MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

KadaňČeské ŠvýcarskoRubmurkŽatecChomutovMilesovkaÚstí nad LabemRoudniceLounyDěčínHazmburkKlínovecVarnsdorfErbenova vyhlídkaFlájeMostŘípPravčická bránaLitoměřickoRanáHorní JiřetínChřibskáTolštejnTepliceNechranice

Členové RSK


Seznam členů Regionální stálé konference Ústeckého kraje

RSK ÚK  disponuje 22 členy


Statut RSK v článku 3, bod 4, definuje složení zástupců členských organizací. 

Pokud se na RSK pro území Ústeckého kraje projednávají činnosti související se Strategickým rámcem hospodářské restrukturalizace Ústeckého a jeho Souhrnným akčním plánem, činnosti platformy Uhelné regiony v transformaci nebo implementace OP Spravedlivá transformace, účastní se zasedání RSK (rozšířená platforma RSK+), jako jeho členové, také zástupci Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, z.s. (dále také krajská tripartita). Počet zástupců je stanoven dle dohody mezi RSK a krajskou tripartitou (celkem 5 zástupců).

Rozšířená platforma RSK ÚK+ disponuje  26 členy.


členská instituce RSK

počet členů

jméno a příjmení

funkce

zástupci Ústeckého kraje

 

 

 

 

 

5

Ing. Jan Schillerpředseda RSK, hejtman Ústeckého kraje
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBAmístopředsedkyně, náměstkyně hejtmana

náhr. Ing. Jindra Zalabáková

člen Rady ÚK  

Mgr. Iva Dvořáková LL.M.

člen Rady ÚK 

náhr. Mgr. Bc. Tomáš Rieger

člen Rady ÚK 

Ing. Iva Tomešová

vedoucí odboru OPPIT

náhr. Ing. Jana Nedrdová

vedoucí oddělení  transformace regionu

Ing. Pavel Hajšman

vedoucí odboru RR

náhr. Ing. Jan Kadraba

vedoucí oddělení regionálního rozvoje, odbor RR

zástupce statutárních měst zastoupený nositelem ITI (SMO ČR)

 

1

Ing. Pavel Tošovský

náměstek primátora Ústí nad Labem

náhr. Mgr. Jiří Starý

vedoucí odd. řízení ITI, Ústí nad Labem

zástupce středně velkých měst mimo nositele ITI (SMO ČR)

 

 

2

Zdeněk Pištora

starosta, města Postoloprty

náhr. Mgr. Kamila Bláhová

starostka města Litvínov

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová

starostka města Bílina

náhr. Jitka Gavdunová

starostka města Vejprty

zástupce malých měst (SMO ČR)

 

 

2

Mgr. Jiří Drobný

starosta obce Radovesice

náhr. Ing. Adéla Macháčková

starosta obce Dolní Podluží

Marie Cimrová

starostka obce Chodouny

náhr. Václava Zelenková

starostka obce Račiněves

zástupce za venkov –  Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)


1

Ing. Magda Pejšová

předsedkyně krajského sdružení SMS ČR

náhr. Ing. Petr Liška

místopředseda krajského sdružení SMS ČR

zástupce za venkov – Spolek pro obnovu venkova (SPOV)

 

1

Ing. Jitka Bovšková Nová

starostka obce Měrunice

náhr. Ing. Václav Bešta

předseda SPOV ÚK a starosta městyse Brozany nad Ohří

zástupce Strategie inteligentní specializace

 

1

Ing. Zdeněk Hušek

RIS3 manažer

náhr. Ing. Martin Mata, MBA, LL.M.

ředitel ICUK

zástupce krajské sítě MAS

 

1

Ing. Ladislava Hamrová

MAS Cínovecko o.p.s.

náhr. Ing. Kamila Rejčová

MAS Naděje o.p.s.

Zástupce Krajské hospodářské komory

 

 

1

Ing. František Jochman LL.M.

1. místopředseda KHK ÚK

náhr. Ing. Martina Francírková

ředitelka úřadu KHK ÚK

zástupce nestátních neziskových organizací (NNO)

 

1

PaedDr. Jan Eichler

předseda Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje

náhr. 

 

zástupce akademického sektoru

 

1

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

rektor UJEP

náhr. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

prorektor pro vědu a výzkum

zástupce Agentury pro sociální začleňování

 

1

Bc. Michal Kratochvíl

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor pro sociální začleňování

náhr. Mgr. Kamila Zinčenková

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor pro sociální začleňování

zástupce krajské pobočky ÚP ČR

 

1

Mgr. et Mgr. Radim Gabriel

ředitel krajské pobočky ÚP ČR

náhr. Ing. Jaroslav Kunc             

ředitel Odboru zaměstnanosti krajské pobočky ÚP ČR

zástupce Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

 

1

Mgr. Gabriela Nekolová

předsedkyně HSR-ÚK

náhr. Ing. Helena Veverková

předsedkyně HSRM

zástupce Pracovní skupiny Cestovní ruch při Regionální stálé konferenci

 

1

Mgr. Jiří Řehák

náměstek hejtmana za oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče

náhr. Ing. Jiří Válka

vedoucí oddělení cestovní ruchu, odbor RR

zástupce České biskupské konference

1

Lubomír Kysilka

České biskupské konference

náhr. Ing. Lukáš TomkoČeské biskupské konference

Rozšířená platforma RSK+

(dle článku 3, bod 4, Statutu RSK)

 

 

 

 

zástupce Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

 

 

+4

Ing. Helena Veverková

předsedkyně HSRM

náhr. Ing. Edita Kovaříková

tajemnice HSR-ÚK

Ing. Mgr. Miroslav Andrt

předseda HSR Litoměřicka

náhr. Jiří Aster

tajemník HSR-D
Ing. Radek Vonkamístopředseda Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje 
náhr. Ing. Tomáš Loubalčlen HSR-Ú
Ing. Josef Slunečkazástupce zaměstnaneckých organizací (ČMKOS)
náhr. Antonín Herzánpředseda HSR-CH

Stálí hosté při RSK bez hlasovacího práva

(dle článku 3, bod 10, Statutu RSK)

zástupce MMR - Odbor regionální politiky

+1

zástupce sekretariátu RSK při MMR+1
zástupce MMR RESTART+1
zástupce územně příslušného zprostředkujícího subjektu pro implementaci Integrovaného regionálního operačního programu+1
zástupce MŽP odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku+1
zástupce agentury CzechInvest+1

 

(Poslední aktualizace proběhla dne 21. 6. 2023). 

Regionální stálá konference (RSK)Členové RSK

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies