Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

HazmburkLounyLitoměřickoMilesovkaMostRoudniceTolštejnRanáPravčická bránaRubmurkErbenova vyhlídkaKadaňHorní JiřetínŽatecChřibskáVarnsdorfDěčínŘípFlájeKlínovecChomutovTepliceNechraniceÚstí nad LabemČeské Švýcarsko

Regionální stálá konference Ústeckého kraje

Vážení návštěvníci,


nacházíte se na stránkách Regionální stálé konference Ústeckého kraje (RSK ÚK), na kterých vám chceme přinášet informace z dění nejen RSK, ale také z Národní stálé konference (NSK) a dotační politiky.

V levém menu naleznete informace z RSK, pracovních skupin, z přípravy a zpracování Regionálního akčního plánu (RAP), základní strategické dokumenty Ústeckého kraje a také odkazy na různé webové portály, které by pro vás mohly být užitečné.


V pravém menu se pod jednotlivými dlaždicemi nacházejí operační programy, ze kterých je možné čerpat finanční prostředky pro danou oblast a související odkazy.

Dlaždice „Aplikace RAP“ a „Místo pro vaše náměty, spolupráci...“ jsou „živé“.

Aplikace RAP slouží pro vkládání projektových záměrů, které budou využity jako podklad pro tvorbu Regionálního akčního plánu.

Dlaždice „Místo pro vaše náměty, spolupráci...“ slouží k zaslání vašich připomínek, námětů, k navázání spolupráce s RSK ÚK či přímo krajem.


Pod dlaždicí "Vzdělávání" najdete informace o činnosti v rámci KAP a MAP.


Věříme, že na nově vzniklých stránkách RSK ÚK naleznete vše potřebné a pokud ne, dejte nám vědět.Projekt „Regionální stálá konference Ústeckého kraje"  je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc, číslo projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000037.

Cílem projektu je zajištění kvalitního, efektivního a odborného řízení chodu RSK, tedy zajištění sekretariátu, který se bude plně věnovat dané problematice a bude zodpovídat za uplatňování principu partnerství. Sekretariát musí kvalitně zabezpečit všechny role RSK, které jsou stanoveny v AP SRR ČR a to roli komunikační, plánovací a koordinační, roli iniciační, roli monitorovací a vyhodnocovací i roli informační a propagační.  


 
Regionální stálá konference Ústeckého kraje | RSKÚK.cz

© 2018 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí