MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

ChřibskáKlínovecMilesovkaŽatecRubmurkLounyČeské ŠvýcarskoRoudniceMostErbenova vyhlídkaTolštejnPravčická bránaTepliceVarnsdorfRanáDěčínChomutovFlájeŘípHazmburkHorní JiřetínKadaňNechraniceLitoměřickoÚstí nad Labem

« zpět

NOVÁ Publikace pro obce pomůže s udržitelnými řešeními v obcích

NOVÁ Publikace pro obce pomůže s udržitelnými řešeními v obcích

07.06.2023 - Publikace je zásobník příkladů - projektů, nástrojů, opatření a pomůže obcím s udržitelným rozvojem. Představuje komplexní zdroj informací pro obce, města, ale i organizace a jednotlivce.


Kompletní publikace ZDE 

Pařížská dohoda a Agenda 2030 jsou dva klíčové kroky směrem k udržitelné budoucnosti a zajištění obyvatelnosti naší planety. Pařížská dohoda se zaměřuje na změnu klimatu a omezení globálního oteplování, zatímco Agenda 2030 řeší široké spektrum sociálních, ekonomických a environmentálních problémů. Tyto dohody představují závazek všech zemí světa ke společné akci ve prospěch naší planety a budoucích generací. Je to výzva k dodržení závazků a podniknutí konkrétních kroků pro dosažení cílů stanovených v těchto dvou dohodách. Při tak velké změně, která má být dosažena, je potřeba spolupráce všech.

Agenda 2030 na místní úrovni 

Agenda 2030, rozvojový program OSN, přináší 17 Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs), které jsou využitelné i na obecní úrovni. Některá města ve světě je již zahrnula do svého strategického a finančního plánování a přípravy projektů. Tyto cíle mohou vylepšit strategické plánování, rozhodování a s identifikací problematických oblastí ve městech a obcích. Taktéž poslouží jako nástroj pro monitorování pokroku v různých oblastech. Cíle ukazují komplexitu rozvoje a pomáhají na nic nezapomenout.  

Společně s CI2 a SUSTO – Sustainability Tools jsme pro obce připravili přehlednou publikaci, která přináší návod, jak pracovat s SDGs na lokální úrovni, včetně procesu lokalizace SDGs. Publikace také ukazuje šíři nástrojů obcí a konkrétní projekty a řešení, které jim mohou signifikantně pomoci v udržitelném rozvoji. Mimo obce a města je tato publikace určena všem dalším aktérům, organizacím i jednotlivcům, kteří se aktivně angažují v rozvoji své obce. 


 

Proč tato publikace?  

Je to proces „on boarding“ (z ang. „nalodění“) k plnění cílů Agendy 2030. Jsme v tom všichni společně a je nás potřeba co nejvíc. 

Na národní úrovni se snažíme oživovat debatu ve veřejném prostoru o potřebách prosazování udržitelného rozvoje na všech úrovních. Je nezbytné, aby se udržitelný rozvoj stal nedílnou a běžnou součástí našich životů a lidského počínání. Závazek k plnění Agendy 2030 spočívá v rukou nás všech – státu, ale také podniků, organizací, univerzit, občanů, měst a obcí. Ačkoliv se cíle zdají být ambiciózní, máme ještě sedm let na jejich dosažení. 

Touto publikací chceme poukázat na to, že obce hrají významnou roli díky své blízkosti k občanům, komunitám, organizacím. Mají schopnosti řešit problémy a podporovat udržitelnost lokálně, cíleně, a tedy efektivněji. Cíle jsou velmi jednoduchý komunikační nástroj a při plánování dokáží identifikovat a lépe pojmenovávat problémové oblasti. Navíc představují globální jazyk, což otevírá možnost výměny zkušeností mezi městy napříč různými státy. 

Jaká je role obcí v udržitelném rozvoji, proč právě obce? 

Šíře jejich kompetencí je totiž značná. Obce jsou zodpovědné za správu a údržbu veřejných prostorů – ulic, parků, veřejných zahrad, hřišť a infrastruktury. Zajišťují také správu odpadů a úklid veřejných prostor, územní a strategický rozvoj. To zahrnuje mj. stanovování zásad pro výstavbu a rozvoj obce/města, vydávání stavebních povolení, zajištění souladu s regulačními předpisy, pořízení územní studie krajiny aj. Dále se starají o infrastrukturu – cesty, vodu a kanalizaci, dodávky elektřiny a plynu, správu veřejného osvětlení nebo veřejnou dopravu.  

Obce dále podporují a zakládají další organizace, které zajišťují např. sociální služby (domovy pro seniory, centra pro osoby se zdravotním postižením, poradenství aj.) nebo veřejnou bezpečnost a ochranu na svém území. Dále zřizují školy a školská zařízení, podporují spolky, kulturu i sport, hospodaří se svým rozpočtem, který mohou investovat na podporu udržitelných řešení a projektů.  

Obce také mohou poskytovat finanční podporu jiným neziskovým organizacím a spolkům, které se věnují například sociálním službám nebo péči o zeleň. Cílená podpora obce spolkům či neziskovkám (příspěvek na činnost, poskytování prostoru a další formy pomoci) tak může pomoci zajistit, že se některé činnosti ve veřejném prostoru nevytratí.  Tyto subjekty přispívají k aktivnímu občanství a rozvoji komunity tím, že sdružují dobrovolníky, pomáhají s péčí o krajinu, poskytují sociální nebo kulturní služby, vzdělávají atd. 

Tímto poukazujeme, jak je udržitelný rozvoj na místní úrovni organický, provázaný a komplexní mechanismus, který dá vzniknout obci, kde se dobře žije. 


Převzato: Tisková zpráva MMR


Aktuality

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies