MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Databáze pomůcek a příkladů dobré praxe

Cílem aktivity je správa a rozšíření interaktivního registru/databáze podpůrných pomůcek a služeb o příklady dobré praxe ve školách.

Aktivita, příklady dobré praxe, bude připravována ve spolupráci s partnerem projektu PPP Teplice, Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem-dále SVKUL, Speciální základní a praktickou školou se SPC v Ústí nad Labem a PF katedrou speciální pedagogiky. Mentoři společného vzdělávání (z PPP) a dalších institucí budou pravidelně představovat formou seminářů či workshopů příklady dobré praxe ze školského prostředí. Dojde tak k zefektivnění pomoci nejen pedagogickým pracovníkům všech typů škol (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a dalších typů školských zařízení-ŠD, ŠK, DD, …), ale i přímo dětem, žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům nejen při výběru vhodné školy, ale při kompenzaci handicapu či nabídce konzultace či poradenství.

Bude vytvořen „Registr pomůcek“  Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem. Prostřednictvím knihovnického systému bude vytvořena kompletní nabídka pomůcek pro všechny typy handicapů, vč. pomůcek pro děti, žáky a studenty nadané, který bude k využití pro všechny poradenské a pedagogické pracovníky, rodiče, případně i studenty Pedagogické fakulty UJEP (budoucí učitele). Zástupci z knihovny budou komunikovat se školami v  celém ÚK a ukládat pomůcky do knihovnického systému na základě požadavků ŠPP či klinických pracovišť. V současné době již disponuje vlastními či zapůjčenými pomůckami přímo od výrobců, nakladatelů a tímto umožňuje celoroční nabídku podpůrných pomůcek vč. publikací vč. vstřícné provozní doby.

Databáze pomůcek bude přístupná z webových stránek SVKUL odkudkoliv a pro všechny, tzn. i pro neregistrované čtenáře. V nově vzniklém Poradenském a edukačním centru mají možnost se všichni pracovníci působící v oblasti školství zaregistrovat zcela zdarma.


Semináře:

4. 12. 2020 - Konzultace a poradenství pro školy a zákonné zástupce

14. 12. 2020 - Výhody a rizika distanční výuky a chystané změny ve vyhlášce č. 27/2016 sb.   Jak pracovat s žákem s naslouchadlem ve třídě

zvětšit/zmenšit

Mindok SVKUL

zvětšit/zmenšit

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Podpora rovných příležitostí ve vzděláváníDatabáze pomůcek a příkladů dobré praxe

© 2021 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí