroj: http://www.nuv.cz/pospolu

výstupy projektu naleznete na tomto odkazu: https://pospolu.rvp.cz/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Prezentace Posouzení spolupráce mezi středními školami Ústeckého kraje a podnikatelským sektorem:

ext Posouzeni-spoluprace-mezi-strednimi-skolami-Usteckeho-kraje-a-podnikatelskym-sektorem.pdf


Praktické vyučování žáků - průvodce pro MSP

ext Prakticke_vyucovani_zaku_pruvodce_pro_MSP.pdf
Databáze spolupráce škol a firem v ÚKDatabáze spolupráce škol a firem ÚK - databáze firemDokumenty ke stažení

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies