Vzdělávání, věda a výzkum

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje (KAP)

Cílem projektu  je rozvoj kvality vzdělávání se zavedením priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxe škol a zlepšení řízení škol formou plánování strategických kroků, a to zejména na středních a vyšších odborných školách. Krajský akční plán vzdělávání (KAP) je považován za základní "stavební kámen" pro přípravu a realizaci procesu zvyšování kvality vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK). Vytváří systém vzájemné spolupráce klíčových aktérů podílejících se na dalším rozvoji vzdělávání a přispívá k naplnění dlouhodobého záměru vzdělávání ÚK. Za podpory KAP dochází ke zlepšení řízení škol, k plánování strategických kroků směřujících ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy ÚK i jednotlivých škol, zejména na SŠ a VOŠ, a také k rozvoji funkčního partnerství v území. V rámci projektu se uskuteční tematická setkání a workshopy zaměřené na předávání zkušeností, názorů a příkladů dobré praxe dle projednávaných témat. Zástupci cílové skupiny mají možnost aktivně se zapojit do diskusí týkajících se témat KAP. Cílem takových setkání je rozvoj funkčních partnerství v území, která usnadní realizaci dalších náročných intervencí v území.

 

Do zpracování dokumentu se zapojil realizační tým, odborný garant z NÚV, garanti jednotlivých intervencí z NÚV, členové PSV, členové RSK, členové Rady pro lidské zdroje, členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, členové minitýmů a oslovená odborná veřejnost. Schválení ze strany MŠMT jsme obdržely dne 29.5.2017.


ext Krajský akční plán ÚK - celý dokument.pdf


Jednotlivé části:

ext 01_Analýza potřeb na školách

ext 02_Analyza_potreb_v_uzemi.pdf

ext 03_Prioritizace

ext 04_Návrhová část

ext Priloha-Ramec-pro-investice-do-infrastruktury-aktualizovana-verze.pdf

ext Ramec-pro-investice-do-infrastruktury-KAP-verze-zari-2018.pdf

ext Ramec-pro-investice-do-infrastruktury-KAP-verze-srpen-2018-spec.pdf

ext Priloha-Schvalovaci-dolozka-odborneho-garanta.pdf

ext Priloha-Stanovisko-z-Pracovni-skupiny-Vzdelavani.pdf

ext Priloha-Usneseni-z-Regionalni-stale-konference-Usteckeho-kraje.pdf


Projekt je financován z OP VVV. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000004Kontakty na realizační tým projektu KAP Ústeckého kraje

Ing. Adéla Kurešová

e-mail: kuresova.a@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 243

 

Mgr. Vladěna Zingová

e-mail: zingova.v@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 193

Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje (KAP)

© 2019 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí