• Pracovní skupina Ekonomický rozvoj (PSER)
 • Pracovní skupina Cestovní ruch (PSCR)
 • Regionální akční plán (RAP)
 • Integrované nástroje
 • Národní stálá konference
 • Strategické a rozvojové dokumenty ÚK
 • Analýzy, studie
 • Užitečné odkazy
 • Místo pro vaše náměty, spolupráci...
 • Řídící skupina pro tvorbu Strategie rozvoje ÚK do r. 2027
 • Rada lidských zdrojů
 • Archiv

  Regionální stálá konference

  Ústeckého kraje

 • KlínovecHorní JiřetínRoudniceRubmurkMostLounyChomutovVarnsdorfLitoměřickoTolštejnÚstí nad LabemErbenova vyhlídkaŘípDěčínNechraniceRanáMilesovkaTepliceKadaňŽatecČeské ŠvýcarskoFlájeChřibskáHazmburkPravčická brána

  26.6.2017 PER ROLLAM

  Datum hlasování:        od 26. 6. 2017 do 30. 6. 2017 do 13.00 hodin.


  Pro zajištění plynulosti realizace projektu „KAP – Ústecký kraj“ byla Pracovní skupině Vzdělávání (dále jen „PS V“) předložena ke schválení aktualizace „Krajského akčního plánu vzdělávání – Rámec pro investice do infrastruktury“ (dále jen RI). Hlasování proběhlo v souladu s postupy KAP, metodickým listem č. 06 a jednacím řádem PS V.

  Vzhledem k povaze materiálu a z důvodu časové zaneprázdněnosti využila vedoucí PS V možnosti hlasování formou per rollam (v souladu s článkem 4, bod 2 Jednacího řádu PS V). O elektronickém hlasování byli všichni členové PS V předem informováni prostřednictvím zaslaného „Oznámení - hlasování per rollam“ ze dne 12. 6. 2017.


  ext  ZÁPIS

   ext PŘÍLOHA

  Pracovní skupiny (PS)Pracovní skupina Vzdělávání (PSV) a odborné minitýmy26.6.2017 PER ROLLAM

  © 2018 Insion

   

                                 Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí