Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

RoudniceDěčínŽatecChřibskáLitoměřickoLounyFlájeRanáŘípRubmurkNechraniceMostČeské ŠvýcarskoKlínovecErbenova vyhlídkaKadaňChomutovPravčická bránaHorní JiřetínVarnsdorfMilesovkaHazmburkTolštejnÚstí nad LabemTeplice

Aktuality

12.11.2018

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Plzeňského kraje připravilo na 4.12.2018 v Plzni seminář věnovaný připravovaným národním dotačním programům. Více informací naleznete v programu. K účasti na seminář je nutné se registrovat ZDE nejpozději do 2. prosince 2018.


12.11.2018

Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s RSK pořádá dne 10.12.2018 v Ústí nad Labem seminář Jak řešit (spekulativní) dluhy vlastníka bytové jednotky?1.11.2018

Národní institut dalšího vzdělávání hledá zapálené matikáře, češtináře, učitele IT a aktivní ředitele škol.

Více informací  o projektu SYPO (Systém podpory pedagogických pracovníků) naleznete zde nebo na www.nidv.cz/lide22.10.2018

Dovolujeme si vás informovat o nadcházejících akcích:

Dne 1. listopadu 2018 proběhne Veletrh polytechnických předmětů (BI, FY, CH). Více informací naleznete ZDE.

Dne 6. listopadu 2018 proběhne Veletrh „Jak na společné vzdělávání?". Registrace na jednotlivé semináře naleznete ZDE.

Dne 15. listopadu 2018 proběhne Veletrh gramotností (ČG, MG, DG). Více informací naleznete ZDE.19.10.2018

Ve dnech 11. - 12. října 2018 se v Karlových Varech uskutečnilo 11. zasedání Národní stálé konference, více informací naleznete zde.

Mimo jiné byl MMR představen Návrh implementace Národní koncepce politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 . Byly prezentovány dvě varianty počtu a zaměření operačních programů v budoucím období, jejich výhody a nevýhody a doporučení MMR.


18.6.2018

Dovolujeme si vás informovat o zahájení aktualizace „Krajského akčního plánu vzdělávání – Rámec pro investice do infrastruktury(dále jen RI), která bude ukončena dne 31. 7. 2018 v 12:00.

RI je možné aktualizovat dvěma způsoby:


  1. V případě nového investičního záměru je třeba podat Žádost o zařazení investičního záměru do Rámce pro investice do infrastruktury, kterou naleznete ZDE. Při požadavku na zařazení investice školy (SŠ a VOŠ) do RI je základním předpokladem souhlas zřizovatele s investičním záměrem školy.
  2. V případě potřeby doplnění již zařazeného investičního záměru nám prostřednictvím e-mailu zašlete požadované změny. Investiční záměr v e-mailu identifikujte pomocí pořadového čísla, názvu školy a názvu projektu.

Platnou verzi RI naleznete ZDE.

Vaše žádosti zasílejte na adresu saskova.k@kr-ustecky.cz do 31. 7. 2018 do 12:00.


18.5.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest vyhlašuje Výzvu II-2018 programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem programu je nalézt a aplikovat řešení problémů brownfieldů a prostřednictvím jejich nového využití přispět k hospodářskému oživení znevýhodněných regionů. Žadatelé o dotaci, obce a kraje, mohou na letošní rok využít alokaci ve výši 180 mil. Kč.


17.5.2018


17.5.2018

Ústecký kraj ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje a Radou kvality ČR vyhlašují již 4. ročník soutěže „Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Zúčastnit se mohou všechny podnikatelské subjekty, organizace veřejného sektoru i obce. Sběr přihlášek a dotazníků probíhá od 1. května 2018 do 20. června 2018. Více informací a potřebné formuláře naleznete na www.kr-ustecky.cz  a www.hsr-uk.cz.


 25.4.2018

Nová publikace Komunitární programy - příležitosti pro obce a města radí městům a obcím, kde a jak mohou čerpat dotace na mezinárodní projekty. K dispozici je zdarma v elektronické podobě na www.smocr.cz.


11.4.2018

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se v budově Městského muzea v Ústí nad Labem uskuteční Kulatý stůl se zástupci projektu „Laboratoř Nadace Vodafone“.

Více informací a odkaz na přihlášení naleznete ZDE.


10.4.2018

Starosto, projektu – Svaz měst a obcí České republiky

Společnost MEPCO zpracovala pro Svaz měst a obcí ČR interaktivní modul, který má poskytnout prvotní orientaci v celém procesu projektové přípravy a realizace. Více informací naleznete zde - www.projektuj.smocr.cz

ext clanekStatostoprojektujRSK_28_3.pdf


20.3.2018

Evropská komise dnes spustila internetový portál WiFi4EU. Program nabízí obcím poukázky v hodnotě 15 000 EUR na zřízení wi-fi hotspotů ve veřejných prostorách, např. knihovnách, muzeích, veřejných parcích či na náměstích. Více: https://ec.europa.eu/czech-republic/news/180320_wifi4eu_portal_cs


9. Zasedání Národní stálé konference

se uskutečnilo ve dnech 14. - 15. března 2018 v Jindřichově Hradci, více informací zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/NSK


17. Zasedání Regionální stálé konference Ústeckého kraje

proběhlo dne 8. 3. 2018 od 10:00 hod v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje. Na zasedání RSK ÚK navázalo jednání Krajské dozorčí rady programu RE:START pro Ústecký kraj.


28.2.2018

Společné zasedání pracovních skupin Zaměstnanost, Infrastruktura, Cestovní ruch a Ekonomický rozvoj při RSK se konalo dne 21.2.2018 v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje


28.2.2018

MAS Labské skály vyhlásila výzvy na podporu sociálních služeb a sociálního podnikání. Jak podporu provozu (z OPZ), tak investiční záměry(z IROP). V případě, že uvažujete Vy sami  o záměru podat žádost o dotaci z těchto výzev nebo víte o někom, kdo by takový záměr měl, neváhejte kontaktovat pracovníky MAS Labské skály (OPZ P. Šofrová tel. 731 485 975, IROP J. Bischoffiová tel. 722 944 947) a zúčastnit se jejich seminářů pro potencionální žadatele, kde budou poskytnuty všechny potřebné informace. 

z Operačního programu Zaměstnanost výzva č. 5 - Podpora provozu sociálních služeb 
doba trvání výzvy 26. 2. 2018 - 30. 4. 2018
odkaz:http://www.maslabskeskaly.cz/nove-obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-opz/5-vyzva/
seminář pro žadatele 9.3. 2018  13 - 16 hod - pozvánka


z Operačního programu Zaměstnanost výzva č. 6 - Podpora provozu sociálního podnikání 
doba trvání výzvy 26. 2. 2018 - 30. 4. 2018
odkaz:http://www.maslabskeskaly.cz/nove-obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-opz/6-vyzva/
seminář pro žadatele 12.3. 2018  13 - 16 hod - pozvánka

z IROP  výzva č. 7  - Podpora provozu sociálního podnikání - investice
doba trvání výzvy 12. 2. 2018 - 15. 5. 2018
odkaz:http://www.maslabskeskaly.cz/nove-obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-irop/7-vyzva/
seminář pro žadatele 9.3. 2018  9 - 12 hod - pozvánka

z IROP  výzva č. 6  - Sociální služby a komunitní centra - investiční záměry
doba trvání výzvy 12. 2. 2018 - 15. 5. 2018
odkaz:http://www.maslabskeskaly.cz/nove-obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-irop/6-vyzva/
seminář pro žadatele 9.3. 2018  9 - 12 hod - pozvánka

Pracovníci MAS Labské skály se těší na spolupráci.


Aktuality

© 2018 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí