MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Horní JiřetínLitoměřickoDěčínKadaňErbenova vyhlídkaHazmburkŽatecÚstí nad LabemNechranicePravčická bránaRanáKlínovecMilesovkaFlájeVarnsdorfTolštejnLounyČeské ŠvýcarskoŘípChřibskáRoudniceChomutovTepliceRubmurkMost

Archiv

Projekt „Regionální stálá konference Ústeckého kraje III"  je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc, číslo projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000218.

Cílem projektu je zajištění kvalitního, efektivního a odborného řízení chodu RSK, tedy zajištění sekretariátu, který se bude plně věnovat dané problematice a bude zodpovídat za uplatňování principu partnerství. Sekretariát musí kvalitně zabezpečit všechny role RSK, které jsou stanoveny v AP SRR ČR a to roli komunikační, plánovací a koordinační, roli iniciační, roli monitorovací a vyhodnocovací i roli informační a propagační.

V rámci přípravy na programovací období politiky soudržnosti EU 2014+ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR doporučilo územním partnerům ustanovení Regionální stálé konference (dále jen „RSK“), která bude sestavena z odborníků zastupujících klíčové instituce a významné zástupce regionální politiky v oblasti konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje. RSK poskytuje podněty a návrhy vycházející z partnerského přístupu v regionu k nastavení a realizaci územní dimenze v rámci jednotlivých operačních programů.

Nacházíte se na stránkách Regionální stálé konference Ústeckého kraje (RSK ÚK), na kterých vám chceme přinášet informace z dění nejen RSK, ale také z Národní stálé konference (NSK) a dotační politiky.

V levém menu naleznete informace z RSK, pracovních skupin, z přípravy a zpracování Regionálního akčního plánu (RAP), základní strategické dokumenty Ústeckého kraje a také odkazy na různé webové portály, které by pro vás mohly být užitečné.

V pravém menu se pod jednotlivými dlaždicemi nacházejí operační programy, ze kterých je možné čerpat finanční prostředky pro danou oblast a související odkazy.

Dlaždice „Aplikace RAP“ a „Místo pro vaše náměty, spolupráci...“ jsou „živé“.

Aplikace RAP slouží pro vkládání projektových záměrů, které budou využity jako podklad pro tvorbu Regionálního akčního plánu.

Dlaždice „Místo pro vaše náměty, spolupráci...“ slouží k zaslání vašich připomínek, námětů, k navázání spolupráce s RSK ÚK či přímo krajem.

Pod dlaždicí "Vzdělávání" najdete informace o činnosti v rámci KAP a MAP.

Věříme, že na nově vzniklých stránkách RSK ÚK naleznete vše potřebné a pokud ne, dejte nám vědět.

Pro území Ústeckého kraje RSK po celou dobu činnosti:

  • řídí Regionální akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020;
  • podporuje součinnost zúčastněných partnerů při realizaci Regionálního akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 i dílčích strategií (S3 strategie na regionální úrovni, příp. Společný akční plán a další);

Ve fázi vydefinování územní dimenze (tj. před zahájením implementace programů nového programového období kohezní politiky Evropské unie 2014-2020) RSK pro území Ústeckého kraje zajišťuje:

  • přípravu Regionálního akčního plánu realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 včetně části vztahující se k financování prostřednictvím ESI fondů
  • pro území Ústeckého kraje schvaluje Regionální akční plán, který dále projednává v NSK a s dotčenými resorty.

Ve fázi realizace územní dimenze (tj. po zahájení implementace programů nového programového období kohezní politiky Evropské unie 2014-2020) RSK reaguje na požadavky NSK a dále plní následující role:

  • komunikační
  • plánovací a koordinační
  • iniciační
  • monitorovací a vyhodnocovací
  • informační a propagační

Archiv

© 2021 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí