MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Společně na trhu práce


Ústecký kraj v rámci projektu IKAP A  a ve spolupráci s Okresními hospodářskými komorami Ústeckého kraje od  září 2017 provádí dotazníkové šetření ve firmách napříč celým Ústeckým krajem. Toto dotazníkové šetření se zaměřuje především na oblast spolupráce středních škol a firem. Celkem bude za trvání projektu zmapováno na 588 firem z Ústeckého kraje.

Výstupem této aktivity bude databáze s informacemi o podnikatelských subjektech v kraji, středních školách, absolventech, zájmu o spolupráci.

 

Databáze spolupráce škol a firem

Databáze je dostupná na adrese http://rskuk.cz/databaze-spoluprace-skol-a-firem-v-uk
DOKUMENTY:

ext Kontakty_OMS_spoluprace.pdfAKTUALITY


31. 5. 2019

K datu 30. 4. 2019 zmapováno 428 firem napříč všemi obory a okresy Ústeckého kraje.

Výstupy:


·         Z dotazovaných 428 firem bude 342 hledat nové zaměstnance.

·         208 již realizuje spolupráci s konkrétní střední školou, a to nejčastěji formou praxí a exkurzí. Celkem 345 firem má zájem o další spolupráci se středními školami opět formou exkurze a nebo praxe. Objevuje se i zájem o spolupráci s kariérními poradci ve školách nebo zájem o prezentaci na dnech otevřených dveří.

Dne 13. 6. 2019 se sejdou zástupci Okresních hospodářských komor, koordinátoři spolupráce, na pravidelné schůzce.6.5.2019

K datu 31. 3. 2019 zmapováno 407 firem napříč všemi obory a okresy Ústeckého kraje.

Výstupy:

·         Z dotazovaných 407 firem bude 332 hledat nové zaměstnance.

·         202 již realizuje spolupráci s konkrétní střední školou, a to nejčastěji formou praxí a exkurzí. Celkem 335 firem má zájem o další spolupráci se středními školami opět formou exkurze a nebo praxe. Objevuje se i zájem o spolupráci s kariérními poradci ve školách nebo zájem o prezentaci na dnech otevřených dveří.

Dne 13. 6. 2019 se sejdou zástupci Okresních hospodářských komor, koordinátoři spolupráce, na pravidelné schůzce.4.4.2019

V měsíci březnu proběhlo další šetření potřeb firem v Ústeckém kraji.

Výstupy:


-          ext prezentace_Subrtova_info-o-aktivite-Spolecne-na-trhu-prace.pptx

-           ext stav-a-vyvoj-podnikatelskeho-prostredi-IKAP-A.pptx

 

Dne 18. 4. 2019 se sejdou zástupci Okresního hospodářských komor Ústeckého kraje, koordinátoři spolupráce, na pravidelné schůzce.4. 3. 2019

K datu 31. 1. 2019 zmapováno 341 firem napříč všemi obory a okresy Ústeckého kraje.

Výstupy:

  • Z dotazovaných 363 firem bude 297 hledat nové zaměstnance.
  • 187 již realizuje spolupráci s konkrétní střední školou, a to nejčastěji formou praxí a exkurzí. Celkem 311 firem má zájem o další spolupráci se středními školami opět formou exkurze a nebo praxe. Objevuje se i zájem o spolupráci s kariérními poradci ve školách nebo zájem o prezentaci na dnech otevřených dveří.

Dne 7. 3. 2019 se sejdou zástupci Okresních hospodářských komor, koordinátoři spolupráce, na pravidelné schůzce.1. 2. 2019

K datu 31. 12. 2018 zmapováno 341 firem napříč všemi obory a okresy Ústeckého kraje.

Výstupy:

  • Z dotazovaných 341 firem bude 281 hledat nové zaměstnance.
  • 177 již realizuje spolupráci s konkrétní střední školou, a to nejčastěji formou praxí a exkurzí. Celkem 291 firem má zájem o další spolupráci se středními školami opět formou exkurze a nebo praxe. Objevuje se i zájem o spolupráci s kariérními poradci ve školách nebo zájem o prezentaci na dnech otevřených dveří.
  • Pokud firma nemá zájem o spolupráci je to z důvodu administrativní zátěže, nedostatku času. S tímto problémem pomůže projekt IKAP A – aktivita společně na trhu práce, kdy prostřednictvím zástupců Okresního hospodářských komor ulehčí navázání spolupráce škola x firma a pomůže s administrativní zátěží ve formě zasmluvnění spolupráce.

Dosavadní výstupy aktivity Společně na trhu práce naleznete zde: ext vystupy-IKAP-A-Spolecne-na-trhu-prace-prosinec-2018.pdf3. 12. 2018

K datu 30. 11. 2018 zmapováno celkem 299 firem napříč všemi okresy Ústeckého kraje.

Výstupy:

·         Z dotazovaných 299 firem bude 244 hledat nové zaměstnance.

·         155 již realizuje spolupráci s konkrétní střední školou, a to nejčastěji formou praxí a exkurzí. Celkem 250 firem má o další spolupráci zájem.

 


22. 10. 2018:

V rámci aktivity Společně na trhu práce bylo 31. 8. 2018 zmapováno již 257 napříč všemi obory.

Výstupy:

·         Až 212 firem bude do budoucna hledat nové zaměstnance.

·         134 firem již realizuje spolupráci se střední školou v kraji. Nejčastější spolupráce je formou praxí a exkurzí.

·         Zájem o další spolupráci má 209 firem a to formou spolupráce, exkurze a účasti na školním vzdělávacím programu a akčních plánech vzdělávání.

·         Důvodem proč firmy nespolupracují je často administrativní zátěž – se snížením této zátěže pomůže projekt.

 


1. 7. 2018

V měsíci červnu bylo zmapováno 21 firem z Ústeckého kraje, celkem zmapováno 163 firem v rámci dotazníkového šetření, které probíhá od 1. září 2017.

Hlavní zjištění:

137 firem z celkového počtu 163 bude do budoucna hledat zaměstnance. Jen 83 z celkového počtu firem má již navázanou spolupráci s některou ze středních škol, a to nejčastěji formou odborných praxí. O navázání a rozvoj spolupráce má zájem 128 firem.


Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINY, MOBILNÍ CENTRA KOLEGIÁLNÍ PODPORY, PŮJČOVNASpolečně na trhu práce

© 2019 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí