MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Aktualizace KAP 2019

V rámci aktualizace dokumentu KAP byl vyplněn DOTAZNÍK. Děkujeme za jeho vyplnění.

Dotazník byl zaměřen na oblasti intervence a na problémy v jednotlivých intervencích. Tak jako v KAP I., jednalo se o bodové hodnocení potřebnosti intervence a závažnosti problémů v daných oblastech intervence. V rámci otázky Jiné byla možnost k doplnění a osobnímu vyjádření. Podrobnější informace o jednotlivých oblastech intervence a zjištěných problémech naleznete v dokumentu Krajský akční plán ÚK - část 03 Prioritizace.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte projektového manažera: Ing. Adélu Kurešovou (kuresova.a@kr-ustecky.cz, 475 657 243).

Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje (KAP)Evaluace a aktualizace KAP 2019Aktualizace KAP 2019

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies