Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

FlájeKadaňÚstí nad LabemVarnsdorfLitoměřickoKlínovecRanáMostDěčínŽatecMilesovkaTepliceNechraniceRubmurkČeské ŠvýcarskoChřibskáRoudniceLounyChomutovHorní JiřetínPravčická bránaŘípErbenova vyhlídkaTolštejnHazmburk

Regionální akční plán (RAP) - Aplikace

Aplikace pro vkládání projektů do Regionálního akčního plánu

* takto označené položky je nutné vyplnit

E-mailová adresa *
Typ nositele projektu *
Uveďte nositele

Pokračovat

Nemůžete podat žádost do některé z výzev?
Vyplňte prosím formulář Bariéry čerpání

« zpět

Projekty a projektové záměry pro ESIF

* takto označené položky je nutné vyplnit

Operační program *
Specifický cíl *
Vazba na další OP

Integrované nástroje
Název projektu *
Cíl projektu *
Nositel projektu *
Soulad projektu se strategií
Celkový rozpočet projektu *
Termín podání žádosti *
Indikátor výstupu
Stav projektu *

Souhlas se zpracováním informací o projektu
Pro účely Regionálního akčního plánu ÚK *

Pro potřeby členů Pracovních skupin při Regionální stálé konferenci ÚK *

Pro potřeby jiných institucí *

« zpět

Projekty z národních zdrojů

* takto označené položky je nutné vyplnit

Finanční zdroj *
Název projektu *
Cíl projektu *
Nositel projektu *
Termín podání žádosti *
Soulad projektu se strategií
Celkové náklady projektu *
Rozpočet projektu
Souhlas se zpracováním informací o projektu
Pro účely Regionálního akčního plánu ÚK *

Pro potřeby členů Pracovních skupin při Regionální stálé konferenci ÚK *

Pro potřeby jiných institucí *

Aplikace RAP slouží pro monitorování připravenosti projektů pro podání do jednotlivých operačních programů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v rámci tzv. územní dimenze a projektů, které by vkladatelé chtěli realizovat s podporou národních dotačních programů.

Územní dimenze je část z operačního programu, která nebude naplněna projekty celoplošných výzev, ale bude řešit specifické regionální problémy v jimi zasažených územích (např. sociálně vyloučené lokality, apod.). Přehled jednotlivých typů územní dimenze lze nalézt např. na webu kraje: http://geoportal.kr-ustecky.cz/flex36/rolovani/?config=dotace.xml

Z aplikace bude pracovními skupinami Regionální stálé konference vytvořen Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 (RAP), který slouží pro plánování a přípravu zaměření jednotlivých výzev operačních programů a přípravu podkladů pro stanovení požadavků na národní dotační programy. Zápis projektu do aplikace nemá přímý vliv na pozdější výběr projektu pro dotaci.

Regionální akční plán (RAP)Aplikace

© 2018 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí