Vzdělávání, věda a výzkum

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Přírodopis a biologie (polytechnika)


Odborná metodická skupina (OMS) pro přírodopis a biologii, kterou vede krajský metodik ve spolupráci s týmem expertů, je zaměřena na podporu a zkvalitnění výuky v předmětech přírodopisu a biologie pro děti a žáky ZŠ, SŠ a VOŠ. Metodik spolu s experty pomocí pravidelných setkávání zajistí a vzájemně propojí pedagogické pracovníky ze ZŠ, SŠ a VOŠ v kraji.

OMS prostřednictvím metodiků a expertů zajišťuje ve spolupráci s dalšími subjekty pravidelná setkávání v rámci OMS zaměřených na pedagogy ZŠ a SŠ tzv. lídři ZŠ a SŠ. Na těchto setkávání probíhá výměna zkušeností mezi pedagogickými pracovníky, příklady dobré praxe, ale také zde učitelé mohou sdílet své problémy. Zároveň ve spolupráci s VŠ budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s aktuálními poznatky v didaktice, novinkami a zároveň s využitím IT při výuce.  

Metodik dále koordinuje setkání a vzdělávání ve speciálních, zajímavých vzdělávacích programech pro pedagogy ze ZŠ, SŠ a VOŠ. V rámci OMS bude realizováno vzdělávání pro pedagogické pracovníky (např. formou letní školy) se zaměřením na cílené vzdělávací programy v oblastech přírodopisu a biologie, které budou cílit na nové metody a formy práce a výuku pedagogických pracovníků.

Termíny setkávání OMS a letních škol jsou uveřejňovány v kalendáři akcí.

Metodik zabezpečuje odbornou náplň Mobilního centra kolegiální podpory pro přírodopis a biologii (MCKP), které vzniklo v rámci OMS. Ve spolupráci s dalšími odborníky - experty bylo zřízeno a je provozováno MCKP, které s motivačními aktivitami (ukázky pokusů, her a dalšími zajímavými aktivitami) navštěvuje přímo pedagogické pracovníky i děti a žáky z MŠ, ZŠ i SŠ.Mobilní centrum kolegiální podpory pro přírodopis a biologii (MCKP):

Název programuUčivo RVPDélka programuUrčeno proDetail 
Modelový organismus slepiceDítě a svět2 hodinyMŠ                          Program ve formátu PDF 
Vnější a vnitřní stavba ptáků na modelovém organismu slepiceČlověk a příroda, učivo: Ptáci2-4 hodiny2.stupeň ZŠ               SŠ             GymnáziaProgram ve formátu PDF 
Vnější a vnitřní stavba ptáků, vnější a vnitřní stavba vejce na modelovém organismu slepiceČlověk a příroda2-4 hodiny1. stupeň ZŠ                   Program ve formátu PDF 
SmyslyDítě a svět, dítě a jeho psychika, dítě a jeho tělo, dítě a ten druhý 2 hodinyMŠ                         Program ve formátu PDF 
Funkce smyslůČlověk a příroda, učivo - smysly člověka 2-4 hodiny2.stupeň ZŠ               SŠ             GymnáziaProgram ve formátu PDF 
Smysly člověka se zaměřením na zrak a sluch Člověk a příroda, učivo - smysly2-4 hodiny1. stupeň ZŠ                   Program ve formátu PDF 
 První pomocPrvní pomoc, učivo - zážitková první pomoc s použitím pomůcek a modelů 4 hodiny1. stupeň ZŠ                   2.stupeň ZŠ               SŠ             GymnáziaProgram ve formátu PDF 
Mravenčí farmaPodpora vytváření vztahu dětí k přírodě2 hodinyMŠ                          1. stupeň ZŠ    Program ve formátu PDF 
BuňkaČlověk a příroda, učivo - Eukaryotická buňka2 hodiny2.stupeň ZŠ               SŠ            Program ve formátu PDF 
Genetický kódČlověk a příroda, učivo - Analýza genetického kódu2 hodiny2.stupeň ZŠ               SŠ            Program ve formátu PDF 
Určování lebek obratlovcůČlověk a příroda, učivo - Kostra obratlovců2 hodiny2.stupeň ZŠ               SŠ            Program ve formátu PDF 

 Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINY, MOBILNÍ CENTRA KOLEGIÁLNÍ PODPORY, PŮJČOVNAPřírodopis a biologie (polytechnika)

© 2019 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí