MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

RoudniceRubmurkChomutovVarnsdorfChřibskáÚstí nad LabemMilesovkaDěčínŽatecTepliceHazmburkKlínovecKadaňFlájeErbenova vyhlídkaRanáLounyHorní JiřetínMostČeské ŠvýcarskoŘípLitoměřickoNechraniceTolštejnPravčická brána

Členové RSK


Seznam členů Regionální stálé konference Ústeckého kraje

Seznam je platný k datu 12. 2. 2021.


členská instituce RSK

počet členů

jméno a příjmení

funkce

zástupci Ústeckého kraje

 

 

 

 

Ing. Jan Schillerpředseda RSK, hejtman Ústeckého kraje
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBAmístopředsedkyně, 1. náměstkyně hejtmana

náhr. Ing. Jindra Zalabáková

člen Rady ÚK  (oblast školství, mládeže a sportu)

Mgr. Iva Dvořáková LL.M.

člen Rady ÚK (oblast životního prostředí)

náhr. Mgr. Bc. Tomáš Rieger

člen Rady ÚK (oblast majetku a investic)

Ing. Jaroslava Kuszniruková

vedoucí odboru SPRP

náhr. Ing. Iva Tomešová

vedoucí oddělení projektů, odbor SPRP

Ing. Pavel Hajšman

vedoucí odboru RR

náhr. Ing. Jan Kadraba

vedoucí oddělení regionálního rozvoje, odbor RR

zástupce statutárních měst zastoupený nositelem ITI (SMO ČR)

 

 

1

Ing. Pavel Tošovský

náměstek primátora Ústí nad Labem

náhr. Mgr.Jiří Starý

vedoucí odd. řízení ITI, Ústí nad Labem

zástupce středně velkých měst mimo nositele ITI (SMO ČR)

 

 

 

 

2

Zdeněk Pištora

starosta, města Postoloprty

náhr. Ing. Petr Medáček, CSc. MBA

starosta Budyně nad Ohří

Jitka Gavdunová

starostka města Vejprty

náhr. Mgr. Zuzana Bařtipánová

starostka města Bílina

zástupce malých měst (SMO ČR)

 

 

 

 

2

Lenka Procházková

místostarostka obce Radovesice

náhr. Jaroslav Vlasák

starosta obce Koštice

Marie Cimrová

starostka obce Chodouny

náhr. Miroslava Vencláková

starostka  obce Libochovany


zástupce za venkov –  Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)


 

1

Ing. Petr Liška

starosta obce Malé Žernoseky

náhr. Karel Drašner

člen Rady SMS ČR

zástupce za venkov – Spolek pro obnovu venkova (SPOV)

 

 

1

Ing. Jitka Nová

starostka obce Měrunice

náhr. Ing. Václav Bešta

předseda SPOV ÚK a starosta městyse Brozany nad Ohří

zástupce Strategie inteligentní specializace

 

 

1

Ing. Zdeněk Hušek

RIS3 manažer

náhr. Ing. Martin Mata, MBA

ředitel ICUK

zástupce krajské sítě MAS

 

 

1

Ing. Eva Hamplová

předsedkyně krajské sítě MAS

náhr. Ing. Martin Kučera


Zástupce Krajské hospodářské komory

 

 

1

Ing. František Jochman

předseda KHK ÚK

náhr. Ing. Martina Francírková

ředitelka úřadu KHK ÚK

zástupce nestátních neziskových organizací (NNO)

 

 

 

1

PaedDr. Jan Eichler

předseda Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje

náhr. Bc. Zdeněk Tarant

ředitel Školy obnovy venkova,o.p.s

zástupce akademického sektoru

 

 

1

PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D

prorektor pro rozvoj a kvalitu UJEP

náhr. PhDr. Pavel Doulík, Ph.D

prorektor pro vnější vztahy UJEP

zástupce Agentury pro sociální začleňování

 

 

 

1

Bc. Michal Kratochvíl

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor pro sociální začleňování

náhr. Mgr. Kamila Zinčenková

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor pro sociální začleňování

zástupce krajské pobočky ÚP ČR

 

 

1

Mgr. et Mgr. Radim Gabriel

ředitel krajské pobočky ÚP ČR

náhr. Ing. Jaroslav Kunc             

ředitel Odboru zaměstnanosti krajské pobočky ÚP ČR


zástupce Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

 

 

1

Ing. Helena Veverková


předsedkyně HSRM

náhr. Bc. Gabriela Nekolová

předsedkyně HSR-ÚK

 

zástupce Pracovní skupiny Cestovní ruch při Regionální stálé konferenci

 

 

1


Ing. Jiří Válka


vedoucí oddělení cestovního ruchu, odbor RR


náhr. Luděk Jirman

ředitel Destinační agentury České středohoří

zástupce České biskupské konference1bude nominován... 
náhr.: bude nominován... 

(Poslední aktualizace proběhla na 28. zasedání RSK ÚK, dne 11. 2. 2021). 

Regionální stálá konference (RSK)Členové RSK

© 2021 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí