Vzdělávání, věda a výzkum

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Cílená podpora škol při naplňování KAP1 (I-KAP B)

Projekt je zaměřen na implementaci intervencí KAP 1 ÚK prostřednictvím přímé a cílené podpory škol. Budou prohloubena partnerství škol a firem, podpořeny gramotnosti i společné vzdělávání. Realizována bude řada motivačních aktivit ke studiu polytechniky např. kroužky, programy vzájemného učení, soutěže i nákup vybavení. Do projektu je zapojeno 58 středních, 105 základních a cca 20 mateřských škol. SPC a soukromé školy jsou partneři s finančním podílem. Projekt je komplementární s projektem Systémové řešení – motivace a vzdělávání pedagogů (IKAP A).

KONTAKTY A PARTNEŘI

AKCE A UDÁLOSTI

ADMINISTRATIVA

  


Cílená podpora škol při naplňování KAP1 (I-KAP B)

© 2019 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí