MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

MilesovkaNechraniceTolštejnErbenova vyhlídkaKlínovecMostRoudnicePravčická bránaŽatecRanáVarnsdorfŘípChřibskáHorní JiřetínČeské ŠvýcarskoLitoměřickoÚstí nad LabemLounyFlájeTepliceRubmurkChomutovDěčínHazmburkKadaň

Aktuality

4.11.2019

Zveme vás na Veletrh „Jak na společné vzdělávání ?“ III., který se koná 12.11.2019 v Muzeu města Ústí nad Labem. Bližší informace naleznete zde.1.11.2019

Dne 14.10.2019 proběhl v Praze úvodní seminář Roadshow  IROP - Praha - představení Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 20127 . Videa a prezentace naleznete zde.27.8.2019

Zveme vás na konferenci „SMART CITIES od A do Z“, která se koná 19. září 2019 v Praze. Více o konferenci naleznete na http://www.semkon.cz/akce/smartcities

V případě dotazů kontaktujte manažera konference, Soňu Miňovskou na čísle 774 457 267, 222 231 227 nebo na minovska@semkon.cz.20.8.2019

Zveme vás na čtvrtý ročník startupového festivalu Festup, který se uskuteční 22. října od 11:00 v prostorách Pedagogické fakulty UJEP (Ústí nad Labem, České mládeže 8). Festival je výjimečnou akcí, na které mohou žáci získat cenné zkušenosti i důležité kontakty z praxe. Žáci hledající praxi či brigádu, se mohou zúčastnit „HR rande“ – rychlých seznamovacích koleček s firmami a startupy, které hledají posilu do týmu. Přichystána je také soutěž podnikatelských nápadů, se kterými mohou žáci nejen odstartovat svou kariéru, ale také vyhrát ve festivalové soutěži iPhone a další ceny.

Více informací včetně programu a registračního formuláře najdete na webu www.festup.cz, případně se neváhejte obrátit přímo na organizátory – Inovační centrum Ústeckého kraje (vanova@icuk.cz / 602 355 981).

Akce probíhá pod záštitou PhDr. Martina Kliky, MBA, DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje a RNDr. Martina Baleje, Ph.D., rektora UJEP.12.8.2019

Mapování absorpční kapacity regionů

v rámci přípravy možných výzev v programu TECHNOLOGIE v Operačním programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je prováděno ve spolupráci s Národním týmem programu RE:START a Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Dotazník naleznete na:  https://www.surveymonkey.com/r/RestartOPPIK k vyplnění nejpozději do 20. 8. 2019.

Výsledky tohoto šetření se mohou následně promítnout do nastavení výzev určených pro realizaci projektů na území strukturálně postižených regionů.11.6.2019

Regionální stálá konference Ústeckého kraje ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování pořádá dne 26.6.2019 od 10 do 12 hodin v Ústí nad Labem Seminář k dotačnímu programu Výstavba pro obce. Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce.10.6.2019

Mediální dům Economia a Eurocentrum Ústí připravují diskuzní Setkání s regionálními stakeholdery k budoucnosti rozpočtu EU po roce 2020 pohledem Ústeckého kraje. Akce se koná 17. června od 10 do 12 hodin na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Bližší informace naleznete zde.15. 5. 2019

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací?

Odpověď přinese nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce", její text naleznete zde:

https://mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/MMR-Prave-vychazi-publikace-Narodni-dotacni-zdroj18. 4. 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR představilo novou podobu mapového serveru, který je určen nejen pro státní správu a samosprávu.

V přehledu vrstev naleznete např.: Vesnice roku, území MAS (CLLD), vymezení mikroregionů a další.

Připravují se:  mapové zobrazení Územní dimenze, mapové podklady ke strategii regionálního rozvoje 2021+ a další.4. 3. 2019

Design jako účinný marketingový nástroj v průmyslu - CzechInvest

Akce se koná 26. 3. 2019 od 10:00 do 14:00 v Ústí nad Labem. Bližší informace naleznete zde.20.2.2019

 Výzva č.78 Energetické úspory v bytových domech III

 K 18. 2. 2019 zbývá ještě 72% alokovaných finančních prostředků určených na zateplení bytových domů.  Více informací naleznete zde:

http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II

Oprávnění žadatelé: Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících; Společenství vlastníků jednotek; Bytová družstva 

Ukončení příjmu žádostí: 29. 11. 20197.2.2019

Konzultační den CzechInvestu, API a CzechTrade

Akce se koná 26. 2. 2019 od 10:00 do 15:00 hodin v Mostě. Bližší informace naleznete zde.7.1.2019

Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019

Dne 3. ledna 2019 vyhlásil Ústecký kraj dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“.  Příjem žádostí se uskuteční od 4. 2. do 8. 3. 2019.

Více informací na webových stránkách Ústeckého kraje („Dotace a granty“) – „Podpora začínajících podnikatelů“ nebo na seminářích pro žadatele, které se budou konat 23. 1. a 13. 2. 2019.    Přihlášky na semináře se přijímají prostřednictvím on-line formuláře, který je umístěn zde.13.12.2018

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá dne 19. prosince 2018 od 10.00 do 13.00 hodin v Praze seminář na téma:

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY NA ROK 2019

  1. Podpora rozvoje regionů 2019+
  2. Podpora revitalizace území
  3. Bezbariérové obce
  4. Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách
  5. Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 2019

Kapacita semináře byla již naplněna, avšak z důvodu velkého zájmu

je možnost se pro virtuální účast na semináři přihlásit on line 19.12. 2018 od 10 hodin  na stránce ČTK zde.

V prezentaci z již uskutečněného semináře v Hradci Králové naleznete základní informace.

Bližší informace o podporovaných tématech, zaměření dotačních titulů, termínech a podmínkách pro podání žádost, jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj:


12.11.2018

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Plzeňského kraje připravilo na 4.12.2018 v Plzni seminář věnovaný připravovaným národním dotačním programům. Více informací naleznete v programu. K účasti na seminář je nutné se registrovat ZDE nejpozději do 2. prosince 2018.


12.11.2018

Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s RSK pořádá dne 10.12.2018 v Ústí nad Labem seminář Jak řešit (spekulativní) dluhy vlastníka bytové jednotky?1.11.2018

Národní institut dalšího vzdělávání hledá zapálené matikáře, češtináře, učitele IT a aktivní ředitele škol.

Více informací  o projektu SYPO (Systém podpory pedagogických pracovníků) naleznete zde nebo na www.nidv.cz/lide22.10.2018

Dovolujeme si vás informovat o nadcházejících akcích:

Dne 1. listopadu 2018 proběhne Veletrh polytechnických předmětů (BI, FY, CH). Více informací naleznete ZDE.

Dne 6. listopadu 2018 proběhne Veletrh „Jak na společné vzdělávání?". Registrace na jednotlivé semináře naleznete ZDE.

Dne 15. listopadu 2018 proběhne Veletrh gramotností (ČG, MG, DG). Více informací naleznete ZDE.19.10.2018

Ve dnech 11. - 12. října 2018 se v Karlových Varech uskutečnilo 11. zasedání Národní stálé konference, více informací naleznete zde.

Mimo jiné byl MMR představen Návrh implementace Národní koncepce politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 . Byly prezentovány dvě varianty počtu a zaměření operačních programů v budoucím období, jejich výhody a nevýhody a doporučení MMR.


18.6.2018

Dovolujeme si vás informovat o zahájení aktualizace „Krajského akčního plánu vzdělávání – Rámec pro investice do infrastruktury(dále jen RI), která bude ukončena dne 31. 7. 2018 v 12:00.

RI je možné aktualizovat dvěma způsoby:


  1. V případě nového investičního záměru je třeba podat Žádost o zařazení investičního záměru do Rámce pro investice do infrastruktury, kterou naleznete ZDE. Při požadavku na zařazení investice školy (SŠ a VOŠ) do RI je základním předpokladem souhlas zřizovatele s investičním záměrem školy.
  2. V případě potřeby doplnění již zařazeného investičního záměru nám prostřednictvím e-mailu zašlete požadované změny. Investiční záměr v e-mailu identifikujte pomocí pořadového čísla, názvu školy a názvu projektu.

Platnou verzi RI naleznete ZDE.

Vaše žádosti zasílejte na adresu saskova.k@kr-ustecky.cz do 31. 7. 2018 do 12:00.


18.5.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest vyhlašuje Výzvu II-2018 programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem programu je nalézt a aplikovat řešení problémů brownfieldů a prostřednictvím jejich nového využití přispět k hospodářskému oživení znevýhodněných regionů. Žadatelé o dotaci, obce a kraje, mohou na letošní rok využít alokaci ve výši 180 mil. Kč.


17.5.2018


17.5.2018

Ústecký kraj ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje a Radou kvality ČR vyhlašují již 4. ročník soutěže „Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Zúčastnit se mohou všechny podnikatelské subjekty, organizace veřejného sektoru i obce. Sběr přihlášek a dotazníků probíhá od 1. května 2018 do 20. června 2018. Více informací a potřebné formuláře naleznete na www.kr-ustecky.cz  a www.hsr-uk.cz.


 25.4.2018

Nová publikace Komunitární programy - příležitosti pro obce a města radí městům a obcím, kde a jak mohou čerpat dotace na mezinárodní projekty. K dispozici je zdarma v elektronické podobě na www.smocr.cz.


11.4.2018

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se v budově Městského muzea v Ústí nad Labem uskuteční Kulatý stůl se zástupci projektu „Laboratoř Nadace Vodafone“.

Více informací a odkaz na přihlášení naleznete ZDE.


10.4.2018

Starosto, projektu – Svaz měst a obcí České republiky

Společnost MEPCO zpracovala pro Svaz měst a obcí ČR interaktivní modul, který má poskytnout prvotní orientaci v celém procesu projektové přípravy a realizace. Více informací naleznete zde - www.projektuj.smocr.cz

ext clanekStatostoprojektujRSK_28_3.pdf


20.3.2018

Evropská komise dnes spustila internetový portál WiFi4EU. Program nabízí obcím poukázky v hodnotě 15 000 EUR na zřízení wi-fi hotspotů ve veřejných prostorách, např. knihovnách, muzeích, veřejných parcích či na náměstích. Více: https://ec.europa.eu/czech-republic/news/180320_wifi4eu_portal_cs


9. Zasedání Národní stálé konference

se uskutečnilo ve dnech 14. - 15. března 2018 v Jindřichově Hradci, více informací zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/NSK


17. Zasedání Regionální stálé konference Ústeckého kraje

proběhlo dne 8. 3. 2018 od 10:00 hod v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje. Na zasedání RSK ÚK navázalo jednání Krajské dozorčí rady programu RE:START pro Ústecký kraj.


28.2.2018

Společné zasedání pracovních skupin Zaměstnanost, Infrastruktura, Cestovní ruch a Ekonomický rozvoj při RSK se konalo dne 21.2.2018 v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje


28.2.2018

MAS Labské skály vyhlásila výzvy na podporu sociálních služeb a sociálního podnikání. Jak podporu provozu (z OPZ), tak investiční záměry(z IROP). V případě, že uvažujete Vy sami  o záměru podat žádost o dotaci z těchto výzev nebo víte o někom, kdo by takový záměr měl, neváhejte kontaktovat pracovníky MAS Labské skály (OPZ P. Šofrová tel. 731 485 975, IROP J. Bischoffiová tel. 722 944 947) a zúčastnit se jejich seminářů pro potencionální žadatele, kde budou poskytnuty všechny potřebné informace. 

z Operačního programu Zaměstnanost výzva č. 5 - Podpora provozu sociálních služeb 
doba trvání výzvy 26. 2. 2018 - 30. 4. 2018
odkaz:http://www.maslabskeskaly.cz/nove-obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-opz/5-vyzva/
seminář pro žadatele 9.3. 2018  13 - 16 hod - pozvánka


z Operačního programu Zaměstnanost výzva č. 6 - Podpora provozu sociálního podnikání 
doba trvání výzvy 26. 2. 2018 - 30. 4. 2018
odkaz:http://www.maslabskeskaly.cz/nove-obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-opz/6-vyzva/
seminář pro žadatele 12.3. 2018  13 - 16 hod - pozvánka

z IROP  výzva č. 7  - Podpora provozu sociálního podnikání - investice
doba trvání výzvy 12. 2. 2018 - 15. 5. 2018
odkaz:http://www.maslabskeskaly.cz/nove-obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-irop/7-vyzva/
seminář pro žadatele 9.3. 2018  9 - 12 hod - pozvánka

z IROP  výzva č. 6  - Sociální služby a komunitní centra - investiční záměry
doba trvání výzvy 12. 2. 2018 - 15. 5. 2018
odkaz:http://www.maslabskeskaly.cz/nove-obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-irop/6-vyzva/
seminář pro žadatele 9.3. 2018  9 - 12 hod - pozvánka

Pracovníci MAS Labské skály se těší na spolupráci.


Aktuality

© 2019 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí