Vzdělávání, věda a výzkum

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Teplice 19. 9. 2019

Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)Podpora kariérového poradenstvíSETKÁNÍ KARIPO STAVEBNICTVÍTeplice 19. 9. 2019

© 2018 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí