Vzdělávání, věda a výzkum

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Vzdělávání, věda a výzkum


Ústecký kraj je regionem s nejnižším počtem vysokoškolsky vzdělaných lidí a největším počtem obyvatel jen se základním vzděláním v republice, což má vliv na podnikatelské prostředí, trh práce, nabídku zaměstnavatelů, a tím i na úroveň a kvalitu života v kraji. Návod, jak tuto nepříznivou situaci změnit, může přinést Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje.

Cílem tohoto dokumentu je podpora kvality vzdělávání se zavedením priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxe zejména středních a vyšších odborných škol. Plánování strategických kroků vedoucí ke zlepšení kvality předškolního a základního vzdělávání je realizováno pomocí Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání .

Proces přípravy a realizace Krajského akčního plánu vzdělávání v Ústeckém kraji zaštiťuje Pracovní skupina vzdělávání, která je složena ze zástupců důležitých aktérů ve vzdělávání v území. Odbornost a pokračování akčního plánování prostřednictvím spolupráce aktérů v území, odborné zaměření při diskuzích, workshopech, seminářích i tematických setkání zajišťují odborné minitýmy.

Aby se důležité informace šířily co nejrychleji a nejefektivněji, byla na sociální síti Facebook vytvořena skupina Krajský akční plán vzdělávání.


Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje je naplňován řadou investičních i neinvestičních projektů. Bližší informace o těchto projektech naleznete v menu na levé straně.


zrušit filtr

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
- - - - -
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.

Vystoupení žáků z logopedických kroužků »

05.12.

společné jednání minitýmu KAP a OMS IKAP »

06.12.

Společné jednání minitýmu KAP a OMS IKAP (experti, mentoři) - ŠIKK »

Vystoupení žáků z logopedických kroužků »

07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.

Setkání realizačního týmu Společně na trhu práce »

14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.

Schůzka mentorů s lídry OMS »

20.12.

Setkání expertů OMS »

21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.

 

 

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání a realizuje jej Odbor strategie, přípravy a realizace projektu.

 

Testy pro IKAP naleznete zde:

Vzdělávání, věda a výzkum

© 2018 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí