MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Chemie

Odborná metodická skupina (OMS) pro chemii, kterou vede krajský metodik ve spolupráci s týmem expertů, je zaměřena na podporu a zkvalitnění výuky v předmětu chemie pro děti a žáky ZŠ, SŠ a VOŠ. Metodik spolu s experty pomocí pravidelných setkávání zajistí a vzájemně propojí pedagogické pracovníky ze ZŠ, SŠ a VOŠ v kraji.

OMS prostřednictvím metodiků a expertů zajišťuje ve spolupráci s dalšími subjekty pravidelná setkávání v rámci OMS zaměřených na pedagogy ZŠ a SŠ tzv. lídři ZŠ a SŠ. Na těchto setkávání probíhá výměna zkušeností mezi pedagogickými pracovníky, příklady dobré praxe, ale také zde učitelé mohou sdílet své problémy. Zároveň ve spolupráci s VŠ budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s aktuálními poznatky v didaktice, novinkami a zároveň s využitím IT při výuce.  

Metodik dále koordinuje setkání a vzdělávání ve speciálních, zajímavých vzdělávacích programech pro pedagogy ze ZŠ, SŠ a VOŠ. V rámci OMS bude realizováno vzdělávání pro pedagogické pracovníky (např. formou letní školy) se zaměřením na cílené vzdělávací programy v oblasti chemie, které budou cílit na nové metody a formy práce a výuku pedagogických pracovníků.

Termíny setkávání OMS a letních škol jsou uveřejňovány v kalendáři akcí.

Metodik zabezpečuje odbornou náplň Mobilního centra kolegiální podpory pro chemii (MCKP), které vzniklo v rámci OMS. Ve spolupráci s dalšími odborníky - experty bylo zřízeno a je provozováno MCKP, které s motivačními aktivitami (ukázky pokusů, her a dalšími zajímavými aktivitami) navštěvuje přímo pedagogické pracovníky i děti a žáky z MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, DDM i SVČ.


Materiály, prezentace a odkazy z již proběhlých setkání OMS

E- learning OMS dne 29. 12. 2020

Metodický materiál k videím krystalizace zde.

Pomalé krystalizace: https://youtu.be/7U5zDK7cxNc

Rychlé krystalizace: https://youtu.be/HUubmgcA9kIPodpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINYOMSChemie

© 2021 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí