MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Databáze pomůcek a příkladů dobré praxe

Cílem aktivity je správa a rozšíření interaktivního registru/databáze podpůrných pomůcek a služeb o příklady dobré praxe ve školách.

Aktivita, příklady dobré praxe, bude připravována ve spolupráci s partnerem projektu PPP Teplice, Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem-dále SVKUL, Speciální základní a praktickou školou se SPC v Ústí nad Labem a PF katedrou speciální pedagogiky. Mentoři společného vzdělávání (z PPP) a dalších institucí budou pravidelně představovat formou seminářů či workshopů příklady dobré praxe ze školského prostředí. Dojde tak k zefektivnění pomoci nejen pedagogickým pracovníkům všech typů škol (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a dalších typů školských zařízení-ŠD, ŠK, DD, …), ale i přímo dětem, žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům nejen při výběru vhodné školy, ale při kompenzaci handicapu či nabídce konzultace či poradenství.

Bude vytvořen „Registr pomůcek“  Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem. Prostřednictvím knihovnického systému bude vytvořena kompletní nabídka pomůcek pro všechny typy handicapů, vč. pomůcek pro děti, žáky a studenty nadané, který bude k využití pro všechny poradenské a pedagogické pracovníky, rodiče, případně i studenty Pedagogické fakulty UJEP (budoucí učitele). Zástupci z knihovny budou komunikovat se školami v  celém ÚK a ukládat pomůcky do knihovnického systému na základě požadavků ŠPP či klinických pracovišť. V současné době již disponuje vlastními či zapůjčenými pomůckami přímo od výrobců, nakladatelů a tímto umožňuje celoroční nabídku podpůrných pomůcek vč. publikací vč. vstřícné provozní doby.

Databáze pomůcek bude přístupná z webových stránek SVKUL odkudkoliv a pro všechny, tzn. i pro neregistrované čtenáře. V nově vzniklém Poradenském a edukačním centru mají možnost se všichni pracovníci působící v oblasti školství zaregistrovat zcela zdarma.


https://www.svkul.cz/katalogy-a-databaze/databaze/databaze-pomucek/

https://www.databazepomucek.cz/


Semináře:

04. 12. 2020 -  "Konzultace a poradenství pro školy a zákonné zástupce" 
 
14. 12. 2020 -  "Výhody a rizika distanční výuky a chystané změny ve vyhlášce č. 27/2016 sb."   
 
28. 4. 2021 -   "Práce s nadanými dětmi"
 
27. 5. 2021 -   "Implementace změn vyhlášky č. 27/2016 Sb." (a představení pomůcek)
 
09. 11. 2021 -  "Představení portálu KNIHOVNY.CZ a databáze pomůcek“
 
15. 12. 2021 -   "Práce s dětmi s poruchami autistického spektra a představení pomůcek"
 

25.05.2022 - Práce s dětmi s poruchami učení a příklady dobré praxe

20. 04. 2022

25. 05. 2022

05. 10. 2022

09. 11. 2022


Jak pracovat s žákem s naslouchadlem ve třídě

zvětšit/zmenšit

Mindok SVKUL

zvětšit/zmenšit

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Podpora rovných příležitostí ve vzděláváníDatabáze pomůcek a příkladů dobré praxe

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies