MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

ChřibskáTolštejnNechraniceRoudniceLitoměřickoDěčínTepliceČeské ŠvýcarskoChomutovFlájeŘípHazmburkŽatecRubmurkLounyPravčická bránaErbenova vyhlídkaRanáÚstí nad LabemMostHorní JiřetínMilesovkaVarnsdorfKadaňKlínovec

Členové RSK


Seznam členů Regionální stálé konference Ústeckého kraje

RSK ÚK  disponuje 22 členy


Statut RSK v článku 3, bod 4, definuje složení zástupců členských organizací. 

Pokud se na RSK pro území Ústeckého kraje projednávají činnosti související se Strategickým rámcem hospodářské restrukturalizace Ústeckého a jeho Souhrnným akčním plánem, činnosti platformy Uhelné regiony v transformaci nebo implementace OP Spravedlivá transformace, účastní se zasedání RSK (rozšířená platforma RSK+), jako jeho členové, také zástupci Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, z.s. (dále také krajská tripartita). Počet zástupců je stanoven dle dohody mezi RSK a krajskou tripartitou (celkem 5 zástupců).

Rozšířená platforma RSK ÚK+ disponuje  26 členy.


členská instituce RSK

počet členů

jméno a příjmení

funkce

zástupci Ústeckého kraje

 

 

 

 

 

5

Ing. Jan Schillerpředseda RSK, hejtman Ústeckého kraje
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBAmístopředsedkyně, 1. náměstkyně hejtmana

náhr. Ing. Jindra Zalabáková

člen Rady ÚK  

Mgr. Iva Dvořáková LL.M.

člen Rady ÚK 

náhr. Mgr. Bc. Tomáš Rieger

člen Rady ÚK 

Ing. Jaroslava Kuszniruková

vedoucí odboru SPRP

náhr. Ing. Iva Tomešová

vedoucí oddělení projektů, odbor SPRP

Ing. Pavel Hajšman

vedoucí odboru RR

náhr. Ing. Jan Kadraba

vedoucí oddělení regionálního rozvoje, odbor RR

zástupce statutárních měst zastoupený nositelem ITI (SMO ČR)

 

1

Ing. Pavel Tošovský

náměstek primátora Ústí nad Labem

náhr. Mgr. Jiří Starý

vedoucí odd. řízení ITI, Ústí nad Labem

zástupce středně velkých měst mimo nositele ITI (SMO ČR)

 

 

2

Zdeněk Pištora

starosta, města Postoloprty

náhr. Ing. Petr Medáček, CSc. MBA

starosta Budyně nad Ohří

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová

starostka města Bílina

náhr. Jitka Gavdunová

starostka města Vejprty

zástupce malých měst (SMO ČR)

 

 

2

Lenka Procházková

místostarostka obce Radovesice

náhr. Jaroslav Vlasák

starosta obce Koštice

Marie Cimrová

starostka obce Chodouny

náhr. Miroslava Vencláková

starostka  obce Libochovany

zástupce za venkov –  Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)


1

Ing. Petr Liška

starosta obce Malé Žernoseky

náhr. Karel Drašner

člen Rady SMS ČR

zástupce za venkov – Spolek pro obnovu venkova (SPOV)

 

1

Ing. Jitka Bovšková Nová

starostka obce Měrunice

náhr. Ing. Václav Bešta

předseda SPOV ÚK a starosta městyse Brozany nad Ohří

zástupce Strategie inteligentní specializace

 

1

Ing. Zdeněk Hušek

RIS3 manažer

náhr. Ing. Martin Mata, MBA

ředitel ICUK

zástupce krajské sítě MAS

 

1

Ing. Eva Hamplová

předsedkyně krajské sítě MAS

náhr. Ing. Martin Kučera


Zástupce Krajské hospodářské komory

 

 

1

Ing. František Jochman LL.M.

předseda KHK ÚK

náhr. Ing. Martina Francírková

ředitelka úřadu KHK ÚK

zástupce nestátních neziskových organizací (NNO)

 

1

PaedDr. Jan Eichler

předseda Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje

náhr. Bc. Zdeněk Tarant

ředitel Školy obnovy venkova, o.p.s

zástupce akademického sektoru

 

1

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

rektor UJEP

náhr. PhDr. Jaroslav Zukerstein

prorektor pro rozvoj a kvalitu UJEP

zástupce Agentury pro sociální začleňování

 

1

Bc. Michal Kratochvíl

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor pro sociální začleňování

náhr. Mgr. Kamila Zinčenková

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor pro sociální začleňování

zástupce krajské pobočky ÚP ČR

 

1

Mgr. et Mgr. Radim Gabriel

ředitel krajské pobočky ÚP ČR

náhr. Ing. Jaroslav Kunc             

ředitel Odboru zaměstnanosti krajské pobočky ÚP ČR

zástupce Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

 

1

Ing. Helena Veverková

předsedkyně HSRM

náhr. Bc. Gabriela Nekolová

předsedkyně HSR-ÚK

zástupce Pracovní skupiny Cestovní ruch při Regionální stálé konferenci

 

1

Ing. Jiří Válka

vedoucí oddělení cestovního ruchu, odbor RR

náhr. Luděk Jirman

ředitel Destinační agentury České středohoří

zástupce České biskupské konference

1

Lubomír Kysilka

České biskupské konference

náhr. Ing. Lukáš TomkoČeské biskupské konference

Rozšířená platforma RSK+

(dle článku 3, bod 4, Statutu RSK)

 

 

zástupce Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

 

 

 +4

Bc. Gabriela Nekolová

předsedkyně HSR- ÚK

Ing. Radek Vonka

místopředseda Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a předseda Hospodářské a sociální rady Ústecka

Ing. Mgr. Miroslav Andrt

předseda HSR Litoměřicka

Ing. Josef Slunečka

zástupce zaměstnaneckých organizací (ČMKOS)

náhr. Jiří Astertajemník HSR-D

(Poslední aktualizace proběhla na 31. zasedání RSK ÚK, dne 7. 9. 2021). 

Regionální stálá konference (RSK)Členové RSK

© 2021 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí