MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

VarnsdorfTepliceLitoměřickoMostChřibskáHorní JiřetínLounyHazmburkKlínovecRoudniceKadaňFlájeChomutovDěčínPravčická bránaŘípÚstí nad LabemTolštejnRanáČeské ŠvýcarskoRubmurkŽatecErbenova vyhlídkaMilesovkaNechranice

« zpět

Aktuálně vyhlášené výzvy v OPST pro Ústecký kraj!

Aktuálně vyhlášené výzvy v OPST pro Ústecký kraj!

21.07.2023 - Operační program Spravedlivá transformace nabírá obrátek. V článku naleznete souhrnné informace o aktuálně vyhlášených výzvách pro Ústecký kraj. A to není vše. Připravují se Podnikatelské vouchery, Filmové vouchery a mnoho dalšího...


Aktuálně vyhlášené výzvy (podrobnosti na stránkách www.opst.cz):

2. výzva - Strategické projekty Ústeckého kraje - 30. 11. 2022 - 31. 12. 2023 _ Alokace 7 300 000 000 Kč - Výzva je zveřejněna za účelem finanční podpory na přípravu a realizaci strategických projektů. Je určena pro žadatele, jejichž projekty nesou status strategického projektu přiznaného Regionální stálou konferencí Ústeckého kraje.


 

6. výzva - Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji 15. 2. 2023 - 31. 12. 2023 _ Alokace 500 000 000 Kč - Předmětem výzvy je podpora staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol. Jedná se například o chemické a fyzikální laboratoře, robotické laboratoře, počítačové učebny, dílny nebo specializované jazykové učebny...

 

9. výzva - Konektivita škol v Ústeckém kraji 15. 2. 2023 - 31. 12. 2023 _ Alokace 300 000 000 Kč - Výzva řeší projekty vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na středních školách. V rámci výzvy lze pořídit koncová zařízení, např. počítače nebo tablety, ovšem do maximální výše 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.

 

12. výzva - Inovativní projekty oběhového hospodářství v Ústeckém kraji - 15. 2. 2023 - 31. 7. 2023_Alokace 940 000 000 Kč - Výzva podporuje projekty třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické recyklace ostatních a nebezpečných odpadů moderními způsoby, které v dnešní době nejsou v provozech běžné.


17. výzva - Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji - 31. 5. 2023 do 31. 8. 2023_Alokace 230 000 000 Kč - Podpora komplexních projektů digitalizace pro poskytování pečovatelských služeb včetně vzdělávacích aktivit. Výzva je specificky určena pro žadatele Ústecký kraj.   

 

23. výzva – Koncepce a příprava projektů obnovy území v Ústeckém kraji 31. 5. 2023 do 30. 6. 2024_Alokace 60 000 000 Kč - Výzva se týká pouze vymezených katastrů, které naleznete zde. Podporované aktivity: plánování a koordinace rozvoje území; příprava projektů; zpracování studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plánu územního systému ekologické stability; podpora průzkumu rozsahu znečištění horninového prostředí a návrhu řešení sanace kontaminované lokality...


26. výzva – Příroda a krajina v Ústeckém kraji - 16. 6. 2023 do 30. 6. 2024_Alokace 90 000 000 Kč - Výzva se týká pouze vymezených katastrů, které naleznete zde. Podporované aktivity: tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků; tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi; péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů...


29. výzva – Výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty v Ústeckém kraji - 27. 6. 2023 do 30. 6. 2025 - Alokace 120 000 000 Kč - Výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty, zpřístupnění lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou.32. výzva – Vzdělávání ve firmách v Ústeckém kraji 26. 7. 2023 do 31. 12. 2024 - Alokace 500 000 000 Kč - Výzva podpoří profesní vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců ve firmách zasažených transformací.

 

 


Aktuality

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies