MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

ŘípVarnsdorfRanáČeské ŠvýcarskoKlínovecLounyKadaňŽatecChřibskáChomutovRubmurkNechraniceHorní JiřetínLitoměřickoTepliceDěčínErbenova vyhlídkaHazmburkÚstí nad LabemTolštejnRoudnicePravčická bránaMostMilesovkaFláje

Archiv

18.5.2020 Ústecký kraj zprovoznil novou webovou stránku, která přímo mapuje dotační podporu a pomoc pro různé typy subjektů na jeho území. Ve spolupráci s destinačními agenturami, místními akčními skupinami a hospodářskými komorami  poskytuje Ústecký kraj dotační poradenství pro subjekty zasažené pandemií. Naleznete zde aktuální informace o dané problematice včetně např. podpory pro OSVČ v rámci dotačního programu ÚK.
27.4.2020  MAS Vladař plánuje vyhlásit v jarním období, tedy ve 2. čtvrtletí roku 2020, VÝZVU č.15 IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání s alokací 2.000.000 Kč. Mezi další aktivity nadcházejícího období bude spadat i 16. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 2 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II s alokací 1.807.559,80 Kč. Harmonogram chystaných výzev naleznete zde...
Avízo na dotační výzvu. Vyhlášení veřejné soutěže se plánuje dne 29. dubna 2020. Předběžné parametry 4. veřejné soutěže Programu ÉTA naleznete ZDE. 

Smyslem 4. veřejné soutěže Programu ÉTA je podpořit takové projekty, které pomohou překonat náročnou celospolečenskou situaci zapříčiněnou koronavirovou krizí a úspěšně se s ní vypořádat. Soutěž je zaměřena na zvýšení odolnosti společnosti vůči negativním dopadům této (popř. jiné obdobné) krize a na nové využití příležitostí pro inovace v jejím důsledku.21.4.2020 Ústecký kraj na základě usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne 9. 4. 2020 vyhlašuje  „DOTAČNÍ PROGRAM na zmírnění následků koronaviru pro OSVČ“.  Alokace dotačního programu je 70 mil. Kč a je rozdělena rovnoměrně mezi všech 7 okresů. Výše dotace na jednoho žadatele splňujícího příslušná kritéria činí 25 tis. Kč. Bližší informace naleznete zde...15.4.2020 Současná situace způsobená šířením nemoci COVID-19 se dozajisté podepíše i na dotační politice nadcházejícího období. Nicméně již nyní můžeme zaznamenat první výzvy řídících orgánů, které se snaží reagovat na aktuální stav. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje hned několik zajímavých výzev. Plánovány jsou speciální dotační výzvy COVID-19 v programu Inovační vouchery či Technologie - Covid. Zároveň došlo k vyhlášení druhé veřejné soutěže v programu The Country for the Future –  COVID-19.


6.4.2020 Ve dnech 20.3. - 31.3.2020 proběhlo korespondenční hlasování členů RSK včetně rozšířené platformy RSK o platné členy předsednictva rady hospodářské a sociální dohody "krajské tripartity". Podrobnější informace z 25. jednání včetně relevantních zápisů i dalších dokumentů naleznete na těchto odkazech: RSKRSK+ .

3.4.2020 Stanovisko Ministerstva vnitra k možnostem obcí dočasně snížit nájemné vybírané z obecního majetku v době trvání nouzového stavu. Má-li obec v úmyslu podpořit své obyvatele či osoby podnikající na jejím území tím, že v souvislosti s trvajícím nuceným stavem a krizovými či mimořádnými opatřeními, které mají bránit šíření onemocnění COVID-19, poskytne úlevy z povinnosti hradit nájemné z užívaného obecního majetku, může postupovat některým z následujících (typických) způsobů. Bližší podrobnosti naleznete zde...1.4.2020 V níže přiložených odkazech naleznete aktuální možnosti podpory připravené pro podnikatele a živnostníky, které jsou připraveny jako pomoc v boji s následky pandemie koronaviru.  Aktualizované znění k 26. 3. 2020. Opatření OSVČOpatření firmy.31.3.2020 Vláda schválila (k 23. 3. 2020) aktualizaci programu ochrany zaměstnanosti Antivirus (MPSV). Má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Pomoc je učena primárně zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy. Příspěvek bude poskytován  na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19. Více zde...31.3.2020 Současná nelehká situace připravila pro většinu z nás celou řadu neočekávaných situací, které je třeba řešit. Rozšíření nákazy koronaviru a zavedení preventivních opatření je pro občany i podnikatele zcela novou situací, na kterou většina z nich nedokáže adekvátně právně reagovat. Skupina advokátů a advokátních kanceláří z ČR i Slovenska se proto spojila a vytváří unikátní projekt Právo v roušce, ve kterém v pondělí (23.3.) zpřístupnila aktuální právní tipy, postupy a vzory právních dokumentů pro stávající krizové situace. Informace a dokumenty by měly lidem i firmám pomoci lépe zvládnout nenadálou tíživou situaci. 25.3.2020 Na webových stránkách Ústeckého kraje jsme pro Vás, učitele, zprostředkovali možnost volně navštívit pestrou škálu webinářů, které Vám přiblíží téma online výuky. Vše naleznete pod uvedených odkazem: https://www.kr-ustecky.cz/ucitelum/d-1742748/p1=259427. Zároveň na stránkách naleznete i aktuální dění z regionu v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19.16.3.2020 S ohledem na současnou situaci a vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky, jako reakci na šíření viru způsobujícího nemoc Covid-19, došlo rozhodnutím předsedy RSK ÚK, hejtmana Oldřicha Bubeníčka, z preventivních důvodů k zrušení jednání Regionální stále konference (RSK), které mělo proběhnout, dne 23. 3. 2020, i za účasti zástupců tripartity Ústeckého kraje. 

Zároveň sekretariát RSK připraví všechny potřebné poklady pro realizaci hlasování PER ROLLAM, aby došlo k zajištění včasného projednání relevantních aktivit i dokumentů.


16.3.2020 Páteční dopoledne, dne 6.3.2020, patřilo setkání členům Pracovních skupin (PS) Cestovní ruch, Ekonomický rozvoj, Infrastruktura a Zaměstnanost. Hlavním tématem pracovního jednání byl primárně návrh aktualizace čtvrtého akčního plánu (AP4) strategie RE:START. S tématem seznámila přítomné vedoucí PS Ekonomický rozvoj Gabriela Nekolová, DiS., která následně případné nejasnosti osvětlila i v probíhající diskuzi. Na žhavé téma navázala svým příspěvkem o vývoji nezaměstnanosti v Ústeckém kraji, vedoucí PS Zaměstnanost, Ing. Dagmar Prošková. Zápis z proběhlého pracovního setkání členů PS naleznete zde.


3.3.2020  Obce, města a kraje, které na svém území disponují objekty typu brownfield, tedy chátrajícími nevyužitými objekty, mohou od dnešního dne žádat o finanční podporu na jejich obnovu. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro ně v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů připravilo celkem 260 milionů korun. Podmínkou je budoucí podnikatelské využití revitalizovaných lokalit. Míra dotace je odstupována dle "velikosti" žadatele. Obce do 500 obyvatel, mohou dosáhnout až na 95% spoluúčast. Bližší informace naleznete zde...


2.3.2020 Ve dnech 26. 2. a 27. 2. se v Broumově, nedaleko hranic se soudním Polskem, uskutečnilo 15. zasedání Národní stále konference. Zástupci MMR, IT, CLLD, samospráv a dalších subjektů diskutovali nad současným a připravovaným programovým obdobím. Prezentaci z plenárního zasedání naleznete zde


25.2.2020 Lhůta pro předkládání projektů do dotačního programu "Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020"vyhlášeného Ústeckým krajem se krátí. Případní zájemci mají možnost své žádosti předkládat nejpozději do 9.3.2020 na podatelnu KÚÚK. Alokované částka ve výši 4 000 000,- Kč bude rozdělena mezi úspěšné žadatele. Maximální částka pro jednoho žadatele pak činí 200 tis. Kč. Bližší informace k programu se dozvíte na stránkách Ústeckého kraje19.2.2020 Státní fond rozvoje bydlení pořádá v pondělí 23. března celodenní konferenci určenou starostům a zastupitelům obcí a měst. V dopoledním programu představí dotační a úvěrové programy určené obcím, odpoledne bude vyhrazené externím přednášejícím. Bližší informace a odkaz na přihlášení naleznete zde...14.2.2020 Seminář "Dotační příležitosti pro obce a města" přinesl kvalitní náhled zejména na problematiku objektů typu "Brownfield" a možnosti čerpání dotačních prostředků, ať již na jejich komerční či nekomerční využití. Zájem z řad zástupců obcí byl o dané téma enormní, což dokazuje i více než osm desítek účastníků. Prezentace jednotlivých přednášejících naleznete na následujících odkazech. RE: START - Andrea Langhammerová - MMR;  Dotační programy MPO pro obce a kraje - Mgr. Jan Hana, MPO; Národní databáze brownfieldů - Alena Hájková, Czech Invest; Horizon 2020 Projekt TRACER - Ing. Markéta Hendrychová, Ph.D.; Program na regeneraci nepodnikatelských brownfieldů - Ing. Miroslava Tichá, MMR.


Logo Api7.2.2020 Agentura pro podnikání a inovace Vás ve spolupráci s Agenturou CzechInvest a Ministerstvem průmyslu a obchodu srdečně zve na Seminář k novele zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a k aktuální podpoře z OP PIK pro Ústecký kraj. Akce proběhne ve úterý 18. února 2020 v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Více informací naleznete na přiloženém odkazu.


6.2.2020 Státní fond životního prostředí ČR, jako zprostředkovatel Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu,“ financovaného z Norských fondů 2014 – 2021, vyhlásil výzvu č. SGS-3.Výzva je zaměřena na tvorbu strategických dokumentů stanovujících dlouhodobý přístup k problémům souvisejících se změnou klimatu a identifikujících vhodná adaptační a/nebo mitigační opatření na lokální a  regionální úrovni. Tento typ dokumentu je souhrnně označován jako tzv. Adaptační strategie. Výše podpory, která může být v rámci jednoho projektu udělena, je minimálně 130 tis. korun  (5 000 eur) a maximálně 1,3 mil. korun (50 000 eur), příspěvek může činit až 90% způsobilých výdajů. Bližší informace...
5.2.2018

Eurocentrum Ústí nad Labem a další partneři pořádají dne 20. 2. 2018 seminář "Dotace nejen pro začínající podnikatele, aneb PŘÍLEŽITOSTI PRO VAŠE PODNIKÁNÍ." Seminář poskytne podnikatelům přehledné informace o aktuálních dotačních možnostech z evropských fondů a dalších projektech podporující podnikání v Ústeckém kraji. Účast na akci je zdarma. Podrobné informace o akci a odkaz na registrační formulář naleznete v přiložené pozvánce.


Pozvánka:

Pozvanka-seminar-20_02_2018.pdf  (502.28 kB)

Program chystaného semináře:

Program-seminar-20_02_2018.pdf  (433.84 kB)

 


30.1.2018

Dovolte, abychom Vám předali informaci MPSV o vyhlášení výzvy v rámci Programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace „Innovative Work-Life balance Strategies to facilitate reconciliation of professional and caring responsibilities“. Tento program představuje finanční nástroj na úrovni EU, jehož cílem je prosazovat vysokou úroveň kvalitní a udržitelné zaměstnanosti, zaručovat odpovídající a důstojnou sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a proti chudobě a zlepšovat pracovní podmínky.


Nová výzva k předkládání návrhů projektů je zaměřena na podporu vládních a nevládních aktérů a sociálních partnerů při prosazování práv a zásad stanovených v Evropském pilíři sociálních práv prostřednictvím sociálních inovací a reforem vnitrostátních politik, pokud jde o sladění pracovního a rodinného života. Zaměřuje se na financování projektů na vývoj, testování a zavádění inovačních strategií rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem. Účelem těchto strategií je usnadnit sladění pracovního a rodinného života prostřednictvím podpory rovnoměrnějšího podílu odpovědnosti za péči mezi pracujícími ženami a muži, a tím podpořit vyšší účast žen na trhu práce.


Bližší informace o výzvě jsou k dispozici na stránkách EK http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=525&furtherCalls=yes


Návrhy projektů je možné předkládat do 18. dubna 2018.

V případě dotazů je možné kontaktovat paní Ing. Zukalovou, MPSV, odbor EU a mezinárodní spolupráce, tel. 221 922 118.4. 1. 2018

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2018

3. ledna 2018 vyhlásil Ústecký kraj dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2018“. Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého začínajícího podnikání, rozvoj podnikatelského prostředí regionu a tvorba nových pracovních příležitostí. Prostřednictvím programu bude podpořena činnost malých začínajících podnikatelů z Ústeckého kraje. Jedná se již o 3. ročník tohoto programu – v prvním ročníku bylo podpořeno 27 podnikatelů, v druhém ročníku pak 46.

O dotaci pro rok 2018 může požádat každý malý začínající podnikatel (fyzická i právnická osoba), který má sídlo nebo bydliště v Ústeckém kraji, získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím (tj. 2017 nebo 2018) a splní podmínky programu.

Celková finanční alokace pro program je osm milionů korun. Maximální částka, kterou může podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. Příjem žádostí bude probíhat od 5. 2. do 9. 3. 2018.


Příslušné formuláře naleznete zde:

http://www.kr-ustecky.cz/podpora-zacinajicich-podnikatelu/ds-99850/p1=204744


Více informací naleznete zde:

ext Info_vyhlaseni-dotacniho-programu-pro-zacinajici-podnikatele.pdf

ext POZVANKA_SEMINAR-PRO-ZADATELE-2018.pdf

ext Letak_Podpora-zacinajicich-podnikatelu_2018.pdf


Kontaktní osoby:

Mgr. Martina Želinová Langweilová, email: zelinova.m@kr-ustecky.cztelefon: 475 657 676

Bc. Petra Razáková, email: razakova.p@kr-ustecky.cz, telefon: 475 657 167
 


21. 12. 2017

Aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA - únor 2018

Harmonogram-vyzev-ITI-UChA_unor-2018(1).xlsx  (12.83 kB)

5. 12. 2017

Detašované pracoviště MPSV v Ústí nad Labem

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor Podpory projektů, Oddělení podpory projektů v oblasti sociální integrace a veřejné správy otevřelo svou novou pobočku v Ústí nad Labem (pro Ústecký a Karlovarský kraj). Tato nově vzniklá pobočka v Ústí nad Labem nabízí především usnadnění orientace v oblasti projektů OPZ, bezplatnou pomoc žadatelům od jejich prvotního zájmu o OPZ až po okamžik podání projektové žádosti v aplikaci IS KP 14+, poskytování informací o aktuálně vyhlášených výzvách, podporovaných aktivitách, základních metodických pravidlech apod. Je možné si domluvit individuální konzultaci i skupinové prezentace pro potenciální příjemce dle aktuální poptávky.


kontakty:

Mgr. Bohumila Kohlová Dušková, DiS.

(bohumila.kohlova@mpsv.cz), tel.: +420 770 147 906

Ing. Tomáš Šášik

(tomas.sasik@mpsv.cz), tel.: +420 770 147 907


adresa:

Bělehradská 1338/15, Ústí nad Labem


více informací naleznete zde: ext Odbor-86-predstaveni-II_-3-.pptx


1. 12. 2017

Národní dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2018

Dne 30. 11. 2017 se na půdě Krajského úřadu Ústeckého kraje uskutečnil seminář pro žadatele o dotace z národních programů pro rok 2018 zaměřených na podporu regionů. Seminář pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Ústeckého kraje.

Prezentovány byly tyto programy:

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017  ext 2017_Zivly-DT2-pro-2018-Usti.ppt

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách  ext Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach.pdf

Podpora obnovy a rozvoje venkova  ext 2017_prezentace_seminar_PORV_2018_UNL.pptx    ext 2017_PORV-DT5-pro-2018-Usti.ppt


 http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace


21. 11. 2017

Národní dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2018

Dne 30. 11. 2017 se uskuteční seminář pro žadatele o dotace z národních programů pro rok 2018 zaměřených na podporu regionů, který pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Ústeckého kraje.

Akce se uskuteční od 10 hodin v Konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, budova A, 2. patro, Velká Hradební 48.

Prezence účastníků bude zahájena v 9:30, předpokládané trvání akce je cca do 12 hod.

Seminář bude zaměřen na prezentaci níže uvedených programů včetně praktické konzultace.

•             Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017 – Ing. Miloš Mojžíš

•             Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – Ing. Zuzana Šebestíková

•             Bezbariérové obce – Ing. Jiří Štika

•             Podpora obnovy a rozvoje venkova – Ing. Miroslava Tichá a Ing. Miloš Mojžíš


V případě zájmu o tento seminář se můžete přihlásit prostřednictvím e-mailu rsk@kr-ustecky.cz do 24. 11. 2017 do 12-ti hodin. Prosíme o zaslání těchto údajů : příjmení, jméno, e-mail, instituce.2. 11. 2017

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017

Obce a kraje postižené živelní pohromou mohou žádat o dotace, které vyhlásila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. V rámci podprogramu na Obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017 je pro ně připraveno 50 milionů korun. Ukončení podávání žádostí je 22. ledna 2018.

Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom, které narušují plynulost, dostupnost a kvalitu výkonu veřejné správy. Dotace je poskytována na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku. Příjemcem dotace je obec nebo kraj. Dolní limit na jednu akci je stanoven na 200 tis. Kč.
 
Podpora je poskytována ve dvou dotačních titulech (DT):
DT č. 1 – pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
DT č. 2 – pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
 
více informací naleznete zde: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelnich-pohromach-v-roce-201726. 10. 2017

14. Zasedání Regionální stálé konference

14. zasedání Regionální stálé konference Ústeckého kraje proběhlo dne 24. 10. 2017 od 9:30 hod v zasedací místnosti č. 559 v 5.patře budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, velká Hradební 3118/48.

Na zasedání RSK ÚK navázalo zasedání Řídící skupiny Strategie rozvoje ÚK do roku 2027. Zápis včetně příloh je uložen na

https://rskuk.cz/24-10-2017


ext Program-zasedani-RSK_c.-14_24.-10.-2017.docx16. 10. 2017

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018 - MMR vyhlásilo výzvu 11. 10. 2017

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

Žádosti je možné podávat od 16.10.2017. Ukončení příjmu žádostí: 15.01.2018 (do 12 hodin).

více informací zde:

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-2018Vážení podnikatelé, vážení návštěvníci stránek,

máte firmu a chcete se prezentovat na veletrzích? Hledáte partnery pro mezinárodní obchod? Chcete inovovat firmu a chybí Vám finance? Hledáte nebo nabízíte volné pozemky a nemovitosti pro podnikání?

Pokud ano, ozvěte se nám.

Využijte kontaktní formulář, který je umístěn pod textem. Ke jménu připište, prosím, název vaší společnosti.

https://rskuk.cz/misto-pro-vase-namety-spolupraciZasedání Národní stálé konference

7. zasedání Národní stálé konference se uskutečnilo ve dnech 5. - 6. září 2017 v Hradci Králové v prostorách Nového Adalbertina.Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a karlovarského kraje - RE:START

Vážení členové RSK ÚK, členové pracovních skupin při RSK ÚK, odborná veřejnosti,

dovolte nám informovat vás o dalších krocích, které souvisí s aktualizací akčního plánu pro roky 2018 - 2019.


Souhrnný akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále též „program RE:START“) byl vládou ČR schválen na základě usnesení č. 503 ze dne 10. 7. 2017. Podrobné znění schváleného programu RE:START je k dispozici ke stažení na stránkách www.restartregionu.cz.

V současné době začíná jeho realizace a další aktivity směřující k vyhodnocení a následné aktualizaci akčního plánu na roky 2018 - 2019.

V souvislosti s tímto p. Gabriela Nekolová, DiS, zástupkyně zmocněnce vlády pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj žádá odbornou veřejnost o spolupráci na přípravě jednotlivých opatření prostřednictvím Vašich připomínek či návrhů.

Připomínky a návrhy můžete směřovat na níže uvedené kontakty tak, aby mohla být dotčeným resortům a institucím poskytnuta ucelená zpětná vazba zohledňující potřeby dotčených regionů a subjektů v nich působících, tj. Vás i dalších dotčených organizací. Dojde tím k urychlení a zefektivnění realizace jednotlivých opatření.


Za tímto účelem je Vám k dispozici on-line formulář pro odbornou veřejnost dostupný na: http://restartregionu.cz/formular_AP2.


Sběr dat bude probíhat do 15. 9. 2017.


Aktuální informace

1) V současné době byla vyhlášena v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu první  výzva z Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, který je součástí vládního programu RE:START. Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury CzechInvest.

2) Společně s Ministerstvem pro místní rozvoj bude zahájena příprava Programu Revita-lizace brownfields v intravilánech obcí, který je taktéž dalším opatřením v rámci RE:STARTu.

3) V některých případech je vhodná Vaše participace na přípravě některých specifických opatření programu RE:START. Pokud máte zájem o individuální schůzku případně konzultaci, neváhejte kontaktovat sekretariát Úřadu zmocněnce vlády.

4) Postupně je zahájena realizace všech 65 opatření, o dalších krocích budete průběžně informováni.


Kromě přímé komunikace s p. Gabrielou Nekolovou ( nekolova@hsr-uk.cz) můžete využít také kontakt na vedoucího odborného týmu, na něhož je možné se obracet ve výše uvedených věcech:

Bc. Karel Tichý, DiS.

Úřad zmocněnce vlády

tel.: +420 476 206 859, mobil: +420 725 588 903 e-mail: karel.tichy@czechinvest.orgPrvní výzva z programu RESTART vyhlášena!

"Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest připravilo v souladu s usnesením vlády a RESTARTU dotační Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů. Smyslem je řešit nevyužívaná území a prostřednictvím jejich nového využití přispět k hospodářskému oživení znevýhodněných krajů. Ministerstvo mezi obce rozdělí 2 miliardy korun během sedmi let,“ oznámila Gabriela Nekolová, spoluautorka programu RESTART.

Žadateli mohou být obce a kraje. Více informací k Programu regenerace a podnikatelské využití brownfieldů http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/investicni-pobidky-a-prumyslove-zony/prumyslove-zony/program-regenerace-a-podnikatelske-vyuziti-brownfieldu---vyzva-i-2017--230611Schválení prvního akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace

Dne 10. 7. 2017 byl vládou ČR schválen první Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace, bylo podpořeno všech 65 opatření.

Podrobnější informace naleznete v příloze dopisu a na webových stránkách http://www.restartregionu.cz/.

Všem, kteří se podíleli na přípravě prvního Akčního plánu jeho zpracovatelé velice děkují a pevně věří, že se i nadále zapojíte do realizace prvních kroků jednotlivých opatření a do příprav druhého Akčního plánu, které budou také koordinovány Úřadem zmocněnce vlády pro ÚK, MSK a KVK.

ext Dopis_schvaleni-AP_stakeholderi-UK_v2.pdfZápis z Konference pro Strategii restrukturalizace


ext Zapis-z-konference-Restrukturalizace.pdfZasedání pracovní skupiny Ekonomický rozvoj a Infrastruktura

Dne 28. 6. 2017 se uskutečnilo společné zasedání PS ER a PS I. Zápis včetně příloh naleznete na: https://rskuk.cz/pracovni-skupina-ekonomicky-rozvoj-pser-zasedani-28-6-2017 nebo https://rskuk.cz/pracovni-skupina-infrastruktura-psi-zasedani-28-6-2017Zasedání pracovní skupiny Zaměstnanost

Dne 26. 6. 2017 proběhlo zasedání PS Z. Zápis včetně příloh naleznete na: https://rskuk.cz/pracovni-skupina-zamestnanost-psz-zasedani-26-6-2017Nová i modernizovaná hřiště a tělocvičny. MMR je podpoří 100 miliony

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Obce budou moci finance použít například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Připraveno je 100 milionů korun.

   ext Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova.pdfOznámení o aktualizaci "Krajského akční plánu vzdělávání - Rámec pro investice do infrastruktury"

Prosím věnujte pozornost přiloženým dokumentům.

ext Aktualizace_Ramce_investic_2017_oznameni(1).pdf

ext Aktualizace_Ramce_investic_2017_priloha.pdf

ext priloha_aktualizace_RI.docxHospodářská komora ČR aktualizovala svého stručného průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky pod názvem Příručka pro podnikání 2017.

V příručce naleznete základní informace k podnikání dle aktuální legislativy jako například přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy, rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností, nebo vzor smlouvy o dílo včetně podrobného komentáře, což je v praxi řemeslníků nejčastější typ smluvního vztahu.

ext Prirucka-pro-podnikani-2017.pdfPublikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

ext Narodni-dotacni-tituly.pdf


http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Aktuality/PUBLIKACE-NARODNI-DOTACNI-ZDROJE-POMUZE-MESTUM-A-OBCIM-S-CERPANIM-PEArchivV případě dotazů se prosím obracejte na pracovníky sekretariátu RSK na adrese prazakova.m@kr-ustecky.cz  , vankova.l@kr-ustecky.cz,  svoboda.j@kr-ustecky.cz. V případě technických problémů s aplikací se, prosím, obracejte na IT specialistu na adrese rieger@brustech.cz.


Další výzva MAS Labské skály z.s.

MAS Labské skály z.s.,  jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "SCLLD pro území MAS Labské skály na období 2014 - 2020", vyhlásila 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem 1. výzva MAS Labské skály z.s. - IROP - Kvalitní školy pro všechny.

Více informací včetně pozvánky na seminář naleznete zde: http://www.maslabskeskaly.cz/nove-obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-irop/1-vyzva/


Aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA - srpen 2017

ext Harmonogram-vyzev-ITI-UChA_srpen-2017.xlsxPříprava na další programové období - výzva pro obce a města Ústeckého kraje

Svaz měst a obcí ČR realizuje online dotazníkové šetření, kterým zjišťuje problémy a potenciály rozvoje měst a obcí v souvislosti s přípravou na další programové období. Předpokládá se, že díky získaným informacím od měst a obcí, bude mít Svaz jasné argumenty pro podporu tuzemských měst a obcí k podobě budoucí kohezní politiky, a to nejen směrem k evropským institucím, ale také vůči národním orgánům, např. pro přípravu Strategie regionálního rozvoje ČR.


 Dotazník je možné vyplnit na tomto odkaze http://smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/eu-a-regionalni-rozvoj/dotaznik-pro-obce-a-mesta-k-budouci-kohezni-politice.aspx do 2. 6. 2017.


Schválen aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA

Dne 26. 4. 2017 schválil Řídící výbor ITI na svém zasedání aktualizovaný harmonogram výzev

ext Harmonogram-vyzev-ITI-UChA_schvalen-RV-ITI-dne-26.-4.-2017.xlsxMinistryně Karla Šlechtová v Ústeckém kraji jednala o obnově regionu

ext Ministryne-Karla-Slechtova-v-Usteckem-kraji-jednala-o-obnove-regionu.pdfSpolečné zasedání pracovních skupin Zaměstnanost a Ekonomický rozvoj

Dne 3. 5. 2017 se uskutečnilo společné zasedání pracovních skupin Zaměstnanost a Ekonomický rozvoj v zasedacím sále 04B v přízemí budovy B Krajského úřadu. Zápis je uložen v sekci Pracovní skupiny - Zaměstnanost, Ekonomický rozvojAktualizace Regionálního akčního plánu Ústeckého kraje

Sekretariát Regionální stálé konference Ústeckého kraje (RSK ÚK) upozorňuje na právě probíhající aktualizaci Regionálního akčního plánu (RAP).

RAP je jedním z nástrojů pro přípravu výzev v rámci implementace programů Evropských strukturálních a investičních fondů a realizace územní dimenze. Vložené projektové záměry slouží nejen k přehledu potřeb v území, ale také jako jeden z podkladů pro výběr vhodných záměrů pro aktualizaci Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Sekretariát RSK ÚK žádá všechny, kteří se chystají v následujícím období podávat projektový záměr do jednotlivých operačních programů ESIF nebo záměr s podporou národních či jiných dotačních titulů, aby jej vložili do aplikace RAP, která je uložena na webových stránkách RSK ÚK  https://rskuk.cz/regionalni-akcni-plan-rap-aplikace do 31. 5. 2017.

Technickou podporu při případných potížích s aplikací zajišťuje Rieger Webdesign: webdesign@janrieger.cz

S Vašimi dotazy k projektům či RAP se obracejte na:

Ing. Josefa Svobodu, e-mail: svoboda.j@kr-ustecky.cz , tel.:475 657 510,

Mgr. Martinu Pražákovou, e-mail: prazakova.m@kr-ustecky.cz , tel.: 475 657 643

Bc. Lenku Vaňkovou, e-mail: vankova.l@kr-ustecky.cz , tel: 475 657 591


Sekretariát RSK ÚK děkuje za spolupráciO Restartu jednala krajská tripartita a Regionální stálá konference

Aktuální Akční plán strategie restrukturalizace Ústeckého kraje obsahující konkrétní opatření podpory regionu projednali v pondělí na společném zasedání zástupci Regionální stálé konference (RSK) Ústeckého kraje a Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

"Na dnešním jednání máme znovu možnost společně konzultovat jednotlivá opatření, která předkládá zpracovatelský tým úřadu vládního zmocněnce,“ řekl na úvod místopředseda RSK Stanislav Rybák spolu s poděkováním za odvedenou práci. Nejprve však zástupkyně vládního zmocněnce Gabriela Nekolová informovala o průběhu vyjednávání na úrovních ministerstev i odborných vládních komisí. Rozhodujícím termínem stále zůstává datum 31. květen, kdy budou Akční plány Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje předkládány ke schválení vládě ČR.

Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, ale také nové průmyslové plochy a především následná péče o stávající investory tak byly představeny v pilířích Podnikání a inovace a Přímé zahraniční investice. Využití geotermálních energií či autonomní systémy byly jedny z hlavních bodů pilíře Výzkum a vývoj. „Nově jsme zde zařadili také vytvoření Národní inovační platformy pro chemii,“ dodal garant sekce a ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje Tomáš Siviček s odkazem na historický význam chemického průmyslu v regionu. Řadu návrhů Ministerstva práce a sociálních věcí předložených do pilíře Lidské zdroje připomněla Gabriela Nekolová. Pilíř Sociální stabilizace obsahuje opatření zaměřená na řešení problému zadluženosti, exekucí, bydlení apod. Dále jej ještě čeká konzultace se zástupci Ministerstva zdravotnictví k opatření rozvoje zdravotnické infrastruktury v regionu. V rámci pilíře Životní prostředí apeloval zastupitel Ústeckého kraje Miroslav Andrt na vyšší podporu bytového oživení městských center. „K pilíři Infrastruktura a veřejná správa můžu tlumočit vstřícný postoj Ministerstva dopravy,“ dodala na závěr Gabriela Nekolová. V Akčních plánech jsou zaneseny jak modernizace dopravních úseků silnic, tak železničních tratí.

Tvůrci dokumentu mají už teď v zásobníku projekty pro přípravu 2. Akčního plánu, který začnou tvořit od června letošního roku. Do připomínkování návrhů či předložit vlastní opatření k přeměně regionu se může zapojit každý na webovém portálu: http://www.restartregionu.cz/Ústecký kraj vyhlásil otevřenou soutěž o grafický návrh s názvem „Nový vizuální styl propagačních nástrojů na podporu průmyslu a podnikání v Ústeckém kraji – grafický návrh“.

„Soutěž je otevřená pro profesionály, ale i veřejnost. Zapojit se tedy může kdokoli, kdo má s grafickými návrhy zkušenosti. Budeme rádi, když se přihlásí co nejvíce zájemců“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Rybák.

Předmětem soutěže je grafický návrh celkového konceptu jednotného vizuálního stylu propagačních nástrojů podpory průmyslu a podnikání v Ústeckém kraji.

Propagační nástroje:

  1. Webový portál http://www.invest-uk.cz/;
  2. veletržní stánek (rozměr 7 x 5 m);
  3. brožury a publikace (formát A4);
  4. bannery (velikost: 80 cm x 200 cm);
  5. propagační předměty různého typu (USB disky, tašky, propisky atd.).

Nový jednotný vizuální styl nahradí stávající roztříštěnou podobu grafické prezentace. Od návrhu se očekává originalita, reprezentativnost, výstižnost, nezaměnitelnost. První tři místa budou ohodnocena peněžní odměnou (vítěz dostane 50 tisíc, druhé místo 20 tisíc a třetí 10 tisíc korun).

Lhůta pro podání návrhů je do 3. 5. 2017 do 14 hodin. Podrobný text výzvy a další důležité informace jsou dostupné na https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=86982Korespondenční hlasování - UKONČENO

Dne 20. 3. 2017 bylo vyhlášeno korespondenční hlasování o schválení "Zprávy o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Ústeckého kraje 2016" Hlasování bude ukončeno 30. 3. 2017 v 11:00 hod.

Členové RSK ÚK obdrželi materiály elektronicky.

Výsledky hlasování jsou zveřejněny na https://rskuk.cz/30-3-20176. Národní stálá konference

se uskutečnila ve dnech 22. - 23. 3. 2017 v Praze.

ext NSK6_Navrh-programu.pdfAkční plán Strategie restrukturalizace - 2. 3. 2017 proběhlo společné jednání RSK ÚK a HSR ÚK

ext Zprava-na-web.pdf11. zasedání Regionální stálé konference

Dne 21. 2. 2017 se konalo 11. zasedání Regionální stálé konference Ústeckého kraje v zasedací místnosti č. 559 v 5. patře budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.

Zápis ze zasedání včetně příloh je zveřejněn na  https://rskuk.cz/21-2-2017MAS Labské skály  vyhlásila první dvě výzvy

http://www.maslabskeskaly.cz/nove-obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-prv/1-vyzva/  - výzva z PRV
http://www.maslabskeskaly.cz/nove-obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-opz/1-vyzva/ - výzva z OPZ

harmonogram výzev na rok 2017 naleznete zde: ext Harmonogram-vyzev-na-rok-2017-k-31012017-podepsany.pdfOd 9. 2. startuje příjem žádostí pro začínající podnikatele

Od 9. února do 9. března mohou začínající podnikatelé zažádat o dotaci z dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017“.

Maximální částka, kterou může podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. O dotaci může požádat každý malý začínající podnikatel, který má sídlo nebo bydliště v Ústeckém kraji, získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím (tj. 2016 nebo 2017) a splní podmínky programu.


Příslušné formuláře naleznete zde:

http://www.kr-ustecky.cz/podpora-zacinajicich-podnikatelu/ds-99850/p1=204744

Kontaktní osoby:

Mgr. Martina Želinová Langweilová, email: zelinova.m@kr-ustecky.cz, telefon: 475 657 676

Bc. Petra Razáková, email: razakova.p@kr-ustecky.cz, telefon: 475 657 167


Reportáž o tom, jak někteří začínající podnikatelé využili podporu Ústeckého kraje naleznete zde:

https://www.youtube.com/watch?v=EzhFCG0UdU0Nadace ČEZ nabízí obcím příspěvek až 120.000,-Kč

"Pro chodce i řidiče v kraji představují neosvětlené přechody velké riziko,řidič může chodce snadno přehlédnout. Na našich stránkách máme doporučení, jak by takový přechod měl vypadat a jaké technické parametry by měl splňovat, aby chodci byli dobře osvětleni a řidiči je dobře viděli" (manažer Nadace ČEZ Daniel Novák)

Žádosti do grantového řízení mohou obce předkládat do konce února 2017.

Více informací:

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzovy-prechod.htmlV OP PIK byly vyhlášeny nové výzvy k předkládání žádostí o dotace

Dne 25. ledna 2017 vyhlásil Řídicí orgán OP PIK výzvy v těchto programech podpory:

Nízkouhlíkové technologie – Výzva II (http://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-vyzva-ii/) a  Obnovitelné zdroje energie – Výzva II. (http://www.agentura-api.org/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-ii/)České inovativní firmy mají možnost vycestovat na mezinárodní veletrhy

V roce 2017 mohou začínající podnikatelé v rámci druhé vyhlášené výzvy projektu CzechDemo vycestovat na mezinárodní veletrh TechCrunch Disrupt do New Yorku či San Franciska. Vybraní účastníci získají finanční podporu ve výši až 110 tisíc korun na registraci, stánek, náklady na cestovné a překlady.

Více informací: http://www.czechinvest.org/projekt-czechdemoStrategický rámec Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje schválila vláda.

Převzato z tiskové zprávy 9. 1. 2017 KÚ ÚK

ext Strategicky-ramec-Strategie-hospodarske-restrukturalizace-Usteckeho.pdf


Více informací na www.restartregionu.czRegionální stálá konference jako Řídící skupina Strategie rozvoje Ústeckého kraje 2027

RSK ÚK na svém zasedání dne 18. 10. 2016 ustanovila usnesením č. 4/10RSK/2016 RSK ÚK jako Řídící skupinu Strategie rozvoje ÚK 2027.

Její 1. zasedání proběhlo 5. 1. 2016.

ext Pozvanka-jednani-RS-SRUK-2027_5.-1.pdfÚstecký kraj opět podpoří začínající podnikatele

Více informací naleznete zde:

ext Ustecky-kraj-vyhlasil-dotacni-program-Podpora-zacinajicich-podnikatelu-v-UK-pro-rok-2017-.pdf

ext Letak_Podpora-zacinajicich-podnikatelu_2017.pdf

ext Pozvanka-2017_Podpora-zacinajicich-podnikatelu_seminar-pro-zadatele.pdfHospodářská restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Aktuální informace naleznete v přiloženém letáčku nebo na adrese www.restartregionu.cz

ext Restart_letak_FINAL.pdfNárodní dotační programy pro rok 2017

Dne 22. 11. 2016 proběhl na Krajském úřadě Ústeckého kraje seminář Ministerstva pro místní rozvoj na téma Národní dotační tituly pro rok 2017. Prezentace k semináři naleznete zde:

ext Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach.pdf                       ext Podpora-obnovy-rozvoje-venkova.pdf

ext Narodni-program-na-podporu-CR-v-regionech.pdf                                ext Podpora-bydleni.pdf

ext Podpora-uzemne-planovacich-cinnosti-obci.pdf                     

 


Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (2016 - 2020):

Výzva vyhlášena 1. 11. 2016 – podrobnosti zde:

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)/Rok-2017-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktury-cestovniho-ruch


http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)/Rok-2017-Marketingove-aktivity-v-cestovnim-ruchu 

Nové dotační výzvy

Na vyhlášení nových dotačních výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) upozorňuje podnikatele 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák. „Podnikatelé mohou získat dotace na mzdy nových pracovníků, na rekonstrukci podnikatelských nemovitostí či na účast na mezinárodních veletrzích,“ dodává k jednotlivým výzvám Stanislav Rybák.

Texty níže uvedených výzev včetně specifických příloh a termínů naleznou zájemci v přiložených odkazech.

Odkazy na výzvy OP PIK

 


Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2017 z podprogramu 29821300

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

Žádosti je nutné předložit Ministerstvu financí, odboru 12 – Financování územních rozpočtů a programové financování do 31. prosince 2016.

Podprogram je určen pouze pro plně organizované ZŠ zřizované obcemi.

více informací zde: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-vps/podprogram-29821300Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017“

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo na svém 31. zasedání, konaném dne 5. 9. 2016, dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017“ za podmínky schválení finančních prostředků pro tento program v rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017. Dotační program bude vyhlášen až po schválení rozpočtu Ústeckého kraje.

ext Informace-k-dotacnimu-programu-PZP-2017.pdfProgram „Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách“

MMR podpořilo na území Ústeckého kraje 7 projektů na demolici budov v SVL. Přiznaná podpora je ve výši 27.163.193,-Kč a podpořeny byly projekty v Jirkově, Jiříkově, Litvínově, Podbořanech, Bečově, Obrnicích a v Mostě.

"Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací."S pomocí Hospodářské komory budou pro firmy snadněji dostupní středně a nízko kvalifikovaní pracovníci z Ukrajiny

První náměstek hejtmana RSDr. Stanislav Rybák informuje podnikatele a firmy z Ústeckého kraje o možnosti žádat o zařazení do  Režimu Ukrajina.

Více informací naleznete v sekci "Podnikání a inovace"Projekt CzechDemo

Projekt CzechDemo vyšle české start-upy na prestižní zahraniční akce.

Více informací naleznete v sekci "Podnikání a inovace"Průmysl 4.0 ve vazbě na kvalifikovanou pracovní sílu v oboru IT/ICT v Ústeckém kraji

Nově byl do sekce Zaměstnanost vložen dokument "Průmysl 4.0 ve vazbě na kvalifikovanou pracovní sílu v oboru IT/ICT v Ústeckém kraji", který zpracoval pro potřeby Ústeckého kraje Národní vzdělávací fond, o. p. s.

Dokument je rozdělen na 6 kapitol, které přinášejí specifické informace z dostupných zahraničních i domácích studií, vyhodnocení připravenosti ÚK na Průmysl 4.0, analyzuje stav a vývoj poptávky po profesích v ÚK, podává přehled o nárocích na znalosti a dovednosti identifikovaných profesních skupin, poslední dvě kapitoly jsou založeny na poznatcích získaných osobními rozhovory s představiteli firem v Ústeckém kraji a s vybranými experty na problematiku ICT.Otevřeno předkládání žádostí do nových dotačních titulů kraje

Od 8. 8. 2016 je spuštěn příjem žádostí do tří nových dotačních titulů kraje a to:

- Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017

- Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017

- Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2017

Ukončení příjmu žádostí je stanoven na 22. 8. 2016

Více informací na:

http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-podpora-usteckeho-kraje-na-socialni-sluzby-protidrogove-politiky-2017/d-1702720/p1=204835

http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-podpora-usteckeho-kraje-na-socialni-sluzby-2017-maly-dotacni-program/d-1702713/p1=204835

http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-podpora-usteckeho-kraje-v-oblasti-prorodinnych-aktivit-2017/d-1702721/p1=204835Podpora sociálního zemědělství

Jste zemědělská sociální farma a máte projektový záměr, který však v současné době není zahrnut do žádného z dotačních schémat? Upozorněte na toto „bílé místo“ tím, že nás zkontaktujete a poskytnete informaci o vašem projektovém záměru.

Vaše záměry se stanou součástí aktualizovaného Regionálního akčního plánu, který je základem pro tvorbu Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje. Pokud se z území sejde více námětů z jedné oblasti, které nejsou zatím financovatelné, bude tato skutečnost vést k iniciování národních dotačních titulů u příslušného ministerstva.

Více informací na:

http://www.socialni-zemedelstvi.cz/novinky/akcni-plan-strategie-regionalniho-rozvoje-dejte-vedet-o-lokalnich-iniciativach-ktere-dosud-nemaji-prislusnou-podporu.htmlKrajský akční plán vzdělávání ÚK – Rámec pro investice do infrastruktury

Dne 30. 6. 2016 schválila Regionální stálá konference ÚK Krajský akční plán vzdělávání ÚK – Rámec pro investice do infrastruktury. Jedná se o seznam projektových záměrů SŠ a VOŠ v ÚK. Žadatelé, kteří chtějí předložit projekt do IROP        SC 2. 4 výzva č. 33, musí být obsaženi v tomto Rámci investic. Při splnění této podmínky je projektová žádost zařazena do další fáze hodnocení.

https://rskuk.cz/ramec-pro-investice-do-infrastrukturyAplikace pro sběr projektových záměrů pro aktualizaci Regionálního akčního plánu (aplikace pro RAP)

Vážení vkladatelé projektových záměrů,

dovolujeme si vám touto cestou poděkovat  za spolupráci při aktualizaci Regionálního akčního plánu.

Aplikace pro sběr projektových záměrů zůstává i nadále otevřena, je tedy možné vkládat další připravované projektové záměry do operačních programů či národních dotačních programů nebo editovat již vložené projektové záměry (přes odkaz, který obdržel vkladatel na svůj e-mail po vložení záměru do aplikace). Takto nově vložené či zaktualizované záměry poslouží   k následující aktualizaci Regionálního akčního plánu. Předpokládáme na jaře roku 2017.

Zasedání pracovní skupiny Ekonomický rozvoj a Infrastruktura

Dne 28. 6. 2017 se uskutečnilo společné zasedání PS ER a PS I. Zápis včetně příloh naleznete na: https://rskuk.cz/pracovni-skupina-ekonomicky-rozvoj-pser-zasedani-28-6-2017 nebo https://rskuk.cz/pracovni-skupina-infrastruktura-psi-zasedani-28-6-2017

18.5.2020 Ústecký kraj zprovoznil novou webovou stránku, která přímo mapuje dotační podporu a pomoc pro různé typy subjektů na jeho území. Ve spolupráci s destinačními agenturami, místními akčními skupinami a hospodářskými komorami  poskytuje Ústecký kraj dotační poradenství pro subjekty zasažené pandemií. Naleznete zde aktuální informace o dané problematice včetně např. podpory pro OSVČ v rámci dotačního programu ÚK.
27.4.2020  MAS Vladař plánuje vyhlásit v jarním období, tedy ve 2. čtvrtletí roku 2020, VÝZVU č.15 IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání s alokací 2.000.000 Kč. Mezi další aktivity nadcházejícího období bude spadat i 16. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 2 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II s alokací 1.807.559,80 Kč. Harmonogram chystaných výzev naleznete zde...
Avízo na dotační výzvu. Vyhlášení veřejné soutěže se plánuje dne 29. dubna 2020. Předběžné parametry 4. veřejné soutěže Programu ÉTA naleznete ZDE. 

Smyslem 4. veřejné soutěže Programu ÉTA je podpořit takové projekty, které pomohou překonat náročnou celospolečenskou situaci zapříčiněnou koronavirovou krizí a úspěšně se s ní vypořádat. Soutěž je zaměřena na zvýšení odolnosti společnosti vůči negativním dopadům této (popř. jiné obdobné) krize a na nové využití příležitostí pro inovace v jejím důsledku.21.4.2020 Ústecký kraj na základě usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne 9. 4. 2020 vyhlašuje  „DOTAČNÍ PROGRAM na zmírnění následků koronaviru pro OSVČ“.  Alokace dotačního programu je 70 mil. Kč a je rozdělena rovnoměrně mezi všech 7 okresů. Výše dotace na jednoho žadatele splňujícího příslušná kritéria činí 25 tis. Kč. Bližší informace naleznete zde...15.4.2020 Současná situace způsobená šířením nemoci COVID-19 se dozajisté podepíše i na dotační politice nadcházejícího období. Nicméně již nyní můžeme zaznamenat první výzvy řídících orgánů, které se snaží reagovat na aktuální stav. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje hned několik zajímavých výzev. Plánovány jsou speciální dotační výzvy COVID-19 v programu Inovační vouchery či Technologie - Covid. Zároveň došlo k vyhlášení druhé veřejné soutěže v programu The Country for the Future –  COVID-19.


6.4.2020 Ve dnech 20.3. - 31.3.2020 proběhlo korespondenční hlasování členů RSK včetně rozšířené platformy RSK o platné členy předsednictva rady hospodářské a sociální dohody "krajské tripartity". Podrobnější informace z 25. jednání včetně relevantních zápisů i dalších dokumentů naleznete na těchto odkazech: RSKRSK+ .

3.4.2020 Stanovisko Ministerstva vnitra k možnostem obcí dočasně snížit nájemné vybírané z obecního majetku v době trvání nouzového stavu. Má-li obec v úmyslu podpořit své obyvatele či osoby podnikající na jejím území tím, že v souvislosti s trvajícím nuceným stavem a krizovými či mimořádnými opatřeními, které mají bránit šíření onemocnění COVID-19, poskytne úlevy z povinnosti hradit nájemné z užívaného obecního majetku, může postupovat některým z následujících (typických) způsobů. Bližší podrobnosti naleznete zde...1.4.2020 V níže přiložených odkazech naleznete aktuální možnosti podpory připravené pro podnikatele a živnostníky, které jsou připraveny jako pomoc v boji s následky pandemie koronaviru.  Aktualizované znění k 26. 3. 2020. Opatření OSVČOpatření firmy.31.3.2020 Vláda schválila (k 23. 3. 2020) aktualizaci programu ochrany zaměstnanosti Antivirus (MPSV). Má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Pomoc je učena primárně zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy. Příspěvek bude poskytován  na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19. Více zde...31.3.2020 Současná nelehká situace připravila pro většinu z nás celou řadu neočekávaných situací, které je třeba řešit. Rozšíření nákazy koronaviru a zavedení preventivních opatření je pro občany i podnikatele zcela novou situací, na kterou většina z nich nedokáže adekvátně právně reagovat. Skupina advokátů a advokátních kanceláří z ČR i Slovenska se proto spojila a vytváří unikátní projekt Právo v roušce, ve kterém v pondělí (23.3.) zpřístupnila aktuální právní tipy, postupy a vzory právních dokumentů pro stávající krizové situace. Informace a dokumenty by měly lidem i firmám pomoci lépe zvládnout nenadálou tíživou situaci. 25.3.2020 Na webových stránkách Ústeckého kraje jsme pro Vás, učitele, zprostředkovali možnost volně navštívit pestrou škálu webinářů, které Vám přiblíží téma online výuky. Vše naleznete pod uvedených odkazem: https://www.kr-ustecky.cz/ucitelum/d-1742748/p1=259427. Zároveň na stránkách naleznete i aktuální dění z regionu v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19.16.3.2020 S ohledem na současnou situaci a vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky, jako reakci na šíření viru způsobujícího nemoc Covid-19, došlo rozhodnutím předsedy RSK ÚK, hejtmana Oldřicha Bubeníčka, z preventivních důvodů k zrušení jednání Regionální stále konference (RSK), které mělo proběhnout, dne 23. 3. 2020, i za účasti zástupců tripartity Ústeckého kraje. 

Zároveň sekretariát RSK připraví všechny potřebné poklady pro realizaci hlasování PER ROLLAM, aby došlo k zajištění včasného projednání relevantních aktivit i dokumentů.


16.3.2020 Páteční dopoledne, dne 6.3.2020, patřilo setkání členům Pracovních skupin (PS) Cestovní ruch, Ekonomický rozvoj, Infrastruktura a Zaměstnanost. Hlavním tématem pracovního jednání byl primárně návrh aktualizace čtvrtého akčního plánu (AP4) strategie RE:START. S tématem seznámila přítomné vedoucí PS Ekonomický rozvoj Gabriela Nekolová, DiS., která následně případné nejasnosti osvětlila i v probíhající diskuzi. Na žhavé téma navázala svým příspěvkem o vývoji nezaměstnanosti v Ústeckém kraji, vedoucí PS Zaměstnanost, Ing. Dagmar Prošková. Zápis z proběhlého pracovního setkání členů PS naleznete zde.


3.3.2020  Obce, města a kraje, které na svém území disponují objekty typu brownfield, tedy chátrajícími nevyužitými objekty, mohou od dnešního dne žádat o finanční podporu na jejich obnovu. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro ně v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů připravilo celkem 260 milionů korun. Podmínkou je budoucí podnikatelské využití revitalizovaných lokalit. Míra dotace je odstupována dle "velikosti" žadatele. Obce do 500 obyvatel, mohou dosáhnout až na 95% spoluúčast. Bližší informace naleznete zde...


2.3.2020 Ve dnech 26. 2. a 27. 2. se v Broumově, nedaleko hranic se soudním Polskem, uskutečnilo 15. zasedání Národní stále konference. Zástupci MMR, IT, CLLD, samospráv a dalších subjektů diskutovali nad současným a připravovaným programovým obdobím. Prezentaci z plenárního zasedání naleznete zde


25.2.2020 Lhůta pro předkládání projektů do dotačního programu "Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020"vyhlášeného Ústeckým krajem se krátí. Případní zájemci mají možnost své žádosti předkládat nejpozději do 9.3.2020 na podatelnu KÚÚK. Alokované částka ve výši 4 000 000,- Kč bude rozdělena mezi úspěšné žadatele. Maximální částka pro jednoho žadatele pak činí 200 tis. Kč. Bližší informace k programu se dozvíte na stránkách Ústeckého kraje19.2.2020 Státní fond rozvoje bydlení pořádá v pondělí 23. března celodenní konferenci určenou starostům a zastupitelům obcí a měst. V dopoledním programu představí dotační a úvěrové programy určené obcím, odpoledne bude vyhrazené externím přednášejícím. Bližší informace a odkaz na přihlášení naleznete zde...14.2.2020 Seminář "Dotační příležitosti pro obce a města" přinesl kvalitní náhled zejména na problematiku objektů typu "Brownfield" a možnosti čerpání dotačních prostředků, ať již na jejich komerční či nekomerční využití. Zájem z řad zástupců obcí byl o dané téma enormní, což dokazuje i více než osm desítek účastníků. Prezentace jednotlivých přednášejících naleznete na následujících odkazech. RE: START - Andrea Langhammerová - MMR;  Dotační programy MPO pro obce a kraje - Mgr. Jan Hana, MPO; Národní databáze brownfieldů - Alena Hájková, Czech Invest; Horizon 2020 Projekt TRACER - Ing. Markéta Hendrychová, Ph.D.; Program na regeneraci nepodnikatelských brownfieldů - Ing. Miroslava Tichá, MMR.


Logo Api7.2.2020 Agentura pro podnikání a inovace Vás ve spolupráci s Agenturou CzechInvest a Ministerstvem průmyslu a obchodu srdečně zve na Seminář k novele zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a k aktuální podpoře z OP PIK pro Ústecký kraj. Akce proběhne ve úterý 18. února 2020 v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Více informací naleznete na přiloženém odkazu.


6.2.2020 Státní fond životního prostředí ČR, jako zprostředkovatel Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu,“ financovaného z Norských fondů 2014 – 2021, vyhlásil výzvu č. SGS-3.Výzva je zaměřena na tvorbu strategických dokumentů stanovujících dlouhodobý přístup k problémům souvisejících se změnou klimatu a identifikujících vhodná adaptační a/nebo mitigační opatření na lokální a  regionální úrovni. Tento typ dokumentu je souhrnně označován jako tzv. Adaptační strategie. Výše podpory, která může být v rámci jednoho projektu udělena, je minimálně 130 tis. korun  (5 000 eur) a maximálně 1,3 mil. korun (50 000 eur), příspěvek může činit až 90% způsobilých výdajů. Bližší informace...


AktualityArchiv

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies