MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Podpora kariérového poradenství

Do aktivit podporujících kariérové poradenství je jako partner projektu zapojena Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje. V rámci této spolupráce jsou vytvořeny pozice 5 koordinátorů KARIPO. Tito koordinátoři zabezpečují pravidelná setkávání s kariérovými poradci ze škol v kraji a poskytují jim odbornou metodickou pomoc. Do této aktivity se může zapojit každý, kdo ve škole působí jako kariérový poradce.

Poradenství se každé 3 měsíce zaměřuje na jiný obor. V květnu a červnu 2018 proběhla setkání na téma zdravotnictví. Na září a říjen 2018 jsou plánována setkání na téma stavebnictví a následně, v intervalu cca 3 měsíců, budou řešena témata strojírenství, elektrotechnika a chemie.


Zde najdete veškeré podklady, které byly v rámci setkávání vytvořeny:

SETKÁNÍ KARIPO ZDRAVOTNICTVÍ

SETKÁNÍ KARIPO STAVEBNICTVÍ

SETKÁNÍ KARIPO STROJÍRENSTVÍ

SETKÁNÍ KARIPO ELEKTROTECHNIKA

SETKÁNÍ KARIPO CHEMIE

Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)Podpora kariérového poradenství

© 2019 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí