Vzdělávání, věda a výzkum

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Fyzika (polytechnika)


Odborná metodická skupina (OMS) pro fyziku, kterou vede krajský metodik ve spolupráci s týmem expertů, je zaměřena na podporu a zkvalitnění výuky v předmětu fyziky pro děti a žáky ZŠ, SŠ a VOŠ. Metodik spolu s experty pomocí pravidelných setkávání zajistí a vzájemně propojí pedagogické pracovníky ze ZŠ, SŠ a VOŠ v kraji.

OMS prostřednictvím metodiků a expertů zajišťuje ve spolupráci s dalšími subjekty pravidelná setkávání v rámci OMS zaměřených na pedagogy ZŠ a SŠ tzv. lídři ZŠ a SŠ. Na těchto setkávání probíhá výměna zkušeností mezi pedagogickými pracovníky, příklady dobré praxe, ale také zde učitelé mohou sdílet své problémy. Zároveň ve spolupráci s VŠ budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s aktuálními poznatky v didaktice, novinkami a zároveň s využitím IT při výuce.  

Metodik dále koordinuje setkání a vzdělávání ve speciálních, zajímavých vzdělávacích programech pro pedagogy ze ZŠ, SŠ a VOŠ. V rámci OMS bude realizováno vzdělávání pro pedagogické pracovníky (např. formou letní školy) se zaměřením na cílené vzdělávací programy v oblasti fyziky, které budou cílit na nové metody a formy práce a výuku pedagogických pracovníků.

Metodik zabezpečuje odbornou náplň Mobilního centra kolegiální podpory pro fyziku (MCKP), které vzniklo v rámci OMS. Ve spolupráci s dalšími odborníky - experty bylo zřízeno a je provozováno MCKP, které s motivačními aktivitami (ukázky pokusů, her a dalšími zajímavými aktivitami) navštěvuje přímo pedagogické pracovníky i děti a žáky z MŠ, ZŠ i SŠ.Mobilní centrum kolegiální podpory pro fyziku (MCKP):

Název programuUčivo RVPDélka programuUrčeno proDetail
Newtonovy zákony a jejich správné místo v současném chápání fyziky Pohyb těles a jejich vzájemné působení3 hodinyGymnáziaProgram ve formátu PDF
Newtonovy zákony a jejich správné místo v současném chápání fyziky Pohyb těles a jejich vzájemné působení3 hodinyProgram ve formátu PDF
Demonstrování s kapalným dusíkemStavba a vlastnosti látek2 hodinyGymnáziaProgram ve formátu PDF
Demonstrování s kapalným dusíkemStavba a vlastnosti látek2 hodinyProgram ve formátu PDF
Demonstrování s kapalným dusíkemLátky a tělesa, energie, elektromagnetické a světelné děje2 hodiny2. stupeň ZŠProgram ve formátu PDF
Geometrová procházka časoprostorem (aneb středoškolský úvod do geometrických vlastností speciální relativity)Mikrosvět (nadstavbové) / Geometrie (nadstavbové)5 hodinGymnáziaProgram ve formátu PDF
Geometrová procházka časoprostorem (aneb středoškolský úvod do geometrických vlastností speciální relativity)Mikrosvět (nadstavbové) / Geometrie (nadstavbové)5 hodinProgram ve formátu PDF
Pohádková fyzikaDítě a svět2 hodinyMŠ                          1. stupeň ZŠ           Program ve formátu PDF

Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINYFyzika (polytechnika)

© 2018 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí