MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Cílená podpora škol při naplňování KAP1 (I-KAP B)

Projekt „Cílená podpora škol při naplňování KAP1“

Zkrácený název projektu: Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B (IKAP B)

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369 

Období realizace: 1. 1. 2018 - 31. 3. 2020


Projekt je zaměřen na implementaci intervencí KAP 1 ÚK prostřednictvím přímé a cílené podpory škol. Budou prohloubena partnerství škol a firem, podpořeny gramotnosti i společné vzdělávání. Realizována bude řada motivačních aktivit ke studiu polytechniky např. kroužky, programy vzájemného učení, soutěže i nákup vybavení. Do projektu je zapojeno 58 středních, 105 základních a cca 20 mateřských škol. SPC a soukromé školy jsou partneři s finančním podílem. Projekt je komplementární s projektem Systémové řešení – motivace a vzdělávání pedagogů (IKAP A). 


KONTAKTY A PARTNEŘI

EXKURZE - REZERVACE

 

ADMINISTRATIVA

EXKURZE – doprava DÚK

 

KRAJSKÁ ODYSEA

  

AKCE A UDÁLOSTI

  
Projekt s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369 je financován z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání a realizuje jej Odbor strategie, přípravy a realizace projektu.
Cílená podpora škol při naplňování KAP1 (I-KAP B)

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies