Vzdělávání, věda a výzkum

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Společně na trhu práce


Ústecký kraj v rámci projektu IKAP A ve spolupráci s Okresními hospodářskými komorami Ústeckého kraje od  září 2017 provádí dotazníkové šetření ve firmách napříč celým Ústeckým krajem. Toto dotazníkové šetření se zaměřuje především na oblast spolupráce středních škol a firem. Celkem bude za 19 měsíců trvání projektu zmapováno na 400 firem z Ústeckého kraje. Výstupem této aktivity bude interaktivní mapa s informacemi o podnikatelských subjektech v kraji, středních školách, absolventech, jejich možné uplatnění, atd. Databáze vznikne ve druhé polovině roku 2018.


Od září 2017 do května 2018 bylo zatím zmapováno celkem 142 firem na území Ústeckého kraje. Z dosavadního šetření zjištěno, že až 66 firem zatím nezahájilo žádnou formu spolupráce mezi školou a firmou, což otevírá nové možnosti pro navázání spolupráce mezi subjekty. Největší zájem o spolupráci je v oblasti praxí. Více informací a vyhodnocení dosavadních dotazníkových šetření naleznete v prezentaci: Výstupy projektu Systémové řešení – aktivita Společně na trhu práce.

ext Vystupy-projektu-Systemove-reseni-Motivace-vzdelavani-pedagogu-Spolecne-na-trhu-prace.pdf


V měsíci červnu bylo zmapováno 21 firem z Ústeckého kraje, celkem zmapováno 163 firem v rámci dotazníkového šetření, které probíhá od 1. září 2017.

Hlavní zjištění:

137 firem z celkového počtu 163 bude do budoucna hledat zaměstnance. Jen 83 z celkového počtu firem má již navázanou spolupráci s některou ze středních škol, a to nejčastěji formou odborných praxí. O navázání a rozvoj spolupráce má zájem 128 firem.


Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINYSpolečně na trhu práce

© 2018 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí