Vzdělávání, věda a výzkum

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Matematická gramotnost


Odborná metodická skupina (OMS) pro matematickou gramotnost, kterou vede krajský metodik ve spolupráci s týmem expertů, je zaměřena na podporu a rozvoj matematické gramotnosti u dětí a žáků ZŠ, SŠ a VOŠ. Metodik spolu s experty pomocí pravidelných setkávání zajistí a vzájemně propojí pedagogické pracovníky ze ZŠ, SŠ a VOŠ v kraji.

OMS prostřednictvím metodiků a expertů zajišťuje ve spolupráci s dalšími subjekty pravidelná setkávání v rámci OMS zaměřených na pedagogy ZŠ a SŠ tzv. lídři ZŠ a SŠ. Na těchto setkávání probíhá výměna zkušeností mezi pedagogickými pracovníky, příklady dobré praxe, ale také zde učitelé mohou sdílet své problémy. Zároveň ve spolupráci s VŠ budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s aktuálními poznatky v didaktice, novinkami a zároveň s využitím IT při výuce.  

Metodik dále koordinuje setkání a vzdělávání ve speciálních, zajímavých vzdělávacích programech pro pedagogy ze ZŠ, SŠ a VOŠ. V rámci OMS bude realizováno vzdělávání pro pedagogické pracovníky (např. formou letní školy) se zaměřením na cílené vzdělávací programy v oblasti matematické gramotnosti, které budou cílit na nové metody a formy práce a výuku pedagogických pracovníků. Metodik se také podílí na dalším zvyšování kvality výuky zavádění vč. prolínání funkčních gramotností (v tomto případě matematické gramotnosti) přímo do jednotlivých předmětů, a to zejména fyziky, chemie a biologie, ale i dalších a do aktivit projektu. Termíny setkávání OMS a letních škol jsou uveřejňovány v kalendáři akcí.

Metodik zabezpečuje odbornou náplň Mobilního centra kolegiální podpory pro matematickou gramotnost (MCKP), které vzniklo v rámci OMS. Ve spolupráci s dalšími odborníky - experty bylo zřízeno a je provozováno MCKP, které s motivačními aktivitami (ukázky pokusů, her a dalšími zajímavými aktivitami) navštěvuje přímo pedagogické pracovníky i děti a žáky z MŠ, ZŠ i SŠMobilní centrum kolegiální podpory pro matematickou gramotnost (MCKP):

Název programuUčivo RVPDélka programuUrčeno proDetail
Tvorba didaktické pomůckyZaměřeno především na matematické uvažování, modelování a užívání pomůcek a nástrojů (průřezové, především prostor a tvar, kvantita a změna a vztahy)2-3 hodiny2.stupeň ZŠ               SŠ             GymnáziaProgram ve formátu PDF
Experimentování s funkčními závislostiZaměřeno především na matematické uvažování, vymezování problémů a jejich řešení, matematická argumentace (průřezové, především změna a vztahy, kvantita a prostor a tvar)2-3 hodiny2.stupeň ZŠ               SŠ             GymnáziaProgram ve formátu PDF
Bádání nad iracionalitou číslaZaměřeno především na matematické uvažování, matematické argumentování a matematická komunikace (průřezové, především, kvantita, prostor a tvar a změna a vztahy)2-3 hodiny2.stupeň ZŠ               SŠ             GymnáziaProgram ve formátu PDF
Teorie chaosuZměřeno především na matematické uvažování, modelování a užívání pomůcek a nástrojů (průřezové, především prostor a tvar, kvantita a změna a vztahy)2-3 hodiny2.stupeň ZŠ               SŠ             GymnáziaProgram ve formátu PDF
Matematický BenjamínZaměřeno především na jazyk matematiky matematické uvažování a modelování  (kvantita a tvary ve 2D  a 3D)2-3 hodinyMŠ                          1. stupeň ZŠ            Program ve formátu PDF

Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINY, MOBILNÍ CENTRA KOLEGIÁLNÍ PODPORY, PŮJČOVNAMatematická gramotnost

© 2019 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí