MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Akreditované kurzy pro PP

Akreditované vzdělávací programy, vznikly v rámci projektu Krajský akční plán Ústeckého kraje (KAP ÚK) a budou realizovány na Centru celoživotního vzdělávání (CCV), kde již úspěšně probíhá Studium pedagogických věd (SPV). Nejedná se o doplňující studium k rozšíření aprobace pedagogických pracovníků, ale o další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Doplňující studium se týká předmětů matematiky, fyziky, chemie a informačních technologií. Tyto předměty byly identifikovány jako problematické v kraji, neboť pro ně chybí aprobovaní učitelé.


Tento program cílí na učitele ZŠ a SŠ, kteří učí, mají praxi, ale nemají pro zmíněné předměty aprobaci. Dále bude program určen uchazečům, kteří vystudují pedagogické minimum, ale nemusí mít praxi. Vystudování pedagogického minima je podmínkou pro zapojení do programu.

Jednotlivé programy budou postupně realizovány v průběhu školního roku (předpoklad podzim/jaro). Kapacita jednoho kurzu je 10 účastníků. Konání kurzů se bude min 1x opakovat v průběhu projektu.  Termíny kurzů budou uvedeny v kalendáři akcí.


Nabízené akreditované kurzy pro PP:

"Jak na matematiku?"

"Jak na chemii?"

"Jak na fyziku?"

"Jak na IT?"

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINYDalší vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies