Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

NechraniceVarnsdorfKlínovecRanáHazmburkFlájeRoudniceTepliceHorní JiřetínTolštejnMilesovkaÚstí nad LabemChomutovChřibskáŘípČeské ŠvýcarskoRubmurkMostPravčická bránaDěčínLitoměřickoLounyKadaňErbenova vyhlídkaŽatec

Aktuality

20.3.2018

Evropská komise dnes spustila internetový portál WiFi4EU. Program nabízí obcím poukázky v hodnotě 15 000 EUR na zřízení wi-fi hotspotů ve veřejných prostorách, např. knihovnách, muzeích, veřejných parcích či na náměstích. Více: https://ec.europa.eu/czech-republic/news/180320_wifi4eu_portal_cs


9. Zasedání Národní stálé konference

se uskutečnilo ve dnech 14. - 15. března 2018 v Jindřichově Hradci, více informací zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/NSK


17. Zasedání Regionální stálé konference Ústeckého kraje

proběhlo dne 8. 3. 2018 od 10:00 hod v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje. Na zasedání RSK ÚK navázalo jednání Krajské dozorčí rady programu RE:START pro Ústecký kraj.


28.2.2018

Společné zasedání pracovních skupin Zaměstnanost, Infrastruktura, Cestovní ruch a Ekonomický rozvoj při RSK se konalo dne 21.2.2018 v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje


28.2.2018

MAS Labské skály vyhlásila výzvy na podporu sociálních služeb a sociálního podnikání. Jak podporu provozu (z OPZ), tak investiční záměry(z IROP). V případě, že uvažujete Vy sami  o záměru podat žádost o dotaci z těchto výzev nebo víte o někom, kdo by takový záměr měl, neváhejte kontaktovat pracovníky MAS Labské skály (OPZ P. Šofrová tel. 731 485 975, IROP J. Bischoffiová tel. 722 944 947) a zúčastnit se jejich seminářů pro potencionální žadatele, kde budou poskytnuty všechny potřebné informace. 

z Operačního programu Zaměstnanost výzva č. 5 - Podpora provozu sociálních služeb 
doba trvání výzvy 26. 2. 2018 - 30. 4. 2018
odkaz:http://www.maslabskeskaly.cz/nove-obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-opz/5-vyzva/
seminář pro žadatele 9.3. 2018  13 - 16 hod - pozvánka


z Operačního programu Zaměstnanost výzva č. 6 - Podpora provozu sociálního podnikání 
doba trvání výzvy 26. 2. 2018 - 30. 4. 2018
odkaz:http://www.maslabskeskaly.cz/nove-obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-opz/6-vyzva/
seminář pro žadatele 12.3. 2018  13 - 16 hod - pozvánka

z IROP  výzva č. 7  - Podpora provozu sociálního podnikání - investice
doba trvání výzvy 12. 2. 2018 - 15. 5. 2018
odkaz:http://www.maslabskeskaly.cz/nove-obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-irop/7-vyzva/
seminář pro žadatele 9.3. 2018  9 - 12 hod - pozvánka

z IROP  výzva č. 6  - Sociální služby a komunitní centra - investiční záměry
doba trvání výzvy 12. 2. 2018 - 15. 5. 2018
odkaz:http://www.maslabskeskaly.cz/nove-obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-irop/6-vyzva/
seminář pro žadatele 9.3. 2018  9 - 12 hod - pozvánka

Pracovníci MAS Labské skály se těší na spolupráci.5.2.2018

Eurocentrum Ústí nad Labem a další partneři pořádají dne 20. 2. 2018 seminář "Dotace nejen pro začínající podnikatele, aneb PŘÍLEŽITOSTI PRO VAŠE PODNIKÁNÍ." Seminář poskytne podnikatelům přehledné informace o aktuálních dotačních možnostech z evropských fondů a dalších projektech podporující podnikání v Ústeckém kraji. Účast na akci je zdarma. Podrobné informace o akci a odkaz na registrační formulář naleznete v přiložené pozvánce.


Pozvánka:

Pozvanka-seminar-20_02_2018.pdf  (502.28 kB)

Program chystaného semináře:

Program-seminar-20_02_2018.pdf  (433.84 kB)

30.1.2018

Dovolte, abychom Vám předali informaci MPSV o vyhlášení výzvy v rámci Programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace „Innovative Work-Life balance Strategies to facilitate reconciliation of professional and caring responsibilities“. Tento program představuje finanční nástroj na úrovni EU, jehož cílem je prosazovat vysokou úroveň kvalitní a udržitelné zaměstnanosti, zaručovat odpovídající a důstojnou sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a proti chudobě a zlepšovat pracovní podmínky.


Nová výzva k předkládání návrhů projektů je zaměřena na podporu vládních a nevládních aktérů a sociálních partnerů při prosazování práv a zásad stanovených v Evropském pilíři sociálních práv prostřednictvím sociálních inovací a reforem vnitrostátních politik, pokud jde o sladění pracovního a rodinného života. Zaměřuje se na financování projektů na vývoj, testování a zavádění inovačních strategií rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem. Účelem těchto strategií je usnadnit sladění pracovního a rodinného života prostřednictvím podpory rovnoměrnějšího podílu odpovědnosti za péči mezi pracujícími ženami a muži, a tím podpořit vyšší účast žen na trhu práce.


Bližší informace o výzvě jsou k dispozici na stránkách EK http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=525&furtherCalls=yes


Návrhy projektů je možné předkládat do 18. dubna 2018.

V případě dotazů je možné kontaktovat paní Ing. Zukalovou, MPSV, odbor EU a mezinárodní spolupráce, tel. 221 922 118.


4. 1. 2018

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2018

3. ledna 2018 vyhlásil Ústecký kraj dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2018“. Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého začínajícího podnikání, rozvoj podnikatelského prostředí regionu a tvorba nových pracovních příležitostí. Prostřednictvím programu bude podpořena činnost malých začínajících podnikatelů z Ústeckého kraje. Jedná se již o 3. ročník tohoto programu – v prvním ročníku bylo podpořeno 27 podnikatelů, v druhém ročníku pak 46.

O dotaci pro rok 2018 může požádat každý malý začínající podnikatel (fyzická i právnická osoba), který má sídlo nebo bydliště v Ústeckém kraji, získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím (tj. 2017 nebo 2018) a splní podmínky programu.

Celková finanční alokace pro program je osm milionů korun. Maximální částka, kterou může podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. Příjem žádostí bude probíhat od 5. 2. do 9. 3. 2018.


Příslušné formuláře naleznete zde:

http://www.kr-ustecky.cz/podpora-zacinajicich-podnikatelu/ds-99850/p1=204744


Více informací naleznete zde:

ext Info_vyhlaseni-dotacniho-programu-pro-zacinajici-podnikatele.pdf

ext POZVANKA_SEMINAR-PRO-ZADATELE-2018.pdf

ext Letak_Podpora-zacinajicich-podnikatelu_2018.pdf


Kontaktní osoby:

Mgr. Martina Želinová Langweilová, email: zelinova.m@kr-ustecky.cz, telefon: 475 657 676

Bc. Petra Razáková, email: razakova.p@kr-ustecky.cz, telefon: 475 657 167
 


21. 12. 2017

Aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA - únor 2018

Harmonogram-vyzev-ITI-UChA_unor-2018(1).xlsx  (12.83 kB)

5. 12. 2017

Detašované pracoviště MPSV v Ústí nad Labem

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor Podpory projektů, Oddělení podpory projektů v oblasti sociální integrace a veřejné správy otevřelo svou novou pobočku v Ústí nad Labem (pro Ústecký a Karlovarský kraj). Tato nově vzniklá pobočka v Ústí nad Labem nabízí především usnadnění orientace v oblasti projektů OPZ, bezplatnou pomoc žadatelům od jejich prvotního zájmu o OPZ až po okamžik podání projektové žádosti v aplikaci IS KP 14+, poskytování informací o aktuálně vyhlášených výzvách, podporovaných aktivitách, základních metodických pravidlech apod. Je možné si domluvit individuální konzultaci i skupinové prezentace pro potenciální příjemce dle aktuální poptávky.


kontakty:

Mgr. Bohumila Kohlová Dušková, DiS.

(bohumila.kohlova@mpsv.cz), tel.: +420 770 147 906

Ing. Tomáš Šášik

(tomas.sasik@mpsv.cz), tel.: +420 770 147 907


adresa:

Bělehradská 1338/15, Ústí nad Labem


více informací naleznete zde: ext Odbor-86-predstaveni-II_-3-.pptx


1. 12. 2017

Národní dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2018

Dne 30. 11. 2017 se na půdě Krajského úřadu Ústeckého kraje uskutečnil seminář pro žadatele o dotace z národních programů pro rok 2018 zaměřených na podporu regionů. Seminář pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Ústeckého kraje.

Prezentovány byly tyto programy:

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017  ext 2017_Zivly-DT2-pro-2018-Usti.ppt

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách  ext Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach.pdf

Podpora obnovy a rozvoje venkova  ext 2017_prezentace_seminar_PORV_2018_UNL.pptx    ext 2017_PORV-DT5-pro-2018-Usti.ppt


 http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace


21. 11. 2017

Národní dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2018

Dne 30. 11. 2017 se uskuteční seminář pro žadatele o dotace z národních programů pro rok 2018 zaměřených na podporu regionů, který pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Ústeckého kraje.

Akce se uskuteční od 10 hodin v Konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, budova A, 2. patro, Velká Hradební 48.

Prezence účastníků bude zahájena v 9:30, předpokládané trvání akce je cca do 12 hod.

Seminář bude zaměřen na prezentaci níže uvedených programů včetně praktické konzultace.

•             Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017 – Ing. Miloš Mojžíš

•             Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – Ing. Zuzana Šebestíková

•             Bezbariérové obce – Ing. Jiří Štika

•             Podpora obnovy a rozvoje venkova – Ing. Miroslava Tichá a Ing. Miloš Mojžíš


V případě zájmu o tento seminář se můžete přihlásit prostřednictvím e-mailu rsk@kr-ustecky.cz do 24. 11. 2017 do 12-ti hodin. Prosíme o zaslání těchto údajů : příjmení, jméno, e-mail, instituce.2. 11. 2017

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017

Obce a kraje postižené živelní pohromou mohou žádat o dotace, které vyhlásila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. V rámci podprogramu na Obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017 je pro ně připraveno 50 milionů korun. Ukončení podávání žádostí je 22. ledna 2018.

Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom, které narušují plynulost, dostupnost a kvalitu výkonu veřejné správy. Dotace je poskytována na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku. Příjemcem dotace je obec nebo kraj. Dolní limit na jednu akci je stanoven na 200 tis. Kč.
 
Podpora je poskytována ve dvou dotačních titulech (DT):
DT č. 1 – pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
DT č. 2 – pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
 
více informací naleznete zde: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelnich-pohromach-v-roce-201726. 10. 2017

14. Zasedání Regionální stálé konference

14. zasedání Regionální stálé konference Ústeckého kraje proběhlo dne 24. 10. 2017 od 9:30 hod v zasedací místnosti č. 559 v 5.patře budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, velká Hradební 3118/48.

Na zasedání RSK ÚK navázalo zasedání Řídící skupiny Strategie rozvoje ÚK do roku 2027. Zápis včetně příloh je uložen na

http://rskuk.cz/24-10-2017


ext Program-zasedani-RSK_c.-14_24.-10.-2017.docx16. 10. 2017

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018 - MMR vyhlásilo výzvu 11. 10. 2017

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

Žádosti je možné podávat od 16.10.2017. Ukončení příjmu žádostí: 15.01.2018 (do 12 hodin).

více informací zde:

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-2018
Vážení podnikatelé, vážení návštěvníci stránek,

máte firmu a chcete se prezentovat na veletrzích? Hledáte partnery pro mezinárodní obchod? Chcete inovovat firmu a chybí Vám finance? Hledáte nebo nabízíte volné pozemky a nemovitosti pro podnikání?

Pokud ano, ozvěte se nám.

Využijte kontaktní formulář, který je umístěn pod textem. Ke jménu připište, prosím, název vaší společnosti.

http://rskuk.cz/misto-pro-vase-namety-spolupraciZasedání Národní stálé konference

7. zasedání Národní stálé konference se uskutečnilo ve dnech 5. - 6. září 2017 v Hradci Králové v prostorách Nového Adalbertina.Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a karlovarského kraje - RE:START

Vážení členové RSK ÚK, členové pracovních skupin při RSK ÚK, odborná veřejnosti,

dovolte nám informovat vás o dalších krocích, které souvisí s aktualizací akčního plánu pro roky 2018 - 2019.


Souhrnný akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále též „program RE:START“) byl vládou ČR schválen na základě usnesení č. 503 ze dne 10. 7. 2017. Podrobné znění schváleného programu RE:START je k dispozici ke stažení na stránkách www.restartregionu.cz.

V současné době začíná jeho realizace a další aktivity směřující k vyhodnocení a následné aktualizaci akčního plánu na roky 2018 - 2019.

V souvislosti s tímto p. Gabriela Nekolová, DiS, zástupkyně zmocněnce vlády pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj žádá odbornou veřejnost o spolupráci na přípravě jednotlivých opatření prostřednictvím Vašich připomínek či návrhů.

Připomínky a návrhy můžete směřovat na níže uvedené kontakty tak, aby mohla být dotčeným resortům a institucím poskytnuta ucelená zpětná vazba zohledňující potřeby dotčených regionů a subjektů v nich působících, tj. Vás i dalších dotčených organizací. Dojde tím k urychlení a zefektivnění realizace jednotlivých opatření.


Za tímto účelem je Vám k dispozici on-line formulář pro odbornou veřejnost dostupný na: http://restartregionu.cz/formular_AP2.


Sběr dat bude probíhat do 15. 9. 2017.


Aktuální informace

1) V současné době byla vyhlášena v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu první  výzva z Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, který je součástí vládního programu RE:START. Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury CzechInvest.

2) Společně s Ministerstvem pro místní rozvoj bude zahájena příprava Programu Revita-lizace brownfields v intravilánech obcí, který je taktéž dalším opatřením v rámci RE:STARTu.

3) V některých případech je vhodná Vaše participace na přípravě některých specifických opatření programu RE:START. Pokud máte zájem o individuální schůzku případně konzultaci, neváhejte kontaktovat sekretariát Úřadu zmocněnce vlády.

4) Postupně je zahájena realizace všech 65 opatření, o dalších krocích budete průběžně informováni.


Kromě přímé komunikace s p. Gabrielou Nekolovou ( nekolova@hsr-uk.cz) můžete využít také kontakt na vedoucího odborného týmu, na něhož je možné se obracet ve výše uvedených věcech:

Bc. Karel Tichý, DiS.

Úřad zmocněnce vlády

tel.: +420 476 206 859, mobil: +420 725 588 903 e-mail: karel.tichy@czechinvest.orgPrvní výzva z programu RESTART vyhlášena!

"Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest připravilo v souladu s usnesením vlády a RESTARTU dotační Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů. Smyslem je řešit nevyužívaná území a prostřednictvím jejich nového využití přispět k hospodářskému oživení znevýhodněných krajů. Ministerstvo mezi obce rozdělí 2 miliardy korun během sedmi let,“ oznámila Gabriela Nekolová, spoluautorka programu RESTART.

Žadateli mohou být obce a kraje. Více informací k Programu regenerace a podnikatelské využití brownfieldů http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/investicni-pobidky-a-prumyslove-zony/prumyslove-zony/program-regenerace-a-podnikatelske-vyuziti-brownfieldu---vyzva-i-2017--230611Schválení prvního akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace

Dne 10. 7. 2017 byl vládou ČR schválen první Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace, bylo podpořeno všech 65 opatření.

Podrobnější informace naleznete v příloze dopisu a na webových stránkách http://www.restartregionu.cz/.

Všem, kteří se podíleli na přípravě prvního Akčního plánu jeho zpracovatelé velice děkují a pevně věří, že se i nadále zapojíte do realizace prvních kroků jednotlivých opatření a do příprav druhého Akčního plánu, které budou také koordinovány Úřadem zmocněnce vlády pro ÚK, MSK a KVK.

ext Dopis_schvaleni-AP_stakeholderi-UK_v2.pdfZápis z Konference pro Strategii restrukturalizace

ext Zapis-z-konference-Restrukturalizace.pdfZasedání pracovní skupiny Ekonomický rozvoj a Infrastruktura

Dne 28. 6. 2017 se uskutečnilo společné zasedání PS ER a PS I. Zápis včetně příloh naleznete na: http://rskuk.cz/pracovni-skupina-ekonomicky-rozvoj-pser-zasedani-28-6-2017 nebo http://rskuk.cz/pracovni-skupina-infrastruktura-psi-zasedani-28-6-2017Zasedání pracovní skupiny Zaměstnanost

Dne 26. 6. 2017 proběhlo zasedání PS Z. Zápis včetně příloh naleznete na: http://rskuk.cz/pracovni-skupina-zamestnanost-psz-zasedani-26-6-2017Nová i modernizovaná hřiště a tělocvičny. MMR je podpoří 100 miliony

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Obce budou moci finance použít například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Připraveno je 100 milionů korun.

   ext Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova.pdfOznámení o aktualizaci "Krajského akční plánu vzdělávání - Rámec pro investice do infrastruktury"

Prosím věnujte pozornost přiloženým dokumentům.

ext Aktualizace_Ramce_investic_2017_oznameni(1).pdf

ext Aktualizace_Ramce_investic_2017_priloha.pdf

ext priloha_aktualizace_RI.docxHospodářská komora ČR aktualizovala svého stručného průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky pod názvem Příručka pro podnikání 2017.

V příručce naleznete základní informace k podnikání dle aktuální legislativy jako například přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy, rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností, nebo vzor smlouvy o dílo včetně podrobného komentáře, což je v praxi řemeslníků nejčastější typ smluvního vztahu.

ext Prirucka-pro-podnikani-2017.pdfPublikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

ext Narodni-dotacni-tituly.pdf


http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Aktuality/PUBLIKACE-NARODNI-DOTACNI-ZDROJE-POMUZE-MESTUM-A-OBCIM-S-CERPANIM-PEArchivV případě dotazů se prosím obracejte na pracovníky sekretariátu RSK na adrese prazakova.m@kr-ustecky.cz  , vankova.l@kr-ustecky.cz,  svoboda.j@kr-ustecky.cz. V případě technických problémů s aplikací se, prosím, obracejte na IT specialistu na adrese rieger@brustech.cz.Aktuality

© 2018 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí