MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)

Ústecký kraj  aktivně podporuje zvyšování kvality výuky ve všech úrovních školství. V roce 2017 byla zahájena realizace projektu s názvem „Systémové řešení – motivace a vzdělávání pedagogů“ (IKAP A), jehož cílem je komplexní soubor kroků podporujících vzdělávací možnosti v rámci MŠ, ZŠ i SŠ.

Projekt zahrnuje aktivity v oblasti matematické, čtenářské i digitální gramotnosti a polytechniky,  kde se zaměřujeme na fyziku, chemii a přírodopis/biologii. Neopomíjí ani spolupráci škol a firem i společné vzdělávání.

Pro tyto oblasti jsme vytvořili Odborné metodické skupiny (OMS)  vedené krajskými metodiky, jejichž úkolem je tvorba vzdělávacích programů na míru či motivačních programů podporujících rozvoj systémové spolupráce pedagogů. S vytvořenými mobilními centry kolegiální podpory (MCKP) navštěvujeme přímo v sídlech mateřské, základní i střední školy, které si mohou tuto návštěvu dohodnout přímo u krajských metodiků. Seznam všech programů MCKP naleznete zde. Pomůcky, které jsou používány v rámci výjezdů MCKP, si školy mohou zdarma vypůjčit v naší půjčovně.

V oblasti spolupráce škol a firem se podařilo již v začátcích oslovit mnoho podnikatelských subjektů a to prostřednictvím Okresních hospodářských komor, které s firmami řeší možnosti zapojení žáků do praxí, návštěvy ve firmách atd.

V rámci kariérového poradenství je jako partner projektu zapojena Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, prostřednictvím které byly zřízeny pozice koordinátorů kariérového poradenství.


Projekt je komplementární s projektem Cílená podpora škol při naplňování KAP1 (I-KAP B).


ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINY

AKCE A UDÁLOSTI

ADMINISTRATIVA

KONTAKTY A PARTNEŘIzrušit filtr

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
- -
01.05.
02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.

Setkání KARIPO – Elektrotechnika Ústí nad Labem + Děčín »

08.05.
09.05.

OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s experty »

Setkání OMS Chemie - 9.5. 2019, Unipetrol »

10.05.
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.

Setkání KARIPO – Elektrotechnika Chomutov, Most, Louny »

15.05.
16.05.
17.05.
18.05.
19.05.
20.05.
21.05.
22.05.
23.05.
24.05.
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.Projekt s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368 je financován z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání a realizuje jej Odbor strategie, přípravy a realizace projektu. Celkový rozpočet projektu je cca 49 mil. Kč, z toho je téměř 90 % finančních prostředků určeno na přímé aktivity.Testy pro IKAP naleznete zde:

Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)

© 2019 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí