Podnikání a inovace

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

FlájeErbenova vyhlídkaLounyChřibskáChomutovTeplicePravčická bránaŘípHorní JiřetínDěčínÚstí nad LabemŽatecLitoměřickoHazmburkTolštejnKadaňMilesovkaRoudniceNechraniceVarnsdorfRanáKlínovecMostČeské ŠvýcarskoRubmurk

Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji 2018"

3. ledna 2018 vyhlásil Ústecký kraj dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2018“. Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého začínajícího podnikání, rozvoj podnikatelského prostředí regionu a tvorba nových pracovních příležitostí. Prostřednictvím programu bude podpořena činnost malých začínajících podnikatelů z Ústeckého kraje. Jedná se již o 3. ročník tohoto programu – v prvním ročníku bylo podpořeno 27 podnikatelů, v druhém ročníku pak 46.

O dotaci pro rok 2018 může požádat každý malý začínající podnikatel (fyzická i právnická osoba), který má sídlo nebo bydliště v Ústeckém kraji, získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím (tj. 2017 nebo 2018) a splní podmínky programu.

Celková finanční alokace pro program je osm milionů korun. Maximální částka, kterou může podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. Příjem žádostí bude probíhat od 5. 2. do 9. 3. 2018.


Příslušné formuláře naleznete zde:

http://www.kr-ustecky.cz/podpora-zacinajicich-podnikatelu/ds-99850/p1=204744


Více informací naleznete zde:

ext Info_vyhlaseni-dotacniho-programu-pro-zacinajici-podnikatele.pdf

ext POZVANKA_SEMINAR-PRO-ZADATELE-2018.pdf

ext Letak_Podpora-zacinajicich-podnikatelu_2018.pdf


Kontaktní osoby:

Mgr. Martina Želinová Langweilová, email: zelinova.m@kr-ustecky.cz, telefon: 475 657 676

Bc. Petra Razáková, email: razakova.p@kr-ustecky.cz, telefon: 475 657 167


Reportáž o tom, jak někteří začínající podnikatelé využili podporu Ústeckého kraje naleznete zde:

https://www.youtube.com/watch?v=EzhFCG0UdU0    

Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji 2018"

© 2018 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí