MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Čtenářská gramotnost

Odborná metodická skupina (OMS) pro čtenářskou gramotnost, kterou vede krajský metodik ve spolupráci s týmem expertů, je zaměřena na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí a žáků ZŠ, SŠ a VOŠ. Metodik spolu s experty pomocí pravidelných setkávání zajistí a vzájemně propojí pedagogické pracovníky ze ZŠ, SŠ a VOŠ v kraji.

OMS prostřednictvím metodiků a expertů zajišťuje ve spolupráci s dalšími subjekty pravidelná setkávání v rámci OMS zaměřených na pedagogy ZŠ a SŠ tzv. lídři ZŠ a SŠ. Na těchto setkávání probíhá výměna zkušeností mezi pedagogickými pracovníky, příklady dobré praxe, ale také zde učitelé mohou sdílet své problémy. Zároveň ve spolupráci s VŠ budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s aktuálními poznatky v didaktice, novinkami a zároveň s využitím IT při výuce.  

Metodik dále koordinuje setkání a vzdělávání ve speciálních, zajímavých vzdělávacích programech pro pedagogy ze ZŠ, SŠ a VOŠ. V rámci OMS bude realizováno vzdělávání pro pedagogické pracovníky (např. formou letní školy) se zaměřením na cílené vzdělávací programy v oblasti čtenářské gramotnosti, které budou cílit na nové metody a formy práce a výuku pedagogických pracovníků. Metodik se také podílí na dalším zvyšování kvality výuky zavádění vč. prolínání funkčních gramotností (v tomto případě čtenářské gramotnosti) přímo do jednotlivých předmětů, a to zejména fyziky, chemie a biologie, ale i dalších a do aktivit projektu. Termíny setkávání OMS a letních škol jsou uveřejňovány v kalendáři akcí.

Metodik zabezpečuje odbornou náplň Mobilního centra kolegiální podpory pro čtenářskou gramotnost (MCKP), které vzniklo v rámci OMS. Ve spolupráci s dalšími odborníky - experty bylo zřízeno a je provozováno MCKP, které s motivačními aktivitami (ukázky pokusů, her a dalšími zajímavými aktivitami) navštěvuje přímo pedagogické pracovníky i děti a žáky z MŠ, ZŠ i SŠ.


Propagační spot - Jak lépe zvládat čtení

zvětšit/zmenšit

Propagační spot - Interpretace básně

zvětšit/zmenšit

Mobilní centrum kolegiální podpory pro čtenářskou gramotnost (MCKP):

Název programuUčivo RVPDélka programuUrčeno proDetail
Přístupy k čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka na 1. stupni základní školyJazyk a jazyková komunikace2 hodiny1. stupeň ZŠ                 Program ve formátu PDF
Příklad práce s naučným textem v dějepisu - Jan LucemburskýČlověk a společnost2 hodiny2.stupeň ZŠ   Program ve formátu PDF
Práce s textem pomocí grafických organizérůUmění a kultura2 hodiny2.stupeň ZŠ     Program ve formátu PDF
Aktivní interpretace básně (příprava nejen na ústní maturitní zkoušku)Literární interpretace 2 hodinyProgram ve formátu PDF

Kiko a tajemství papírového motýla

Jazyk a jazyková komunikace2 hodiny1.stupeň ZŠProgram ve formátu PDF
Příběhy v korunách stromůJazyk a jazyková komunikace2 hodiny1. a 2. stupeň ZŠProgram ve formátu PDF

Půjčovna:

Tabulka obsahuje pomůcky, které si může škola bezplatně vypůjčit. Pro bližší info o dostupnosti pomůcek kontaktujte, prosím, Mgr. Lenku Burganovou (tel.: 724 172 160, e-mail: lenkaburganova@gmail.com).NázevSpecifikaceUrčeno pro Fotografie + popis / parametryPočet
MAXI KNIHA PRO PŘEDŠKOLÁKYKniha PředškoláciFoto5
MEZI NÁMI PASTELKAMI 3-5 LETKniha PředškoláciFoto5
MEZI NÁMI PŘEDŠKOLÁKY 3-5 LETKniha PředškoláciFoto5
MEZI NÁMI PŘEDŠKOLÁKY 4-6 LETKniha PředškoláciFoto5
NEJOBLÍBENĚJŠÍ HRÁŠKOVY ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKYKniha PředškoláciFoto5
ROZVOJ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ 1.DÍL PRO DĚTI OD 4 DO 6Kniha PředškoláciFoto5
VESELÉ ÚKOLY S PŘÍBĚHYKniha PředškoláciFoto5
ZÁBAVNÁ GRAFOMOTORIKAKniha PředškoláciFoto5
12 HODIN S OSKAREMKniha PředškoláciFoto5
12 UKOLÉBAVEKKniha PředškoláciFoto5
DEVĚT PLCHŮ V PELECHUKniha 1. st. ZŠFoto5
ELEKTRONICKÁ TUŽKA ALBIKniha 1. st. ZŠFoto15
HRAVÁ ČEŠTINA 2 UČEBNICEKniha 1. st. ZŠFoto3
HRAVÁ ČEŠTINA 2 PRACOVNÍ SEŠITKniha 1. st. ZŠFoto3
HRAVÁ SLOHOVÁ VÝCHOVA 3Kniha 1. st. ZŠFoto3
HRAVOUKAKniha 1. st. ZŠFoto5
JOSKA JEDE NA JIHKniha 1. st. ZŠFoto5
MAŠKARYKniha 1. st. ZŠFoto5
MISTR SPORTU SKÁČE Z DORTUKniha 1. st. ZŠFoto5
MOJE PRVNÍ PÍSMENKA KNIHA ALBIKniha 1. st. ZŠFoto15
MŮJ ČTENÁŘSKÝ DENÍK PRO 1.STUPEŇKniha 1. st. ZŠFoto3
NECH TEN MECHKniha 1. st. ZŠFoto5
NĚCO TI POVÍM, JOHANEKniha 1. st. ZŠFoto5
POHORŠOVNAKniha 1. st. ZŠFoto5
POZNÁVÁME PÍSMENKAKniha 1. st. ZŠFoto5
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ KNIHA ALBIKniha 1. st. ZŠFoto15
VLK A TMAKniha 1. st. ZŠFoto5
HRAVÁ LITERATURA 6 UČEBNICEKniha 2. st. ZŠFoto15
HRAVÁ LITERATURA 6 PSKniha 2. st. ZŠFoto14
HRAVÁ LITERATURA 7 PSKniha 2. st. ZŠFoto15
HRAVÁ LITERATURA 7 UČEBNICEKniha 2. st. ZŠFoto15
HRAVÁ LITERATURA 8 PSKniha 2. st. ZŠFoto15
HRAVÁ LITERATURA 8 UČEBNICEKniha 2. st. ZŠFoto15
HRAVÁ LITERATURA 9 PSKniha 2. st. ZŠFoto15
HRAVÁ LITERATURA 9 UČEBNICEKniha 2. st. ZŠFoto15
HUS A CHELČICKÝ - PŘÍBĚH JEJICH DOBKniha 2. st. ZŠFoto5
ŘVI POTICHU, BRÁCHOKniha 2. st. ZŠFoto5
JMENUJI SE ČERVENÁKniha Foto5
PAST NA BRIGITUKniha Foto5
SKUTEČNÁ UDÁLOSTKnihaFoto5
ÚNAVA MATERIÁLUKnihaFoto5
CESTY KE ČTENÁŘSTVÍKnihaPro pedagogyFoto5
ČTENÍ NENÍ ŽÁDNÁ NUDAKnihaPro pedagogyFoto3
DRAČÍ DOVEDNOSTIKnihaPro pedagogyFoto3
KNIHY A JEJICH LIDÉKnihaPro pedagogyFoto5
POEZIE, STUDENTI A UČITELÉKnihaPro pedagogyFoto5
PŘEKNÍŽKOVÁNOKnihaPro pedagogyFoto5
PRAHA V SRDCIKniha2. st. ZŠ a SŠFoto5
PRŮVODCE SMRTELNÍKAKniha2. st. ZŠ a SŠFoto5
PROČ OBRAZY NEPOTŘEBUJÍ NÁZVYKnihaFoto5
VYNÁLEZÁRIUMKnihaFoto5
PODIVUHODNÁ ROBOTÍ EXPEDICEKniha Foto5
PUZZLE SVĚT ALBIPuzzle Foto15
BÍLÉ HISTORKYHraZŠ i SŠFoto3
ČERNÉ HISTORKY-PRÁZDNINOVÉ PŘÍBĚHYHraZŠ i SŠFoto2
KONCEPT - SPOLEČENSKÁ HRAHraZŠ i SŠFoto3
POSLEDNÍ SLOVOHraZŠ i SŠFoto3
PŘÍBĚHY Z KOSTEKHraZŠ i SŠFoto2
Elektronická čtečka Pocketbook TechnikaZŠ i SŠFoto15
Notebook Acer TechnikaPro všechnyFoto1
Dataprojektor OptomaTechnikaPro všechnyFoto1
Přenosné projekční plátnoTechnikaPro všechnyFoto1
Aplikace pro interaktivní výuku čtení VčelkaAplikace - www.vcelka.czPro všechnyFoto1

ext Sbornik-Ctenarska-gramotnost.pdf

Licence Creative Commons
NÁPADY NA ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI PRO UČITELE HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ, jehož autorem je Mgr. Lenka Burganová, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: https://databaze.opvvv.msmt.cz/">http://Licence Creative Commons
NÁPADY NA ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI PRO UČITELE HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ, jehož autorem je Mgr. Lenka Burganová, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: https://databaze.opvvv.msmt.cz/

Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINY, MOBILNÍ CENTRA KOLEGIÁLNÍ PODPORY, PŮJČOVNAČtenářská gramotnost

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies