MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Chemie (polytechnika)

Odborná metodická skupina (OMS) pro chemii, kterou vede krajský metodik ve spolupráci s týmem expertů, je zaměřena na podporu a zkvalitnění výuky v předmětu chemie pro děti a žáky ZŠ, SŠ a VOŠ. Metodik spolu s experty pomocí pravidelných setkávání zajistí a vzájemně propojí pedagogické pracovníky ze ZŠ, SŠ a VOŠ v kraji.

OMS prostřednictvím metodiků a expertů zajišťuje ve spolupráci s dalšími subjekty pravidelná setkávání v rámci OMS zaměřených na pedagogy ZŠ a SŠ tzv. lídři ZŠ a SŠ. Na těchto setkávání probíhá výměna zkušeností mezi pedagogickými pracovníky, příklady dobré praxe, ale také zde učitelé mohou sdílet své problémy. Zároveň ve spolupráci s VŠ budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s aktuálními poznatky v didaktice, novinkami a zároveň s využitím IT při výuce.  

Metodik dále koordinuje setkání a vzdělávání ve speciálních, zajímavých vzdělávacích programech pro pedagogy ze ZŠ, SŠ a VOŠ. V rámci OMS bude realizováno vzdělávání pro pedagogické pracovníky (např. formou letní školy) se zaměřením na cílené vzdělávací programy v oblasti chemie, které budou cílit na nové metody a formy práce a výuku pedagogických pracovníků.

Termíny setkávání OMS a letních škol jsou uveřejňovány v kalendáři akcí.

Metodik zabezpečuje odbornou náplň Mobilního centra kolegiální podpory pro chemii (MCKP), které vzniklo v rámci OMS. Ve spolupráci s dalšími odborníky - experty bylo zřízeno a je provozováno MCKP, které s motivačními aktivitami (ukázky pokusů, her a dalšími zajímavými aktivitami) navštěvuje přímo pedagogické pracovníky i děti a žáky z MŠ, ZŠ i SŠ.


Propagační spot - Problémové vyučování - krystaly kovů

zvětšit/zmenšit

Propagační spot - Tání ledu aneb proč se solí silnice

zvětšit/zmenšit

Mobilní centrum kolegiální podpory pro chemii (MCKP):

Název programuUčivo RVPDélka programuUrčeno proDetail
Jak se i mladý člověk může stát velkým chemikemVzhledem k nízkému věku žáků jsou experimenty převážně demonstrační (s různou mírou zapojení a asistencí žáků a pedagogů)
- nabídka a výběr experimentů bude uveden v seznamu experimentů, ze kterých si učitelé vyberou podle svých požadavků (zaměření na chemii látek z běžného života, potravin a přírody, výroba hraček – např. netoxických slizů a gelů pro hraní, …)
2 hodinyMŠ                          1. stupeň ZŠ           Program ve formátu PDF
Jak ve výuce chemie zaujmout a neodraditTematické celky vědecké show budou zasahovat do celého spektra výuky chemie na ZŠ, u vědeckých laborek budou vždy reflektovat současný stav znalostí a dovedností žáků.
Nabídka a výběr experimentů bude uveden v seznamu experimentů, ze kterých si učitelé vyberou podle svých požadavků např. (pH tak, jak ho neznáte, reverzibilní a ireverzibilní děje s efektem)
2 hodiny2.stupeň ZŠ             Program ve formátu PDF

Půjčovna:

Škola si může zapůjčit jednu sadu pomůcek. Pro bližší info o dostupnosti pomůcek kontaktujte, prosím, paní Mgr. Evu Hanušovou (tel.: 607 075 005, e- mail: eva.hanusova13@gmail.com).

NÁVOD NA PŮJČOVÁNÍ POMŮCEK

Postup:

  1. Rezervace termínu zapůjčení
  1. Poslat vyplněnou smlouvu o zapůjčení (obdrží emailem, spolu s plnou mocí) na adresu eva.hanusova13@gmail.com
  1. Smlouva bude elektronicky odeslána k podpisu na KÚ a po podepsání zaslána poštou z kraje přímo na školu, kde ji podepíše ředitel školy (popř. plnou moc) a předá ji expertovi na půjčování při převzetí pomůcek.
  2. Pomůcky předá pracovník Odborné metodické skupiny na smluveném místě (předání předchází samozřejmě proškolení a seznámení s používáním přístrojů a pomůcek, v případě zájmu vč. instruktáže provedení laboratorních úloh).


SADA

Notebook Acer (zdroj, myš), teplotní čidlo GO-TEMP, pH senzor + rozhraní pro připojení k USB (GO-LINK), předání předchází samozřejmě proškolení a seznámení s používáním přístrojů a pomůcek, v případě zájmu vč. instruktáže provedení laboratorních úloh.

FOTO

Návody pro měření teploty lze zdarma stáhnout z webové stránky Vernier (popř. lze domluvit vypracování návodu):  https://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/go-temp/Návody pro pH lze zdarma stáhnout z webové stránky Vernier (popř. lze domluvit vypracování návodu):  https://www.vernier.cz/experimenty/podle-produktu/kod/PH-BTA 

ext Sbornik-Chemie.pdf

Licence Creative Commons
MODELOVÉ VÝUKOVÉ JEDNOTKY V CHEMII ANEB EXPERIMENTÁŘ PRO UČITELE CHEMIE, jehož autorem je RNDr. Milan Šmídl, Ph.D., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: https://databaze.opvvv.msmt.cz/">http://Licence Creative Commons
MODELOVÉ VÝUKOVÉ JEDNOTKY V CHEMII ANEB EXPERIMENTÁŘ PRO UČITELE CHEMIE, jehož autorem je RNDr. Milan Šmídl, Ph.D., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: https://databaze.opvvv.msmt.cz/

Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINY, MOBILNÍ CENTRA KOLEGIÁLNÍ PODPORY, PŮJČOVNAChemie (polytechnika)

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies