MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Digitální gramotnost

Odborná metodická skupina (OMS) pro digitální gramotnost, kterou vede krajský metodik ve spolupráci s týmem expertů, je zaměřena na podporu a rozvoj digitální gramotnosti u dětí a žáků ZŠ, SŠ a VOŠ. Metodik spolu s experty pomocí pravidelných setkávání zajistí a vzájemně propojí pedagogické pracovníky ze ZŠ, SŠ a VOŠ v kraji.

OMS prostřednictvím metodiků a expertů zajišťuje ve spolupráci s dalšími subjekty pravidelná setkávání v rámci OMS zaměřených na pedagogy ZŠ a SŠ tzv. lídři ZŠ a SŠ. Na těchto setkávání probíhá výměna zkušeností mezi pedagogickými pracovníky, příklady dobré praxe, ale také zde učitelé mohou sdílet své problémy. Zároveň ve spolupráci s VŠ budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s aktuálními poznatky v didaktice, novinkami a zároveň s využitím IT při výuce.  

Metodik dále koordinuje setkání a vzdělávání ve speciálních, zajímavých vzdělávacích programech pro pedagogy ze ZŠ, SŠ a VOŠ. V rámci OMS bude realizováno vzdělávání pro pedagogické pracovníky (např. formou letní školy) se zaměřením na cílené vzdělávací programy v oblasti digitální gramotnosti, které budou cílit na nové metody a formy práce a výuku pedagogických pracovníků. Metodik se také podílí na dalším zvyšování kvality výuky zavádění vč. prolínání funkčních gramotností (v tomto případě digitální gramotnosti) přímo do jednotlivých předmětů, a to zejména fyziky, chemie a biologie, ale i dalších a do aktivit projektu. Termíny setkávání OMS a letních škol jsou uveřejňovány v kalendáři akcí.

Metodik zabezpečuje odbornou náplň Mobilního centra kolegiální podpory pro digitální gramotnost (MCKP), které vzniklo v rámci OMS. Ve spolupráci s dalšími odborníky - experty bylo zřízeno a je provozováno MCKP, které s motivačními aktivitami (ukázky pokusů, her a dalšími zajímavými aktivitami) navštěvuje přímo pedagogické pracovníky i děti a žáky z MŠ, ZŠ i SŠ.


Propagační spot - Digibuňky

zvětšit/zmenšit

Propagační spot - Jak to Robovčelko, jak to děláš?

zvětšit/zmenšit

Mobilní centrum kolegiální podpory pro digitální gramotnost (MCKP):

Název programuUčivo RVPDélka programuUrčeno proDetail
Hrajeme si jako včelkyRozvoj dítěte v souladu s rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání (soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, zpřesňuje si početní představy, dovede využít informativní a komunikativní prostředky a další).2-3 hodinyMŠ                    Program ve formátu PDF
Videonávody, jako efektivní vzdělávací materiálPřímá vazba na RVP není, neboť se primárně jedná o dílnu rozšiřující kompetence učitelů. Ti poté v rámci své budoucí tvorby budou ovlivňovat vzdělávání žáků.2-3 hodiny1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ                Gymnázia
Program ve formátu PDF
Roadshow digitálních technologií ve vzděláváníObecným cílem aktivity je představit učitelům a žákům různé druhy digitálních technologií, které lze využívat v běžném životě, a podpořit tak zájem o vědu a svět kolem nich.2-3 hodiny1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
Program ve formátu PDF
RoboTechCampRobotické hračky pro děti všech věkových kategorií jsou atraktivní pomůckou pro rozvoj jejich znalostí a dovedností (poly)technických i digitálních, počínaje vlastním návrhem a fyzickým sestavením robota a konče „vdechnutím života“ robotovi – jeho naprogramováním a oživením. 2-3 hodiny2. stupeň ZŠ
Program ve formátu PDF
Motivace k digitální gramotnosti - LABZapojení digitálních technologií do vzdělávání žáků je  velmi efektivní metodou v době, kdy žáci mají technologie dostupné kolem sebe a využívají je v běžném životě.2-3 hodiny
Program ve formátu PDF

Půjčovna:

Soubor pdf, na který najdete odkaz níže, obsahuje sety pomůcek, které si může škola bezplatně vypůjčit. Pro bližší info o dostupnosti pomůcek kontaktujte, prosím, pana  RNDr. Pavla Pešata, Ph.D. (e- mail: pavel.pesat@gmail.com; telefon: 774 304 446). Pro technickou podporu kontaktujte paní Michaelu Zelingerovou (e- mail: michaela.zelingerova@outlook.com; telefon: 608 376 531)Soubor zde --> https://docs.google.com/document/d/1VafjLFzl7fY3m44gYZPK0vOhwZJF83hTIsqd6xhA7t0/edit


 ext Sbornik-Digitalni-gramotnost.pdf

Licence Creative Commons
Náměty k digitální aplikaci metodik ve sbornících pro učitele IKAP ÚK, jehož autorem je RNDr. Pavel Pešat, Ph.D., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: https://databaze.opvvv.msmt.cz/"> http://Licence Creative Commons
Náměty k digitální aplikaci metodik ve sbornících pro učitele IKAP ÚK, jehož autorem je RNDr. Pavel Pešat, Ph.D., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: https://databaze.opvvv.msmt.cz/

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINY, MOBILNÍ CENTRA KOLEGIÁLNÍ PODPORY, PŮJČOVNADigitální gramotnost

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies