MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Společně na trhu práce


Rádi bychom Vám usnadnili navázání spolupráce se středními školami v Ústeckém kraji.  

Databáze spolupráce škol a firem

Databáze je dostupná na adrese: http://rskuk.cz/databaze-spoluprace-skol-a-firem-v-uk

DOKUMENTY:

ext Kontakty_OMS_spoluprace.pdf 

Tato publikace vytvořená v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je určená, jak zástupcům středních škol, tak zástupcům firem a zaměstnavatelských svazů, kteří se plánují angažovat se (nebo se již angažují) ve výchově a vzdělávání žáků SŠ.  ext Kracime_Pospolu.pdf


Vzory smluv potřebné k navázání spolupráce škola x firma:

ext Doporuceni.pdf  ext Vzor_dohoda-nezletileho-zaka-a-zamestnavatele.pdf ext Vzor_dohoda-plnoleteho-zaka-a-zamestnavatele.pdf

AKTUALITY


Ústecký kraj v rámci projektu IKAP A  a ve spolupráci s Okresními hospodářskými komorami Ústeckého kraje od  září 2017 provádí dotazníkové šetření ve firmách napříč celým Ústeckým krajem. Toto dotazníkové šetření se zaměřuje především na oblast spolupráce středních škol a firem. Celkem bude za trvání projektu zmapováno na 588 firem z Ústeckého kraje.

 


31. 7. 2019

K datu 30. 6. 2019 zmapováno 483 firem napříč všemi obory a okresy Ústeckého kraje.

Výstupy:

 • z dotazovaných 483 firem bude 372 hledat nové zaměstnance.
 • 238 již realizuje spolupráci s konkrétní střední školou, a to nejčastěji formou praxí, exkurzí. Celkem 378 firem má zájem o další spolupráci se SŠ - rozšíření, zavedení. Objevuje se i zájem o spolupráci s kariérními poradci ve školách, prezentace na dnech otevřených dveří.

Prezentace:

ext prezentace_30.-7.-2019_info-o-aktivite-Spolecne-na-trhu-prace.pptx


 

30. 6. 2019

 K datu 31. 5. 2019 zmapováno 449 firem napříč všemi obory a okresy Ústeckého kraje.

Výstupy:

 • z dotazovaných 449 firem bude 360 hledat nové zaměstnance.
 • 220 již realizuje spolupráci s konkrétní střední školou, a to nejčastěji formou praxí, exkurzí. Celkem 359 firem má zájem o další spolupráci se SŠ. Objevuje se i zájem o spolupráci s kariérními poradci ve školách, prezentace na dnech otevřených dveří.
 • bylo uzavřeno 35 nových smluv o spolupráci mezi středními školami a zaměstnavateli v Ústeckém kraji.

nejčastěji poptávané střední školy pro možnou spolupráci a zapojení žáků středních škol do firem:

 • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín;
 • Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov;
 • Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice;
 • Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny;
 • Střední škola technická, Most; Střední škola stavební a strojní, Teplice;
 • Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem;
 • Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5.

V přípravě je II. ročník vzdělávacího veletrhu, který proběhne dne 4. 10. 2019 od 8:00 hod do 16:00 hod, kde aktivita Společně na trhu práce spolu s kariérovým poradenstvím bude k prezentovat v pavilonu G na Výstavišti Zahrady Čech v Litoměřicích. Informace budou postupně aktualizovány. Těšíme se na Vás!!!
31. 5. 2019

K datu 30. 4. 2019 zmapováno 428 firem napříč všemi obory a okresy Ústeckého kraje.

Výstupy:


 • Z dotazovaných 428 firem bude 342 hledat nové zaměstnance.
 • 208 již realizuje spolupráci s konkrétní střední školou, a to nejčastěji formou praxí a exkurzí. Celkem 345 firem má zájem o další spolupráci se středními školami opět formou exkurze a nebo praxe. Objevuje se i zájem o spolupráci s kariérními poradci ve školách nebo zájem o prezentaci na dnech otevřených dveří.
 • Dne 13. 6. 2019 se sejdou zástupci Okresních hospodářských komor, koordinátoři spolupráce, na pravidelné schůzce.
30. 4. 2019

K datu 31. 3. 2019 zmapováno 407 firem napříč všemi obory a okresy Ústeckého kraje.

Výstupy:

 •  Z dotazovaných 407 firem bude 332 hledat nové zaměstnance.
 • 202 již realizuje spolupráci s konkrétní střední školou, a to nejčastěji formou praxí a exkurzí. Celkem 335 firem má zájem o další spolupráci se středními školami opět formou exkurze a nebo praxe. Objevuje se i zájem o spolupráci s kariérními poradci ve školách nebo zájem o prezentaci na dnech otevřených dveří.

Dne 13. 6. 2019 se sejdou zástupci Okresních hospodářských komor, koordinátoři spolupráce, na pravidelné schůzce.4. 4. 2019

V měsíci březnu proběhlo další šetření potřeb firem v Ústeckém kraji.

Výstupy:


-          ext prezentace_Subrtova_info-o-aktivite-Spolecne-na-trhu-prace.pptx

-           ext stav-a-vyvoj-podnikatelskeho-prostredi-IKAP-A.pptx

 

Dne 18. 4. 2019 se sejdou zástupci Okresního hospodářských komor Ústeckého kraje, koordinátoři spolupráce, na pravidelné schůzce.


4. 3. 2019

K datu 31. 1. 2019 zmapováno 341 firem napříč všemi obory a okresy Ústeckého kraje.

Výstupy:

 • Z dotazovaných 363 firem bude 297 hledat nové zaměstnance.
 • 187 již realizuje spolupráci s konkrétní střední školou, a to nejčastěji formou praxí a exkurzí. Celkem 311 firem má zájem o další spolupráci se středními školami opět formou exkurze a nebo praxe. Objevuje se i zájem o spolupráci s kariérními poradci ve školách nebo zájem o prezentaci na dnech otevřených dveří.

Dne 7. 3. 2019 se sejdou zástupci Okresních hospodářských komor, koordinátoři spolupráce, na pravidelné schůzce.


1. 2. 2019

K datu 31. 12. 2018 zmapováno 341 firem napříč všemi obory a okresy Ústeckého kraje.

Výstupy:

 • Z dotazovaných 341 firem bude 281 hledat nové zaměstnance.
 • 177 již realizuje spolupráci s konkrétní střední školou, a to nejčastěji formou praxí a exkurzí. Celkem 291 firem má zájem o další spolupráci se středními školami opět formou exkurze a nebo praxe. Objevuje se i zájem o spolupráci s kariérními poradci ve školách nebo zájem o prezentaci na dnech otevřených dveří.
 • Pokud firma nemá zájem o spolupráci je to z důvodu administrativní zátěže, nedostatku času. S tímto problémem pomůže projekt IKAP A – aktivita společně na trhu práce, kdy prostřednictvím zástupců Okresního hospodářských komor ulehčí navázání spolupráce škola x firma a pomůže s administrativní zátěží ve formě zasmluvnění spolupráce.

Dosavadní výstupy aktivity Společně na trhu práce naleznete zde: ext vystupy-IKAP-A-Spolecne-na-trhu-prace-prosinec-2018.pdf


3. 12. 2018

K datu 30. 11. 2018 zmapováno celkem 299 firem napříč všemi okresy Ústeckého kraje.

Výstupy:

·         Z dotazovaných 299 firem bude 244 hledat nové zaměstnance.

·         155 již realizuje spolupráci s konkrétní střední školou, a to nejčastěji formou praxí a exkurzí. Celkem 250 firem má o další spolupráci zájem.


22. 10. 2018:

V rámci aktivity Společně na trhu práce bylo 31. 8. 2018 zmapováno již 257 napříč všemi obory.

Výstupy:

·         Až 212 firem bude do budoucna hledat nové zaměstnance.

·         134 firem již realizuje spolupráci se střední školou v kraji. Nejčastější spolupráce je formou praxí a exkurzí.

·         Zájem o další spolupráci má 209 firem a to formou spolupráce, exkurze a účasti na školním vzdělávacím programu a akčních plánech vzdělávání.

·         Důvodem proč firmy nespolupracují je často administrativní zátěž – se snížením této zátěže pomůže projekt.

 


1. 7. 2018

V měsíci červnu bylo zmapováno 21 firem z Ústeckého kraje, celkem zmapováno 163 firem v rámci dotazníkového šetření, které probíhá od 1. září 2017.

Hlavní zjištění:

137 firem z celkového počtu 163 bude do budoucna hledat zaměstnance. Jen 83 z celkového počtu firem má již navázanou spolupráci s některou ze středních škol, a to nejčastěji formou odborných praxí. O navázání a rozvoj spolupráce má zájem 128 firem.


Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINY, MOBILNÍ CENTRA KOLEGIÁLNÍ PODPORY, PŮJČOVNASpolečně na trhu práce

© 2019 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí