Vzdělávání, věda a výzkum

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

ROBOTIKA

Okres Litoměřice

Okres

Ústí n. L

Okres

Teplice

Okres

Chomutov

Okres

Most

Okres

Děčín

Cílená podpora škol při naplňování KAP1 (I-KAP B)KRAJSKÁ ODYSEAROBOTIKA

© 2019 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí