Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

MilesovkaMostHorní JiřetínPravčická bránaVarnsdorfFlájeŽatecKadaňRoudniceLitoměřickoNechraniceTolštejnHazmburkKlínovecRanáErbenova vyhlídkaChřibskáDěčínChomutovŘípÚstí nad LabemRubmurkČeské ŠvýcarskoLounyTeplice

Aktuality

18.6.2018

Dovolujeme si vás informovat o zahájení aktualizace „Krajského akčního plánu vzdělávání – Rámec pro investice do infrastruktury(dále jen RI), která bude ukončena dne 31. 7. 2018 v 12:00.

RI je možné aktualizovat dvěma způsoby:


  1. V případě nového investičního záměru je třeba podat Žádost o zařazení investičního záměru do Rámce pro investice do infrastruktury, kterou naleznete ZDE. Při požadavku na zařazení investice školy (SŠ a VOŠ) do RI je základním předpokladem souhlas zřizovatele s investičním záměrem školy.
  2. V případě potřeby doplnění již zařazeného investičního záměru nám prostřednictvím e-mailu zašlete požadované změny. Investiční záměr v e-mailu identifikujte pomocí pořadového čísla, názvu školy a názvu projektu.

Platnou verzi RI naleznete ZDE.

Vaše žádosti zasílejte na adresu saskova.k@kr-ustecky.cz do 31. 7. 2018 do 12:00.


18.5.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest vyhlašuje Výzvu II-2018 programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem programu je nalézt a aplikovat řešení problémů brownfieldů a prostřednictvím jejich nového využití přispět k hospodářskému oživení znevýhodněných regionů. Žadatelé o dotaci, obce a kraje, mohou na letošní rok využít alokaci ve výši 180 mil. Kč.


17.5.2018


17.5.2018

Ústecký kraj ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje a Radou kvality ČR vyhlašují již 4. ročník soutěže „Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Zúčastnit se mohou všechny podnikatelské subjekty, organizace veřejného sektoru i obce. Sběr přihlášek a dotazníků probíhá od 1. května 2018 do 20. června 2018. Více informací a potřebné formuláře naleznete na www.kr-ustecky.cz  a www.hsr-uk.cz.


 25.4.2018

Nová publikace Komunitární programy - příležitosti pro obce a města radí městům a obcím, kde a jak mohou čerpat dotace na mezinárodní projekty. K dispozici je zdarma v elektronické podobě na www.smocr.cz.


11.4.2018

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se v budově Městského muzea v Ústí nad Labem uskuteční Kulatý stůl se zástupci projektu „Laboratoř Nadace Vodafone“.

Více informací a odkaz na přihlášení naleznete ZDE.


10.4.2018

Starosto, projektu – Svaz měst a obcí České republiky

Společnost MEPCO zpracovala pro Svaz měst a obcí ČR interaktivní modul, který má poskytnout prvotní orientaci v celém procesu projektové přípravy a realizace. Více informací naleznete zde - www.projektuj.smocr.cz

ext clanekStatostoprojektujRSK_28_3.pdf


20.3.2018

Evropská komise dnes spustila internetový portál WiFi4EU. Program nabízí obcím poukázky v hodnotě 15 000 EUR na zřízení wi-fi hotspotů ve veřejných prostorách, např. knihovnách, muzeích, veřejných parcích či na náměstích. Více: https://ec.europa.eu/czech-republic/news/180320_wifi4eu_portal_cs


9. Zasedání Národní stálé konference

se uskutečnilo ve dnech 14. - 15. března 2018 v Jindřichově Hradci, více informací zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/NSK


17. Zasedání Regionální stálé konference Ústeckého kraje

proběhlo dne 8. 3. 2018 od 10:00 hod v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje. Na zasedání RSK ÚK navázalo jednání Krajské dozorčí rady programu RE:START pro Ústecký kraj.


28.2.2018

Společné zasedání pracovních skupin Zaměstnanost, Infrastruktura, Cestovní ruch a Ekonomický rozvoj při RSK se konalo dne 21.2.2018 v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje


28.2.2018

MAS Labské skály vyhlásila výzvy na podporu sociálních služeb a sociálního podnikání. Jak podporu provozu (z OPZ), tak investiční záměry(z IROP). V případě, že uvažujete Vy sami  o záměru podat žádost o dotaci z těchto výzev nebo víte o někom, kdo by takový záměr měl, neváhejte kontaktovat pracovníky MAS Labské skály (OPZ P. Šofrová tel. 731 485 975, IROP J. Bischoffiová tel. 722 944 947) a zúčastnit se jejich seminářů pro potencionální žadatele, kde budou poskytnuty všechny potřebné informace. 

z Operačního programu Zaměstnanost výzva č. 5 - Podpora provozu sociálních služeb 
doba trvání výzvy 26. 2. 2018 - 30. 4. 2018
odkaz:http://www.maslabskeskaly.cz/nove-obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-opz/5-vyzva/
seminář pro žadatele 9.3. 2018  13 - 16 hod - pozvánka


z Operačního programu Zaměstnanost výzva č. 6 - Podpora provozu sociálního podnikání 
doba trvání výzvy 26. 2. 2018 - 30. 4. 2018
odkaz:http://www.maslabskeskaly.cz/nove-obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-opz/6-vyzva/
seminář pro žadatele 12.3. 2018  13 - 16 hod - pozvánka

z IROP  výzva č. 7  - Podpora provozu sociálního podnikání - investice
doba trvání výzvy 12. 2. 2018 - 15. 5. 2018
odkaz:http://www.maslabskeskaly.cz/nove-obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-irop/7-vyzva/
seminář pro žadatele 9.3. 2018  9 - 12 hod - pozvánka

z IROP  výzva č. 6  - Sociální služby a komunitní centra - investiční záměry
doba trvání výzvy 12. 2. 2018 - 15. 5. 2018
odkaz:http://www.maslabskeskaly.cz/nove-obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-irop/6-vyzva/
seminář pro žadatele 9.3. 2018  9 - 12 hod - pozvánka

Pracovníci MAS Labské skály se těší na spolupráci.


Aktuality

© 2018 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí