Vzdělávání, věda a výzkum

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Společně na trhu práce

Ústecký kraj v rámci projektu IKAP A ve spolupráci s Okresními hospodářskými komorami Ústeckého kraje od  září 2017 provádí dotazníkové šetření ve firmách napříč celým Ústeckým krajem. Toto dotazníkové šetření se zaměřuje především na oblast spolupráce středních škol a firem. Celkem bude za 19 měsíců trvání projektu zmapováno na 400 firem z Ústeckého kraje. Výstupem této aktivity bude interaktivní mapa s informacemi o podnikatelských subjektech v kraji, středních školách, absolventech, jejich možné uplatnění, atd. Databáze vznikne ve druhé polovině roku 2018.

Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)OMSSpolečně na trhu práce

© 2018 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí