MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Horní JiřetínVarnsdorfTolštejnKlínovecChomutovŘípNechraniceLitoměřickoPravčická bránaHazmburkRoudniceRanáÚstí nad LabemMilesovkaKadaňTepliceRubmurkDěčínŽatecChřibskáČeské ŠvýcarskoErbenova vyhlídkaMostFlájeLouny

« zpět

200 miliónů Kč na Brownfiledy v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji!

200 miliónů Kč na Brownfiledy v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji!

03.06.2022 - Oprávněnými žadateli jsou územní samosprávné celky.Bližší informace o výzvě naleznete ZDE...

Státní fond podpory investic vyhlašuje dne 1. června 2022 výzvy k podávání žádostí o dotaci nebo úvěr do programu Brownfiledy dle nařízení vlády č. 496/2020 Sb., v platném znění, pro rok 2022.

První z nich směřuje na území Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje a disponuje prostředky ve výši 200 000 000,- Kč. Druhá z výzev pak cílí do ostatních oblastí mimo výše uvedených regionů s alokací 300 000 000,- Kč.

Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží (dále jen „Brownfield“) prostřednictvím dotace nebo úvěru (dále jen „podpora“). Cílem programu je revitalizace nevyužívaných a zanedbaných Brownfieldů, které dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití Brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti. Předmětem podpory je Brownfiled, jímž se rozumí území sestávající z pozemku nebo pozemků a nemovitých staveb na nich se nacházejících, pokud: 1. součet zastavěné plochy území dosahuje výměry alespoň 300 m2 nebo podíl zastavěné plochy území dosahuje nejméně 20 % celkové výměry území a 2. stavby, které jsou součástí území, s výjimkou pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, oplocení, opěrné zdi a inženýrské sítě, nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a ke dni podání žádosti nejsou využívány. Podpora je poskytována na revitalizaci Brownfieldu, kterou vznikne občanské vybavení.


Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 01.08.2022 a končí dnem 31.10.2022 (včetně).


Monitoring OP/ dotační bulletin pro obceAktuality/výzvy/ NDT, OP...

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies