Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

TolštejnTepliceLitoměřickoChřibskáRoudniceRubmurkPravčická bránaŽatecFlájeÚstí nad LabemMilesovkaHorní JiřetínKadaňErbenova vyhlídkaDěčínLounyKlínovecMostNechraniceChomutovČeské ŠvýcarskoVarnsdorfRanáŘípHazmburk

Územní dimenze

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z ESI fondů ve specifických typech území podporující konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojovém potenciálu) ČR a zohledňující vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru).

Smyslem uplatnění územní dimenze je zohlednění specifických regionálních potřeb či regionálních rozdílů v programech ESI fondů, a to z hlediska např. územních aktérů a jejich spolurozhodovacích pravomocí, míry subsidiarity, diferencovaně dle vymezených území.

V Národním dokumentu k územní dimenzi ČR 2014 – 2020 byly na základě provedených analýz identifikovány určité typy (kategorie) území, funkčních celků či tematických regionů, v nichž je účelné cíleně soustředit podporu z ESI fondů z důvodů efektivnějšího vyřešení problému či posílení daného potenciálu. Jedná se o následující typy (kategorie) území (které se mohou v určitých případech překrývat):

  • území, v nichž se koncentrují sociální problémy
  • území, v nichž je potřebné se soustředit na posílení trhu práce podnikatelského sektoru
  • území, která jsou cílem efektivní podpory vzdělávací soustavy a sociální oblasti na základě identifikovaných potřeb řešených ve funkčních regionech
  • území s potřebou koncepčního řešení dopravní dostupnosti
  • území se specifickými potřebami v oblasti životního prostředí
  • urbánní území, venkovský prostor a ostatní specifická území mimo výše uvedená (dle dostupnosti internetu, území s přírodním a kulturním dědictvím…).

Územní dimenze vymezená dle Národního dokumentu k územní dimenzi bude v programech ESI fondů realizována prostřednictvím:

1) projektů (s výjimkou integrovaných projektů) v rámci specifických výzev

2) integrovaných nástrojů (naplňovanými integrovanými projekty) v území, kde podle místních podmínek bude možné, vhodné a účelné tyto projekty navzájem propojit či navázat, a dosáhnout tak jejich vzájemným spolupůsobením žádoucích účinků na/pro/v území, budou tyto provázané projekty realizovány na základě integrované strategie


http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Uvod


Územní dimenze

© 2017 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 


 
     

 

upd. 19.4.2016