Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

FlájeŽatecHorní JiřetínMilesovkaÚstí nad LabemErbenova vyhlídkaPravčická bránaRanáHazmburkRubmurkŘípVarnsdorfNechraniceLitoměřickoTepliceChřibskáTolštejnRoudniceDěčínKlínovecLounyChomutovČeské ŠvýcarskoKadaňMost

Implementace Krajského akčního plánu

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a vzhledem k jeho četnosti realizovaných aktivit byl rozdělen do 2 žádostí (2 projektů), které na sebe vzájemně navazují. První projekt (IKAP A) je zaměřen na systémovou pomoc – motivaci a vzdělávání pedagogů a druhý projekt (IKAP B) je zaměřen na cílenou podporu škol.Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje A (IKAP A): Cílem projektu je zvýšení kvality výuky naplňováním KAP 1 ÚK. Bylo vytvořeno 8 odborných metodických skupin (OMS), které vede 8 krajských metodiků. Jde o oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, o společné vzdělávání, spolupráci škol a firem a o předměty Fy, BI a CH. Cílíme zejména na pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ. Hlavními činnostmi, které odstartovaly již počátkem roku 2018, bude provozování mobilních center kolegiální podpory, poradenství , vzdělávání a pořádání odborných veletrhů. Partnerem projektu je Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje. Projekt je komplementární s projektem IKAP B.


IKAP A


Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B (IKAP B): Projekt je zaměřen na implementaci intervencí KAP 1 ÚK prostřednictvím přímé a cílené podpory škol. Budou prohloubena partnerství škol a firem, podpořeny gramotnosti i společné vzdělávání. Realizována bude řada motivačních aktivit ke studiu polytechniky např. kroužky, programy vzájemného učení, soutěže i nákup vybavení. Do projektu je zapojeno 58 středních, 105 základních a cca 20 mateřských škol. SPC a soukromé školy jsou partneři s finančním podílem. Projekt je komplementární s projektem IKAP A.

IKAP B


Kontakty na realizační tým projektů IKAP A a IKAP B Ústeckého kraje

Ing. Miroslav Vít

e-mail: vit.m@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 546


Mgr. Radka Dostálová

e-mail: dostalova.r@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 717


Barbora Pikalová

e-mail: pikalova.b@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 592


Jaroslav Hrdina

e-mail: hrdina.j@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 132

Implementace Krajského akčního plánu

© 2018 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí