Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Erbenova vyhlídkaVarnsdorfHorní JiřetínRoudniceŽatecChřibskáLounyHazmburkDěčínChomutovČeské ŠvýcarskoÚstí nad LabemKlínovecTepliceLitoměřickoMostRubmurkŘípRanáKadaňNechranicePravčická bránaMilesovkaTolštejnFláje

Archiv

Další výzva MAS Labské skály z.s.

MAS Labské skály z.s.,  jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "SCLLD pro území MAS Labské skály na období 2014 - 2020", vyhlásila 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem 1. výzva MAS Labské skály z.s. - IROP - Kvalitní školy pro všechny.

Více informací včetně pozvánky na seminář naleznete zde: http://www.maslabskeskaly.cz/nove-obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-irop/1-vyzva/Aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA - srpen 2017

ext Harmonogram-vyzev-ITI-UChA_srpen-2017.xlsxPříprava na další programové období - výzva pro obce a města Ústeckého kraje

Svaz měst a obcí ČR realizuje online dotazníkové šetření, kterým zjišťuje problémy a potenciály rozvoje měst a obcí v souvislosti s přípravou na další programové období. Předpokládá se, že díky získaným informacím od měst a obcí, bude mít Svaz jasné argumenty pro podporu tuzemských měst a obcí k podobě budoucí kohezní politiky, a to nejen směrem k evropským institucím, ale také vůči národním orgánům, např. pro přípravu Strategie regionálního rozvoje ČR.


 Dotazník je možné vyplnit na tomto odkaze http://smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/eu-a-regionalni-rozvoj/dotaznik-pro-obce-a-mesta-k-budouci-kohezni-politice.aspx do 2. 6. 2017.Schválen aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA

Dne 26. 4. 2017 schválil Řídící výbor ITI na svém zasedání aktualizovaný harmonogram výzev

ext Harmonogram-vyzev-ITI-UChA_schvalen-RV-ITI-dne-26.-4.-2017.xlsxMinistryně Karla Šlechtová v Ústeckém kraji jednala o obnově regionu

ext Ministryne-Karla-Slechtova-v-Usteckem-kraji-jednala-o-obnove-regionu.pdfSpolečné zasedání pracovních skupin Zaměstnanost a Ekonomický rozvoj

Dne 3. 5. 2017 se uskutečnilo společné zasedání pracovních skupin Zaměstnanost a Ekonomický rozvoj v zasedacím sále 04B v přízemí budovy B Krajského úřadu. Zápis je uložen v sekci Pracovní skupiny - Zaměstnanost, Ekonomický rozvojAktualizace Regionálního akčního plánu Ústeckého kraje

Sekretariát Regionální stálé konference Ústeckého kraje (RSK ÚK) upozorňuje na právě probíhající aktualizaci Regionálního akčního plánu (RAP).

RAP je jedním z nástrojů pro přípravu výzev v rámci implementace programů Evropských strukturálních a investičních fondů a realizace územní dimenze. Vložené projektové záměry slouží nejen k přehledu potřeb v území, ale také jako jeden z podkladů pro výběr vhodných záměrů pro aktualizaci Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Sekretariát RSK ÚK žádá všechny, kteří se chystají v následujícím období podávat projektový záměr do jednotlivých operačních programů ESIF nebo záměr s podporou národních či jiných dotačních titulů, aby jej vložili do aplikace RAP, která je uložena na webových stránkách RSK ÚK  http://rskuk.cz/regionalni-akcni-plan-rap-aplikace do 31. 5. 2017.

Technickou podporu při případných potížích s aplikací zajišťuje Rieger Webdesign: webdesign@janrieger.cz

S Vašimi dotazy k projektům či RAP se obracejte na:

Ing. Josefa Svobodu, e-mail: svoboda.j@kr-ustecky.cz , tel.:475 657 510,

Mgr. Martinu Pražákovou, e-mail: prazakova.m@kr-ustecky.cz , tel.: 475 657 643

Bc. Lenku Vaňkovou, e-mail: vankova.l@kr-ustecky.cz , tel: 475 657 591


Sekretariát RSK ÚK děkuje za spolupráciO Restartu jednala krajská tripartita a Regionální stálá konference

Aktuální Akční plán strategie restrukturalizace Ústeckého kraje obsahující konkrétní opatření podpory regionu projednali v pondělí na společném zasedání zástupci Regionální stálé konference (RSK) Ústeckého kraje a Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

"Na dnešním jednání máme znovu možnost společně konzultovat jednotlivá opatření, která předkládá zpracovatelský tým úřadu vládního zmocněnce,“ řekl na úvod místopředseda RSK Stanislav Rybák spolu s poděkováním za odvedenou práci. Nejprve však zástupkyně vládního zmocněnce Gabriela Nekolová informovala o průběhu vyjednávání na úrovních ministerstev i odborných vládních komisí. Rozhodujícím termínem stále zůstává datum 31. květen, kdy budou Akční plány Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje předkládány ke schválení vládě ČR.

Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, ale také nové průmyslové plochy a především následná péče o stávající investory tak byly představeny v pilířích Podnikání a inovace a Přímé zahraniční investice. Využití geotermálních energií či autonomní systémy byly jedny z hlavních bodů pilíře Výzkum a vývoj. „Nově jsme zde zařadili také vytvoření Národní inovační platformy pro chemii,“ dodal garant sekce a ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje Tomáš Siviček s odkazem na historický význam chemického průmyslu v regionu. Řadu návrhů Ministerstva práce a sociálních věcí předložených do pilíře Lidské zdroje připomněla Gabriela Nekolová. Pilíř Sociální stabilizace obsahuje opatření zaměřená na řešení problému zadluženosti, exekucí, bydlení apod. Dále jej ještě čeká konzultace se zástupci Ministerstva zdravotnictví k opatření rozvoje zdravotnické infrastruktury v regionu. V rámci pilíře Životní prostředí apeloval zastupitel Ústeckého kraje Miroslav Andrt na vyšší podporu bytového oživení městských center. „K pilíři Infrastruktura a veřejná správa můžu tlumočit vstřícný postoj Ministerstva dopravy,“ dodala na závěr Gabriela Nekolová. V Akčních plánech jsou zaneseny jak modernizace dopravních úseků silnic, tak železničních tratí.

Tvůrci dokumentu mají už teď v zásobníku projekty pro přípravu 2. Akčního plánu, který začnou tvořit od června letošního roku. Do připomínkování návrhů či předložit vlastní opatření k přeměně regionu se může zapojit každý na webovém portálu: http://www.restartregionu.cz/Ústecký kraj vyhlásil otevřenou soutěž o grafický návrh s názvem „Nový vizuální styl propagačních nástrojů na podporu průmyslu a podnikání v Ústeckém kraji – grafický návrh“.

„Soutěž je otevřená pro profesionály, ale i veřejnost. Zapojit se tedy může kdokoli, kdo má s grafickými návrhy zkušenosti. Budeme rádi, když se přihlásí co nejvíce zájemců“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Rybák.

Předmětem soutěže je grafický návrh celkového konceptu jednotného vizuálního stylu propagačních nástrojů podpory průmyslu a podnikání v Ústeckém kraji.

Propagační nástroje:

  1. Webový portál http://www.invest-uk.cz/;
  2. veletržní stánek (rozměr 7 x 5 m);
  3. brožury a publikace (formát A4);
  4. bannery (velikost: 80 cm x 200 cm);
  5. propagační předměty různého typu (USB disky, tašky, propisky atd.).

Nový jednotný vizuální styl nahradí stávající roztříštěnou podobu grafické prezentace. Od návrhu se očekává originalita, reprezentativnost, výstižnost, nezaměnitelnost. První tři místa budou ohodnocena peněžní odměnou (vítěz dostane 50 tisíc, druhé místo 20 tisíc a třetí 10 tisíc korun).

Lhůta pro podání návrhů je do 3. 5. 2017 do 14 hodin. Podrobný text výzvy a další důležité informace jsou dostupné na https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=86982Korespondenční hlasování - UKONČENO

Dne 20. 3. 2017 bylo vyhlášeno korespondenční hlasování o schválení "Zprávy o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Ústeckého kraje 2016" Hlasování bude ukončeno 30. 3. 2017 v 11:00 hod.

Členové RSK ÚK obdrželi materiály elektronicky.

Výsledky hlasování jsou zveřejněny na http://rskuk.cz/30-3-20176. Národní stálá konference

se uskutečnila ve dnech 22. - 23. 3. 2017 v Praze.

ext NSK6_Navrh-programu.pdfAkční plán Strategie restrukturalizace - 2. 3. 2017 proběhlo společné jednání RSK ÚK a HSR ÚK

ext Zprava-na-web.pdf11. zasedání Regionální stálé konference

Dne 21. 2. 2017 se konalo 11. zasedání Regionální stálé konference Ústeckého kraje v zasedací místnosti č. 559 v 5. patře budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.

Zápis ze zasedání včetně příloh je zveřejněn na  http://rskuk.cz/21-2-2017MAS Labské skály  vyhlásila první dvě výzvy

http://www.maslabskeskaly.cz/nove-obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-prv/1-vyzva/  - výzva z PRV
http://www.maslabskeskaly.cz/nove-obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-opz/1-vyzva/ - výzva z OPZ

harmonogram výzev na rok 2017 naleznete zde: ext Harmonogram-vyzev-na-rok-2017-k-31012017-podepsany.pdfOd 9. 2. startuje příjem žádostí pro začínající podnikatele

Od 9. února do 9. března mohou začínající podnikatelé zažádat o dotaci z dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017“.

Maximální částka, kterou může podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. O dotaci může požádat každý malý začínající podnikatel, který má sídlo nebo bydliště v Ústeckém kraji, získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím (tj. 2016 nebo 2017) a splní podmínky programu.


Příslušné formuláře naleznete zde:

http://www.kr-ustecky.cz/podpora-zacinajicich-podnikatelu/ds-99850/p1=204744

Kontaktní osoby:

Mgr. Martina Želinová Langweilová, email: zelinova.m@kr-ustecky.cz, telefon: 475 657 676

Bc. Petra Razáková, email: razakova.p@kr-ustecky.cz, telefon: 475 657 167


Reportáž o tom, jak někteří začínající podnikatelé využili podporu Ústeckého kraje naleznete zde:

https://www.youtube.com/watch?v=EzhFCG0UdU0Nadace ČEZ nabízí obcím příspěvek až 120.000,-Kč

"Pro chodce i řidiče v kraji představují neosvětlené přechody velké riziko,řidič může chodce snadno přehlédnout. Na našich stránkách máme doporučení, jak by takový přechod měl vypadat a jaké technické parametry by měl splňovat, aby chodci byli dobře osvětleni a řidiči je dobře viděli" (manažer Nadace ČEZ Daniel Novák)

Žádosti do grantového řízení mohou obce předkládat do konce února 2017.

Více informací:

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzovy-prechod.htmlV OP PIK byly vyhlášeny nové výzvy k předkládání žádostí o dotace

Dne 25. ledna 2017 vyhlásil Řídicí orgán OP PIK výzvy v těchto programech podpory:

Nízkouhlíkové technologie – Výzva II (http://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-vyzva-ii/) a  Obnovitelné zdroje energie – Výzva II. (http://www.agentura-api.org/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-ii/)České inovativní firmy mají možnost vycestovat na mezinárodní veletrhy

V roce 2017 mohou začínající podnikatelé v rámci druhé vyhlášené výzvy projektu CzechDemo vycestovat na mezinárodní veletrh TechCrunch Disrupt do New Yorku či San Franciska. Vybraní účastníci získají finanční podporu ve výši až 110 tisíc korun na registraci, stánek, náklady na cestovné a překlady.

Více informací: http://www.czechinvest.org/projekt-czechdemoStrategický rámec Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje schválila vláda.

Převzato z tiskové zprávy 9. 1. 2017 KÚ ÚK

ext Strategicky-ramec-Strategie-hospodarske-restrukturalizace-Usteckeho.pdf


Více informací na www.restartregionu.czRegionální stálá konference jako Řídící skupina Strategie rozvoje Ústeckého kraje 2027

RSK ÚK na svém zasedání dne 18. 10. 2016 ustanovila usnesením č. 4/10RSK/2016 RSK ÚK jako Řídící skupinu Strategie rozvoje ÚK 2027.

Její 1. zasedání proběhlo 5. 1. 2016.

ext Pozvanka-jednani-RS-SRUK-2027_5.-1.pdfÚstecký kraj opět podpoří začínající podnikatele

Více informací naleznete zde:

ext Ustecky-kraj-vyhlasil-dotacni-program-Podpora-zacinajicich-podnikatelu-v-UK-pro-rok-2017-.pdf

ext Letak_Podpora-zacinajicich-podnikatelu_2017.pdf

ext Pozvanka-2017_Podpora-zacinajicich-podnikatelu_seminar-pro-zadatele.pdfHospodářská restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Aktuální informace naleznete v přiloženém letáčku nebo na adrese www.restartregionu.cz

ext Restart_letak_FINAL.pdf


 

Národní dotační programy pro rok 2017

Dne 22. 11. 2016 proběhl na Krajském úřadě Ústeckého kraje seminář Ministerstva pro místní rozvoj na téma Národní dotační tituly pro rok 2017. Prezentace k semináři naleznete zde:

ext Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach.pdf                       ext Podpora-obnovy-rozvoje-venkova.pdf

ext Narodni-program-na-podporu-CR-v-regionech.pdf                                ext Podpora-bydleni.pdf

ext Podpora-uzemne-planovacich-cinnosti-obci.pdf                     

 

 

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (2016 - 2020):

Výzva vyhlášena 1. 11. 2016 – podrobnosti zde:

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)/Rok-2017-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktury-cestovniho-ruch


http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)/Rok-2017-Marketingove-aktivity-v-cestovnim-ruchu


 

Nové dotační výzvy

Na vyhlášení nových dotačních výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) upozorňuje podnikatele 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák. „Podnikatelé mohou získat dotace na mzdy nových pracovníků, na rekonstrukci podnikatelských nemovitostí či na účast na mezinárodních veletrzích,“ dodává k jednotlivým výzvám Stanislav Rybák.

Texty níže uvedených výzev včetně specifických příloh a termínů naleznou zájemci v přiložených odkazech.

Odkazy na výzvy OP PIK

 


Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2017 z podprogramu 29821300

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

Žádosti je nutné předložit Ministerstvu financí, odboru 12 – Financování územních rozpočtů a programové financování do 31. prosince 2016.

Podprogram je určen pouze pro plně organizované ZŠ zřizované obcemi.

více informací zde: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-vps/podprogram-29821300Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017“

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo na svém 31. zasedání, konaném dne 5. 9. 2016, dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017“ za podmínky schválení finančních prostředků pro tento program v rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017. Dotační program bude vyhlášen až po schválení rozpočtu Ústeckého kraje.

ext Informace-k-dotacnimu-programu-PZP-2017.pdfProgram „Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách“

MMR podpořilo na území Ústeckého kraje 7 projektů na demolici budov v SVL. Přiznaná podpora je ve výši 27.163.193,-Kč a podpořeny byly projekty v Jirkově, Jiříkově, Litvínově, Podbořanech, Bečově, Obrnicích a v Mostě.

"Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací."


S pomocí Hospodářské komory budou pro firmy snadněji dostupní středně a nízko kvalifikovaní pracovníci z Ukrajiny

První náměstek hejtmana RSDr. Stanislav Rybák informuje podnikatele a firmy z Ústeckého kraje o možnosti žádat o zařazení do  Režimu Ukrajina.

Více informací naleznete v sekci "Podnikání a inovace"Projekt CzechDemo

Projekt CzechDemo vyšle české start-upy na prestižní zahraniční akce.

Více informací naleznete v sekci "Podnikání a inovace"Průmysl 4.0 ve vazbě na kvalifikovanou pracovní sílu v oboru IT/ICT v Ústeckém kraji

Nově byl do sekce Zaměstnanost vložen dokument "Průmysl 4.0 ve vazbě na kvalifikovanou pracovní sílu v oboru IT/ICT v Ústeckém kraji", který zpracoval pro potřeby Ústeckého kraje Národní vzdělávací fond, o. p. s.

Dokument je rozdělen na 6 kapitol, které přinášejí specifické informace z dostupných zahraničních i domácích studií, vyhodnocení připravenosti ÚK na Průmysl 4.0, analyzuje stav a vývoj poptávky po profesích v ÚK, podává přehled o nárocích na znalosti a dovednosti identifikovaných profesních skupin, poslední dvě kapitoly jsou založeny na poznatcích získaných osobními rozhovory s představiteli firem v Ústeckém kraji a s vybranými experty na problematiku ICT.Otevřeno předkládání žádostí do nových dotačních titulů kraje

Od 8. 8. 2016 je spuštěn příjem žádostí do tří nových dotačních titulů kraje a to:

- Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017

- Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017

- Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2017

Ukončení příjmu žádostí je stanoven na 22. 8. 2016

Více informací na:

http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-podpora-usteckeho-kraje-na-socialni-sluzby-protidrogove-politiky-2017/d-1702720/p1=204835

http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-podpora-usteckeho-kraje-na-socialni-sluzby-2017-maly-dotacni-program/d-1702713/p1=204835

http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-podpora-usteckeho-kraje-v-oblasti-prorodinnych-aktivit-2017/d-1702721/p1=204835Podpora sociálního zemědělství

Jste zemědělská sociální farma a máte projektový záměr, který však v současné době není zahrnut do žádného z dotačních schémat? Upozorněte na toto „bílé místo“ tím, že nás zkontaktujete a poskytnete informaci o vašem projektovém záměru.

Vaše záměry se stanou součástí aktualizovaného Regionálního akčního plánu, který je základem pro tvorbu Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje. Pokud se z území sejde více námětů z jedné oblasti, které nejsou zatím financovatelné, bude tato skutečnost vést k iniciování národních dotačních titulů u příslušného ministerstva.

Více informací na:

http://www.socialni-zemedelstvi.cz/novinky/akcni-plan-strategie-regionalniho-rozvoje-dejte-vedet-o-lokalnich-iniciativach-ktere-dosud-nemaji-prislusnou-podporu.htmlKrajský akční plán vzdělávání ÚK – Rámec pro investice do infrastruktury

Dne 30. 6. 2016 schválila Regionální stálá konference ÚK Krajský akční plán vzdělávání ÚK – Rámec pro investice do infrastruktury. Jedná se o seznam projektových záměrů SŠ a VOŠ v ÚK. Žadatelé, kteří chtějí předložit projekt do IROP        SC 2. 4 výzva č. 33, musí být obsaženi v tomto Rámci investic. Při splnění této podmínky je projektová žádost zařazena do další fáze hodnocení.

http://rskuk.cz/ramec-pro-investice-do-infrastrukturyAplikace pro sběr projektových záměrů pro aktualizaci Regionálního akčního plánu (aplikace pro RAP)

Vážení vkladatelé projektových záměrů,

dovolujeme si vám touto cestou poděkovat  za spolupráci při aktualizaci Regionálního akčního plánu.

Aplikace pro sběr projektových záměrů zůstává i nadále otevřena, je tedy možné vkládat další připravované projektové záměry do operačních programů či národních dotačních programů nebo editovat již vložené projektové záměry (přes odkaz, který obdržel vkladatel na svůj e-mail po vložení záměru do aplikace). Takto nově vložené či zaktualizované záměry poslouží   k následující aktualizaci Regionálního akčního plánu. Předpokládáme na jaře roku 2017.

AktualityArchiv

© 2018 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí