Vzdělávání, věda a výzkum

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Digitální gramotnost


Odborná metodická skupina (OMS) pro digitální gramotnost, kterou vede krajský metodik ve spolupráci s týmem expertů, je zaměřena na podporu a rozvoj digitální gramotnosti u dětí a žáků ZŠ, SŠ a VOŠ. Metodik spolu s experty pomocí pravidelných setkávání zajistí a vzájemně propojí pedagogické pracovníky ze ZŠ, SŠ a VOŠ v kraji.

OMS prostřednictvím metodiků a expertů zajišťuje ve spolupráci s dalšími subjekty pravidelná setkávání v rámci OMS zaměřených na pedagogy ZŠ a SŠ tzv. lídři ZŠ a SŠ. Na těchto setkávání probíhá výměna zkušeností mezi pedagogickými pracovníky, příklady dobré praxe, ale také zde učitelé mohou sdílet své problémy. Zároveň ve spolupráci s VŠ budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s aktuálními poznatky v didaktice, novinkami a zároveň s využitím IT při výuce.  

Metodik dále koordinuje setkání a vzdělávání ve speciálních, zajímavých vzdělávacích programech pro pedagogy ze ZŠ, SŠ a VOŠ. V rámci OMS bude realizováno vzdělávání pro pedagogické pracovníky (např. formou letní školy) se zaměřením na cílené vzdělávací programy v oblasti digitální gramotnosti, které budou cílit na nové metody a formy práce a výuku pedagogických pracovníků. Metodik se také podílí na dalším zvyšování kvality výuky zavádění vč. prolínání funkčních gramotností (v tomto případě digitální gramotnosti) přímo do jednotlivých předmětů, a to zejména fyziky, chemie a biologie, ale i dalších a do aktivit projektu.

Metodik zabezpečuje odbornou náplň Mobilního centra kolegiální podpory pro digitální gramotnost (MCKP), které vzniklo v rámci OMS. Ve spolupráci s dalšími odborníky - experty bylo zřízeno a je provozováno MCKP, které s motivačními aktivitami (ukázky pokusů, her a dalšími zajímavými aktivitami) navštěvuje přímo pedagogické pracovníky i děti a žáky z MŠ, ZŠ i SŠ.Mobilní centrum kolegiální podpory pro digitální gramotnost (MCKP):

Název programuUčivo RVPDélka programuUrčeno proDetail
Hrajeme si jako včelkyRozvoj dítěte v souladu s rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání (soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, zpřesňuje si početní představy, dovede využít informativní a komunikativní prostředky a další).2-3 hodinyMŠ                    Program ve formátu PDF
Videonávody, jako efektivní vzdělávací materiálPřímá vazba na RVP není, neboť se primárně jedná o dílnu rozšiřující kompetence učitelů. Ti poté v rámci své budoucí tvorby budou ovlivňovat vzdělávání žáků.2-3 hodiny1. stupeň ZŠ                   2.stupeň ZŠ               SŠ             GymnáziaProgram ve formátu PDF

ext Nabidka-akci-digitalni-gramotnost.pdf

Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINYDigitální gramotnost

© 2018 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí