Vzdělávání, věda a výzkum

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Vzdělávání, věda a výzkum


Ústecký kraj je regionem s nejnižším počtem vysokoškolsky vzdělaných lidí a největším počtem obyvatel jen se základním vzděláním v republice, což má vliv na podnikatelské prostředí, trh práce, nabídku zaměstnavatelů, a tím i na úroveň a kvalitu života v kraji. Návod, jak tuto nepříznivou situaci změnit, může přinést Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje.

Cílem tohoto dokumentu je podpora kvality vzdělávání se zavedením priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxe zejména středních a vyšších odborných škol. Plánování strategických kroků vedoucí ke zlepšení kvality předškolního a základního vzdělávání je realizováno pomocí Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání .

Proces přípravy a realizace Krajského akčního plánu vzdělávání v Ústeckém kraji zaštiťuje Pracovní skupina vzdělávání, která je složena ze zástupců důležitých aktérů ve vzdělávání v území. Odbornost a pokračování akčního plánování prostřednictvím spolupráce aktérů v území, odborné zaměření při diskuzích, workshopech, seminářích i tematických setkání zajišťují odborné minitýmy.

Aby se důležité informace šířily co nejrychleji a nejefektivněji, byla na sociální síti Facebook vytvořena skupina Krajský akční plán vzdělávání.


Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje je naplňován řadou investičních i neinvestičních projektů. Bližší informace o těchto projektech naleznete v menu na levé straně.


zrušit filtr

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
- - -
01.11.

Veletrh polytechnických předmětů (BI, FY, CH) »

OMS biologie »

OMS chemie »

OMS fyzika »

02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.

Veletrh „Jak na společné vzdělávání II ??“ »

Setkání KARIPO Chomutov »

07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.

Veletrh gramotností (ČG, MG, DG) »

OMS digitální gramotnost »

16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.

Setkání expertů OMS inkluze »

23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
01.12.

 

 

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání a realizuje jej Odbor strategie, přípravy a realizace projektu.

 

Vzdělávání, věda a výzkum

© 2018 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí