MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

LounyErbenova vyhlídkaDěčínTolštejnTepliceHorní JiřetínRoudniceRanáŽatecMostMilesovkaČeské ŠvýcarskoKlínovecFlájeNechraniceLitoměřickoPravčická bránaVarnsdorfÚstí nad LabemKadaňRubmurkŘípChomutovHazmburkChřibská

Animace pro spravedlivou transformaciAnimace pro spravedlivou transformaci


Místní akční skupiny, kterých je v kraji 9, mají více jak 15 let zkušeností s dotační podporou a  pomocí v regionech. Tzv. animací se snaží místní aktéry rozhýbat, rozpohybovat, vybudit je ke konkrétní akci. K tomu slouží celá řada technik a aktivit, které nyní můžeme efektivně využít pro transformační projekty, které budou vycházet z Plánu transformace Ústeckého kraje. Důležité také je, že nejsme lobbistické organizace, jsme vždy místním partnerstvím, v němž nikdo nemá většinu. Na to dohlíží Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím procesu standardizace.

Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje je velmi důležitým projektem, který se svou povahou vymyká dalším strategických záměrů. Jeho smyslem je dostat informace o transformaci Ústeckého kraje, o výzvách, které z ní plynou, a o možnostech, jak je řešit s využitím dotací a dalších finančních nástrojů, do všech koutů Ústeckého kraje.

Přechod k uhlíkově neutrální ekonomice se týká skutečně všech. I ti nejmenší, tedy malé a střední firmy či malé obce, produkují emise, které je třeba omezovat, či úplně eliminovat. Stejně tak důležité je rozvíjet nové perspektivní oblasti podnikání včetně zelené ekonomiky, řešit rekvalifikace a zaměstnatelnost propuštěných osob, podpořit obnovitelné zdroje energie a snižování produkce odpadů a regenerovat území po těžbě a tisíce drobných brownfieldů v kraji.

Proto je pro regiony, které budou transformací nejvíce zasaženy, připravený speciální Fond spravedlivé transformace. Jeho mottem je, že nikdo nesmí zůstat opomenut. A z toho v našem projektu vycházíme, respektive to je jeho hlavním cílem. V tomto ohledu velmi souzníme s vedením Ústeckého kraje.

V oblasti Podnikání, výzkumu a inovací se chceme zaměřit na podporu malých a středních firem v oblasti investicí do nových technologií a inovací. Zajímá nás také sdílené podnikání v coworkingových prostorech či podpora start-upů. V oblasti Kompetencí lidí a Smart regionu chceme napomoci rekvalifikacím, celoživotnímu vzdělávání v tématech jako je digitalizace či Green Deal a obecně posilování komunit jako takových. V oblasti Nové energetiky se chceme věnovat primárně komunitní energetice a oběhovému hospodářství v obcích a v oblasti Revitalizace území chceme řešit především přeměnu venkovských (zemědělských) brownfields na rozvojové plochy.

Projekt je plánován jako čtyřletý a v jeho rámci již spolupracujeme jak s Krajským úřadem a vedením Ústeckého kraje, tak s mnoha dalšími institucemi a organizacemi v regionu.


Další dostupné informace: 

Nositel: Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje, z.s.

KS MAS Ústecký kraj | Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje (nsmascr.cz)


Předpokládané náklady:                54 675 000,- Kč

Předpokládané náklady z OPST: 46 473 750,- Kč 

Fond spravedlivé transformace/ Operační program Spravedlivá transformaceStrategické projekty OPSTAnimace pro spravedlivou transformaci

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies