MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Dokumentace k aktivitě IKAP - ŠABLONY SŠ a VOŠ III

Publicita

ext Publicita-text.docx

ext Publicita-plakat-na-vysku.pdf

ext Publicita-plakat.pdf

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

ext Pravidla_pro_zadatele_a_Prijemce_verze_5_final-1-1-.pdf

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část

ext PpZP-_-specificka-cast-I-KAP-II-web.pdf

Výtah z Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část - ŠABLONY

ext Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.pdf

 

 

Podaktivity:

                 ext 7b_Zaznam_realizace_vyuky_se_zapojenim_odbornika_z_praxe

                ext Popis_realizace_šablony_7b_Zapojení_odbornika_z_praxe do výuky

 

                 ext 7c_Zaznam_z_realizace_tandemove_vyuky

                 ext Popis realizace_šablony__7c_tandemová_výuka

 

                  ext 7d_Identifikace_zaku_ohrozenych_skolnim_neuspechem.docx

                  ext 7d_Tridni_kniha_doucovani.xlsx

                  ext Popis realizace_šablony_7d Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

 

                  ext 7e_Zaznam_o_provedene_stazi.docx

                  ext Popis realizace Sablona_7e_Stáže_pedagogů_u_zaměstnavatelů

                   

                  ext 7f_Report_o_cinnosti.docx

                  ext 7f_Prezencni_listina.docx

                   ext 7f_Popis_realizace_šablony_7f_Koordinátor_spolupráce

                   ext Ošetřování člena rodiny_Pracovni_neschopnost u personálních šablon

 

                   ext 7g_Report_o_cinnosti.docx

                   ext 7g_Popis_realizace_šablony_7g_Školní_kariérový_poradce

                    ext Ošetřování člena rodiny_Pracovni_neschopnost u personálních šablon

 

 

 

 

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Podpora škola a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladůDokumentace k aktivitě IKAP - ŠABLONY SŠ a VOŠ III

© 2021 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí