MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

KadaňPravčická bránaŘípChřibskáLounyMostTolštejnFlájeLitoměřickoKlínovecRoudniceHazmburkDěčínÚstí nad LabemTepliceErbenova vyhlídkaNechraniceMilesovkaRanáČeské ŠvýcarskoRubmurkŽatecVarnsdorfHorní JiřetínChomutov

Aktuality


3.4.20

Stanovisko Ministerstva vnitra k možnostem obcí dočasně snížit nájemné vybírané z obecního majetku v době trvání nouzového stavu. Má-li obec v úmyslu podpořit své obyvatele či osoby podnikající na jejím území tím, že v souvislosti s trvajícím nuceným stavem a krizovými či mimořádnými opatřeními, které mají bránit šíření onemocnění COVID-19, poskytne úlevy z povinnosti hradit nájemné z užívaného obecního majetku, může postupovat některým z následujících (typických) způsobů. Bližší podrobnosti naleznete zde...


1.4.2020

V níže přiložených odkazech naleznete aktuální možnosti podpory připravené pro podnikatele a živnostníky, které jsou připraveny jako pomoc v boji s následky pandemie koronaviru.  Aktualizované znění k 26. 3. 2020. Opatření OSVČ. Opatření firmy.


31.3.2020

Vláda schválila (k 23. 3. 2020) aktualizaci programu ochrany zaměstnanosti Antivirus (MPSV). Má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Pomoc je učena primárně zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy. Příspěvek bude poskytován  na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19. Více zde...31.3.2020 

Současná nelehká situace připravila pro většinu z nás celou řadu neočekávaných situací, které je třeba řešit. Rozšíření nákazy koronaviru a zavedení preventivních opatření je pro občany i podnikatele zcela novou situací, na kterou většina z nich nedokáže adekvátně právně reagovat. Skupina advokátů a advokátních kanceláří z ČR i Slovenska se proto spojila a vytváří unikátní projekt Právo v roušce, ve kterém v pondělí (23.3.) zpřístupnila aktuální právní tipy, postupy a vzory právních dokumentů pro stávající krizové situace. Informace a dokumenty by měly lidem i firmám pomoci lépe zvládnout nenadálou tíživou situaci. 25.3.2020

Na webových stránkách Ústeckého kraje jsme pro Vás, učitele, zprostředkovali možnost volně navštívit pestrou škálu webinářů, které Vám přiblíží téma online výuky. Vše naleznete pod uvedených odkazem: https://www.kr-ustecky.cz/ucitelum/d-1742748/p1=259427. Zároveň na stránkách naleznete i aktuální dění z regionu v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19.16.3.2020 S ohledem na současnou situaci a vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky, jako reakci na šíření viru způsobujícího nemoc Covid-19, došlo rozhodnutím předsedy RSK ÚK, hejtmana Oldřicha Bubeníčka, z preventivních důvodů k zrušení jednání Regionální stále konference (RSK), které mělo proběhnout, dne 23. 3. 2020, i za účasti zástupců tripartity Ústeckého kraje. 

Zároveň sekretariát RSK připraví všechny potřebné poklady pro realizaci hlasování PER ROLLAM, aby došlo k zajištění včasného projednání relevantních aktivit i dokumentů.


16.3.2020 Páteční dopoledne, dne 6.3.2020, patřilo setkání členům Pracovních skupin (PS) Cestovní ruch, Ekonomický rozvoj, Infrastruktura a Zaměstnanost. Hlavním tématem pracovního jednání byl primárně návrh aktualizace čtvrtého akčního plánu (AP4) strategie RE:START. S tématem seznámila přítomné vedoucí PS Ekonomický rozvoj Gabriela Nekolová, DiS., která následně případné nejasnosti osvětlila i v probíhající diskuzi. Na žhavé téma navázala svým příspěvkem o vývoji nezaměstnanosti v Ústeckém kraji, vedoucí PS Zaměstnanost, Ing. Dagmar Prošková. Zápis z proběhlého pracovního setkání členů PS naleznete zde.


3.3.2020  Obce, města a kraje, které na svém území disponují objekty typu brownfield, tedy chátrajícími nevyužitými objekty, mohou od dnešního dne žádat o finanční podporu na jejich obnovu. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro ně v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů připravilo celkem 260 milionů korun. Podmínkou je budoucí podnikatelské využití revitalizovaných lokalit. Míra dotace je odstupována dle "velikosti" žadatele. Obce do 500 obyvatel, mohou dosáhnout až na 95% spoluúčast. Bližší informace naleznete zde...


2.3.2020 Ve dnech 26. 2. a 27. 2. se v Broumově, nedaleko hranic se soudním Polskem, uskutečnilo 15. zasedání Národní stále konference. Zástupci MMR, IT, CLLD, samospráv a dalších subjektů diskutovali nad současným a připravovaným programovým obdobím. Prezentaci z plenárního zasedání naleznete zde


25.2.2020 Lhůta pro předkládání projektů do dotačního programu "Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020"vyhlášeného Ústeckým krajem se krátí. Případní zájemci mají možnost své žádosti předkládat nejpozději do 9.3.2020 na podatelnu KÚÚK. Alokované částka ve výši 4 000 000,- Kč bude rozdělena mezi úspěšné žadatele. Maximální částka pro jednoho žadatele pak činí 200 tis. Kč. Bližší informace k programu se dozvíte na stránkách Ústeckého kraje19.2.2020 Státní fond rozvoje bydlení pořádá v pondělí 23. března celodenní konferenci určenou starostům a zastupitelům obcí a měst. V dopoledním programu představí dotační a úvěrové programy určené obcím, odpoledne bude vyhrazené externím přednášejícím. Bližší informace a odkaz na přihlášení naleznete zde...14.2.2020 Seminář "Dotační příležitosti pro obce a města" přinesl kvalitní náhled zejména na problematiku objektů typu "Brownfield" a možnosti čerpání dotačních prostředků, ať již na jejich komerční či nekomerční využití. Zájem z řad zástupců obcí byl o dané téma enormní, což dokazuje i více než osm desítek účastníků. Prezentace jednotlivých přednášejících naleznete na následujících odkazech. RE: START - Andrea Langhammerová - MMR;  Dotační programy MPO pro obce a kraje - Mgr. Jan Hana, MPO; Národní databáze brownfieldů - Alena Hájková, Czech Invest; Horizon 2020 Projekt TRACER - Ing. Markéta Hendrychová, Ph.D.; Program na regeneraci nepodnikatelských brownfieldů - Ing. Miroslava Tichá, MMR.


Logo Api7.2.2020 Agentura pro podnikání a inovace Vás ve spolupráci s Agenturou CzechInvest a Ministerstvem průmyslu a obchodu srdečně zve na Seminář k novele zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a k aktuální podpoře z OP PIK pro Ústecký kraj. Akce proběhne ve úterý 18. února 2020 v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Více informací naleznete na přiloženém odkazu.


6.2.2020 Státní fond životního prostředí ČR, jako zprostředkovatel Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu,“ financovaného z Norských fondů 2014 – 2021, vyhlásil výzvu č. SGS-3.Výzva je zaměřena na tvorbu strategických dokumentů stanovujících dlouhodobý přístup k problémům souvisejících se změnou klimatu a identifikujících vhodná adaptační a/nebo mitigační opatření na lokální a  regionální úrovni. Tento typ dokumentu je souhrnně označován jako tzv. Adaptační strategie. Výše podpory, která může být v rámci jednoho projektu udělena, je minimálně 130 tis. korun   (5 000 eur) a maximálně 1,3 mil. korun (50 000 eur), příspěvek může činit až 90% způsobilých výdajů. Bližší informace...30.01.2020

Zveme Vás na seminář Dotační příležitosti pro obce a města, který se uskuteční 11. 02. 2020 v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje. Cílem semináře je představit zástupcům měst a obcí dotační příležitosti v rámci národních dotačních programů, včetně aktuálně vyhlášených výzev. Bližší informace naleznete v pozvánce na akci.10.12.2019

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ve specifickém cíli 2.4 Vzdělávání výzvu IROP č. 92 " Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony" s alokací 265 mil. Kč. Bližší informace o výzvě naleznete zde.20.11.2019

Vláda ČR dne 4. listopadu 2019 schválila novou podobu STRATEGIE REGIONÁLNÍ POLITIKY ČR 2021+. Její aktuální podobu a další informace naleznete na webu územní dimenze.18.11.2019

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 15. listopadu 2019 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora revitalizace území.11.11.2019

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 21. října 2019 vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení.4.11.2019

Zveme vás na Veletrh „Jak na společné vzdělávání ?“ III., který se koná 12.11.2019 v Muzeu města Ústí nad Labem. Bližší informace naleznete zde.1.11.2019

Dne 14.10.2019 proběhl v Praze úvodní seminář Roadshow  IROP - Praha - představení Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 20127 . Videa a prezentace naleznete zde.27.8.2019

Zveme vás na konferenci „SMART CITIES od A do Z“, která se koná 19. září 2019 v Praze. Více o konferenci naleznete na http://www.semkon.cz/akce/smartcities

V případě dotazů kontaktujte manažera konference, Soňu Miňovskou na čísle 774 457 267, 222 231 227 nebo na minovska@semkon.cz.20.8.2019

Zveme vás na čtvrtý ročník startupového festivalu Festup, který se uskuteční 22. října od 11:00 v prostorách Pedagogické fakulty UJEP (Ústí nad Labem, České mládeže 8). Festival je výjimečnou akcí, na které mohou žáci získat cenné zkušenosti i důležité kontakty z praxe. Žáci hledající praxi či brigádu, se mohou zúčastnit „HR rande“ – rychlých seznamovacích koleček s firmami a startupy, které hledají posilu do týmu. Přichystána je také soutěž podnikatelských nápadů, se kterými mohou žáci nejen odstartovat svou kariéru, ale také vyhrát ve festivalové soutěži iPhone a další ceny.

Více informací včetně programu a registračního formuláře najdete na webu www.festup.cz, případně se neváhejte obrátit přímo na organizátory – Inovační centrum Ústeckého kraje (vanova@icuk.cz / 602 355 981).

Akce probíhá pod záštitou PhDr. Martina Kliky, MBA, DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje a RNDr. Martina Baleje, Ph.D., rektora UJEP.12.8.2019

Mapování absorpční kapacity regionů

v rámci přípravy možných výzev v programu TECHNOLOGIE v Operačním programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je prováděno ve spolupráci s Národním týmem programu RE:START a Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Dotazník naleznete na:  https://www.surveymonkey.com/r/RestartOPPIK k vyplnění nejpozději do 20. 8. 2019.

Výsledky tohoto šetření se mohou následně promítnout do nastavení výzev určených pro realizaci projektů na území strukturálně postižených regionů.11.6.2019

Regionální stálá konference Ústeckého kraje ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování pořádá dne 26.6.2019 od 10 do 12 hodin v Ústí nad Labem Seminář k dotačnímu programu Výstavba pro obce. Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce.10.6.2019

Mediální dům Economia a Eurocentrum Ústí připravují diskuzní Setkání s regionálními stakeholdery k budoucnosti rozpočtu EU po roce 2020 pohledem Ústeckého kraje. Akce se koná 17. června od 10 do 12 hodin na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Bližší informace naleznete zde.15. 5. 2019

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací?

Odpověď přinese nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce", její text naleznete zde:

https://mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/MMR-Prave-vychazi-publikace-Narodni-dotacni-zdroj18. 4. 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR představilo novou podobu mapového serveru, který je určen nejen pro státní správu a samosprávu.

V přehledu vrstev naleznete např.: Vesnice roku, území MAS (CLLD), vymezení mikroregionů a další.

Připravují se:  mapové zobrazení Územní dimenze, mapové podklady ke strategii regionálního rozvoje 2021+ a další.4. 3. 2019

Design jako účinný marketingový nástroj v průmyslu - CzechInvest

Akce se koná 26. 3. 2019 od 10:00 do 14:00 v Ústí nad Labem. Bližší informace naleznete zde.20.2.2019

 Výzva č.78 Energetické úspory v bytových domech III

 K 18. 2. 2019 zbývá ještě 72% alokovaných finančních prostředků určených na zateplení bytových domů.  Více informací naleznete zde:

http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II

Oprávnění žadatelé: Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících; Společenství vlastníků jednotek; Bytová družstva 

Ukončení příjmu žádostí: 29. 11. 20197.2.2019

Konzultační den CzechInvestu, API a CzechTrade

Akce se koná 26. 2. 2019 od 10:00 do 15:00 hodin v Mostě. Bližší informace naleznete zde.7.1.2019

Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019

Dne 3. ledna 2019 vyhlásil Ústecký kraj dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“.  Příjem žádostí se uskuteční od 4. 2. do 8. 3. 2019.

Více informací na webových stránkách Ústeckého kraje („Dotace a granty“) – „Podpora začínajících podnikatelů“ nebo na seminářích pro žadatele, které se budou konat 23. 1. a 13. 2. 2019.    Přihlášky na semináře se přijímají prostřednictvím on-line formuláře, který je umístěn zde.13.12.2018

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá dne 19. prosince 2018 od 10.00 do 13.00 hodin v Praze seminář na téma:

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY NA ROK 2019

  1. Podpora rozvoje regionů 2019+
  2. Podpora revitalizace území
  3. Bezbariérové obce
  4. Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách
  5. Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 2019

Kapacita semináře byla již naplněna, avšak z důvodu velkého zájmu

je možnost se pro virtuální účast na semináři přihlásit on line 19.12. 2018 od 10 hodin  na stránce ČTK zde.

V prezentaci z již uskutečněného semináře v Hradci Králové naleznete základní informace.

Bližší informace o podporovaných tématech, zaměření dotačních titulů, termínech a podmínkách pro podání žádost, jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj:

Aktuality

© 2020 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí