Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

RubmurkRoudniceLounyMostChřibskáChomutovŘípTepliceÚstí nad LabemHazmburkFlájeVarnsdorfTolštejnKadaňČeské ŠvýcarskoNechraniceHorní JiřetínErbenova vyhlídkaDěčínLitoměřickoPravčická bránaKlínovecRanáŽatecMilesovka

Aktuality

2. 11. 2017

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017

Obce a kraje postižené živelní pohromou mohou žádat o dotace, které vyhlásila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. V rámci podprogramu na Obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017 je pro ně připraveno 50 milionů korun. Ukončení podávání žádostí je 22. ledna 2018.

Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom, které narušují plynulost, dostupnost a kvalitu výkonu veřejné správy. Dotace je poskytována na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku. Příjemcem dotace je obec nebo kraj. Dolní limit na jednu akci je stanoven na 200 tis. Kč.
 
Podpora je poskytována ve dvou dotačních titulech (DT):
DT č. 1 – pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
DT č. 2 – pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
 
více informací naleznete zde: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelnich-pohromach-v-roce-201726. 10. 2017

14. Zasedání Regionální stálé konference

14. zasedání Regionální stálé konference Ústeckého kraje proběhlo dne 24. 10. 2017 od 9:30 hod v zasedací místnosti č. 559 v 5.patře budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, velká Hradební 3118/48.

Na zasedání RSK ÚK navázalo zasedání Řídící skupiny Strategie rozvoje ÚK do roku 2027.

ext Program-zasedani-RSK_c.-14_24.-10.-2017.docx16. 10. 2017

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018 - MMR vyhlásilo výzvu 11. 10. 2017

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

Žádosti je možné podávat od 16.10.2017. Ukončení příjmu žádostí: 15.01.2018 (do 12 hodin).

více informací zde:

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-201826. 9. 2017

Aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA - září 2017

ext Harmonogram-vyzev-ITI-UChA_zari-2017.xlsx

 

Vážení podnikatelé, vážení návštěvníci stránek,

máte firmu a chcete se prezentovat na veletrzích? Hledáte partnery pro mezinárodní obchod? Chcete inovovat firmu a chybí Vám finance? Hledáte nebo nabízíte volné pozemky a nemovitosti pro podnikání?

Pokud ano, ozvěte se nám.

Využijte kontaktní formulář, který je umístěn pod textem. Ke jménu připište, prosím, název vaší společnosti.

http://rskuk.cz/misto-pro-vase-namety-spolupraciZasedání Národní stálé konference

7. zasedání Národní stálé konference se uskutečnilo ve dnech 5. - 6. září 2017 v Hradci Králové v prostorách Nového Adalbertina.Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a karlovarského kraje - RE:START

Vážení členové RSK ÚK, členové pracovních skupin při RSK ÚK, odborná veřejnosti,

dovolte nám informovat vás o dalších krocích, které souvisí s aktualizací akčního plánu pro roky 2018 - 2019.


Souhrnný akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále též „program RE:START“) byl vládou ČR schválen na základě usnesení č. 503 ze dne 10. 7. 2017. Podrobné znění schváleného programu RE:START je k dispozici ke stažení na stránkách www.restartregionu.cz.

V současné době začíná jeho realizace a další aktivity směřující k vyhodnocení a následné aktualizaci akčního plánu na roky 2018 - 2019.

V souvislosti s tímto p. Gabriela Nekolová, DiS, zástupkyně zmocněnce vlády pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj žádá odbornou veřejnost o spolupráci na přípravě jednotlivých opatření prostřednictvím Vašich připomínek či návrhů.

Připomínky a návrhy můžete směřovat na níže uvedené kontakty tak, aby mohla být dotčeným resortům a institucím poskytnuta ucelená zpětná vazba zohledňující potřeby dotčených regionů a subjektů v nich působících, tj. Vás i dalších dotčených organizací. Dojde tím k urychlení a zefektivnění realizace jednotlivých opatření.


Za tímto účelem je Vám k dispozici on-line formulář pro odbornou veřejnost dostupný na: http://restartregionu.cz/formular_AP2.


Sběr dat bude probíhat do 15. 9. 2017.


Aktuální informace

1) V současné době byla vyhlášena v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu první  výzva z Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, který je součástí vládního programu RE:START. Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury CzechInvest.

2) Společně s Ministerstvem pro místní rozvoj bude zahájena příprava Programu Revita-lizace brownfields v intravilánech obcí, který je taktéž dalším opatřením v rámci RE:STARTu.

3) V některých případech je vhodná Vaše participace na přípravě některých specifických opatření programu RE:START. Pokud máte zájem o individuální schůzku případně konzultaci, neváhejte kontaktovat sekretariát Úřadu zmocněnce vlády.

4) Postupně je zahájena realizace všech 65 opatření, o dalších krocích budete průběžně informováni.


Kromě přímé komunikace s p. Gabrielou Nekolovou ( nekolova@hsr-uk.cz) můžete využít také kontakt na vedoucího odborného týmu, na něhož je možné se obracet ve výše uvedených věcech:

Bc. Karel Tichý, DiS.

Úřad zmocněnce vlády

tel.: +420 476 206 859, mobil: +420 725 588 903 e-mail: karel.tichy@czechinvest.orgPrvní výzva z programu RESTART vyhlášena!

"Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest připravilo v souladu s usnesením vlády a RESTARTU dotační Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů. Smyslem je řešit nevyužívaná území a prostřednictvím jejich nového využití přispět k hospodářskému oživení znevýhodněných krajů. Ministerstvo mezi obce rozdělí 2 miliardy korun během sedmi let,“ oznámila Gabriela Nekolová, spoluautorka programu RESTART.

Žadateli mohou být obce a kraje. Více informací k Programu regenerace a podnikatelské využití brownfieldů http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/investicni-pobidky-a-prumyslove-zony/prumyslove-zony/program-regenerace-a-podnikatelske-vyuziti-brownfieldu---vyzva-i-2017--230611Schválení prvního akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace

Dne 10. 7. 2017 byl vládou ČR schválen první Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace, bylo podpořeno všech 65 opatření.

Podrobnější informace naleznete v příloze dopisu a na webových stránkách http://www.restartregionu.cz/.

Všem, kteří se podíleli na přípravě prvního Akčního plánu jeho zpracovatelé velice děkují a pevně věří, že se i nadále zapojíte do realizace prvních kroků jednotlivých opatření a do příprav druhého Akčního plánu, které budou také koordinovány Úřadem zmocněnce vlády pro ÚK, MSK a KVK.

ext Dopis_schvaleni-AP_stakeholderi-UK_v2.pdfZápis z Konference pro Strategii restrukturalizace

ext Zapis-z-konference-Restrukturalizace.pdfZasedání pracovní skupiny Ekonomický rozvoj a Infrastruktura

Dne 28. 6. 2017 se uskutečnilo společné zasedání PS ER a PS I. Zápis včetně příloh naleznete na: http://rskuk.cz/pracovni-skupina-ekonomicky-rozvoj-pser-zasedani-28-6-2017 nebo http://rskuk.cz/pracovni-skupina-infrastruktura-psi-zasedani-28-6-2017Zasedání pracovní skupiny Zaměstnanost

Dne 26. 6. 2017 proběhlo zasedání PS Z. Zápis včetně příloh naleznete na: http://rskuk.cz/pracovni-skupina-zamestnanost-psz-zasedani-26-6-2017Nová i modernizovaná hřiště a tělocvičny. MMR je podpoří 100 miliony

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Obce budou moci finance použít například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Připraveno je 100 milionů korun.

   ext Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova.pdfOznámení o aktualizaci "Krajského akční plánu vzdělávání - Rámec pro investice do infrastruktury"

Prosím věnujte pozornost přiloženým dokumentům.

ext Aktualizace_Ramce_investic_2017_oznameni(1).pdf

ext Aktualizace_Ramce_investic_2017_priloha.pdf

ext priloha_aktualizace_RI.docxHospodářská komora ČR aktualizovala svého stručného průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky pod názvem Příručka pro podnikání 2017.

V příručce naleznete základní informace k podnikání dle aktuální legislativy jako například přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy, rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností, nebo vzor smlouvy o dílo včetně podrobného komentáře, což je v praxi řemeslníků nejčastější typ smluvního vztahu.

ext Prirucka-pro-podnikani-2017.pdfPublikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

ext Narodni-dotacni-tituly.pdf


http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Aktuality/PUBLIKACE-NARODNI-DOTACNI-ZDROJE-POMUZE-MESTUM-A-OBCIM-S-CERPANIM-PEArchivV případě dotazů se prosím obracejte na pracovníky sekretariátu RSK na adrese prazakova.m@kr-ustecky.cz  , vankova.l@kr-ustecky.cz,  svoboda.j@kr-ustecky.cz. V případě technických problémů s aplikací se, prosím, obracejte na IT specialistu na adrese rieger@brustech.cz.Aktuality

© 2017 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 


 
     

 

upd. 19.4.2016